ZADZWOŃ DO NAS
+48 785 857 856
0
suma: 0,00 zł do kasy
Instrukcja BHP – wiertarka akumulatorowa

Instrukcja BHP – wiertarka akumulatorowa

ESB-IN-C-011

ESB-IN-BW-011

 

Korzystanie z narzędzi ręcznych stanowi nieodłączny element pracy w trakcie wykonywania czynności remontowo – budowlanych. Niezależnie od tego czy w naszym odczuciu wykonujemy drobne prace naprawcze czy rozbudowany proces prac budowlany z narzędzi ręcznych należy korzystać w sposób poprawny oraz bezpieczny. Nie ma znaczenia czy urządzenia użyjemy raz czy wielokrotnie, poprawne korzystanie z zachowaniem zasad BHP pozwoli na bezpieczną pracę użytkownika oraz zmniejszy ryzyko wypadków przy pracy.

Zapisy ogólne

· Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia.+1

· Urządzenie należy użytkować tylko do celów, do których jest przeznaczone.

· Nie należy używać części zamiennych innych producentów.

· Nie należy przeciążać maszyny.

· Należy chronić przewód zasilający przed ostrymi krawędziami/kantami.

· Należy mocować wiertło w kole zębatym w sposób stabilny, aby zapobiec jego wypadnięciu.

· Należy pamiętać, że zbytnio wystające trzpienie wyginają się i powodują nieprawidłowy ruch obrotowy

· Pracownik powinien być wyposażony w odzież oraz obuwie robocze spełniające wymogi dotyczące BHP;

· Podczas prac z narzędziami ręcznymi należy unikać użytkowania ubrań z luźnymi elementami odzieży, które mogą zostać pochwycone przez ruchome elementy maszyny – należy używać odzieży roboczej ściśle przylegającej do ciała z zapinanymi mankietami lub z ściągaczami;

· Pracownik powinien być wyposażony w środki ochrony indywidualnej, które muszą posiadać wymagany certyfikat, znak bezpieczeństwa oraz deklarację zgodności z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania w Polsce – okulary ochronne;

· Osoby, które noszą okulary korekcyjne i wykonują pracę z urządzeniem, muszą stosować specjalne okulary ochronne nakładane na okulary korekcyjne;

Podstawowe czynności przed rozpoczęciem pracy:

· Przygotować niezbędny sprzęt i materiały pomocnicze do wykonania zleconych prac;

· Dokładnie zapoznać się z dokumentacją wykonawczą i instrukcją obsługi wiertarki;

· Zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności

· Sprawdzić stan środków ochrony indywidualnej niezbędnych w procesie pracy;

· Sprawdzić czy miejsca przeznaczone do pracy są bezpieczne;

· Upewnić się czy rozpoczęcie pracy nie spowoduje zagrożeń dla osób przebywających w obrębie stanowiska pracy lub w jego bezpośrednim otoczeniu;

· Stosować wtyczkę do ładowarki do baterii o prawidłowej biegunowości;

· Upewnić się czy obrabiany przedmiot jest stabilnie umocowany;

· Przed użyciem wiertarki należy sprawdzić jej stan techniczny oraz czy urządzenie nie ma żadnych uszkodzeń;

· Przed uruchomieniem, sprawdzić kompletność izolacji przewodu zasilającego lub gniazda mocowania baterii;

· Należy używać ochronników słuchu oraz okularów ochronnych;

· W przypadku długich włosów należy je odpowiednio zabezpieczyć (upiąć, schować) przed pracą.

Czynności podczas pracy i po jej zakończeniu:

· podczas pracy z urządzeniem należy nosić okulary ochronne;

· w razie dostania się do wnętrza wiertarki wody lub innego płynu należy wyłączyć urządzenie i wysłać do serwisu w celu sprawdzenia uszkodzeń;

· przed wymianą narzędzi należy wyjąć wtyczkę od ładowarki z gniazdka;+2

· gdy urządzenie pracuje, nie należy nigdy wciskać guzika unieruchamiającego /zabezpieczającego;

· należy pamiętać, że wysoką jakość otworowania można osiągnąć wyłącznie za pomocą właściwej i równomiernej liczbie obrotów, a nie poprzez mocny docisk;+3

· po każdym użyciu należy wyczyścić wiertarkę;

· do usuwania strużek wiertniczych należy użyć zmiotki bądź pędzelka;

· jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyciągnąć wtyczkę od ładowarki do baterii z gniazdka.

· Należy stosować środki ochrony indywidualnej zgodnie z ich przeznaczeniem.

· Utrzymywać ład i porządek w miejscu pracy oraz cyklicznie usuwać niepotrzebne materiały i odpady z miejsca prowadzonych prac,

· Używać tylko sprawnych i nieuszkodzonych urządzeń oraz narzędzi pomocniczych,

· Każdy zaistniały wypadek przy pracy natychmiast zgłaszać swojemu bezpośredniemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek, aż do przybycia zespołu powypadkowego.

· W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do bezpiecznego wykonania zadania, należy zgłosić obawy swojemu przełożonemu,

· Po zakończonej pracy należy dokonać wizualnych oględzin stanu technicznego maszyny, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub innych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem eksploatacji maszyny, zgłosić ten fakt przełożonemu i oznakować maszynę tabliczką np., urządzenie wyłączone z eksploatacji – nie włączać” oraz trwale wyłączyć maszynę z źródła zasilania np. poprzez wyjęcie baterii,

· Jeśli prace nie zostały ukończone podczas zmiany roboczej – zabezpieczyć miejsce pracy w sposób niestwarzający zagrożenia dla otoczenia i innych osób;

· O wadach lub uszkodzeniach wiertarki należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego,

· Po zakończonej pracy należy uporządkować miejsce prac, oczyścić narzędzia i sprzęt oraz umieścić je w wyznaczonym miejscu lub pomieszczeniu, a następnie zawiadomić przełożonego o zakończeniu prac.

Czynności zabronione:

· dotykanie wiertła podczas wiercenia;

· używanie wiertarki w pobliżu źródła wysokiej temperatury;

· ręczne hamowanie wrzeciona wiertarki;

· noszenie biżuterii podczas używania wiertarki;

· dotykanie uziemionych części;

· używanie zbyt słabych narzędzi do ciężkich prac;

· pracowanie bez okularów ochronnych;

· używanie rękawic podczas pracy z wiertarką,

· zabrania się pracy na uszkodzonych bądź wygiętych trzpieniach.; +4

· Używania urządzeń bez ich znajomości oraz bez wcześniej przeprowadzonego instruktażu stanowiskowego;

· Pracowania bez nakazanych ochron osobistych, usuwanie osłon czy znaków zabezpieczających;

· Naprawiania samodzielnie sprzętu do pracy;

· Zastawiania sprzętami / narzędziami dróg dla pieszych, dróg transportowych, drzwi, bram, do urządzeń, które będą wykorzystywane do pracy,

· Brak zabezpieczenia luźnych elementów odzieży – mankiety, szelki,

Najczęstsze zagrożenia

· Skaleczenie (ostre krawędzie/elementy urządzenia, stosowanych narzędzi),

· Uderzenie o nieruchome przedmioty (praca z urządzeniem, wyposażeniem),

· Hałas (praca urządzenia, hałas generowany przez używane narzędzia, maszyny),

· Pochwycenie przez ruchome elementy urządzenia (luźne, niezabezpieczone elementy odzieży roboczej),

· Przeciążenie układu mięśniowo szkieletowego (praca w wymuszonej, nieergonomicznej pozycji ciała)

· Pożar / Porażenie prądem (zwarcie instalacji, uszkodzony przewód od ładowarki akumulatorów),

· Oparzenie (gorące elementy urządzeń),

· Stres, presja czasu (praca pod presja czasu, pośpiech).

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych:

· w przypadku stwierdzenia nieprawidłowej pracy urządzenia należy bezzwłocznie zaniechać pracy z urządzeniem oraz zabezpieczyć przed uruchomieniem;

· w przypadku awarii, wypadku lub sytuacji potencjalnie wypadkowej, niezwłocznie zgłosić zdarzenie przełożonemu;

· na urządzeniu należy wywiesić informację: „Urządzenie w naprawie – nie włączać” jeśli na skutek zdarzenia są poszkodowani, należy udzielić im pierwszej pomocy zgodnie z instrukcją i zapewnić niezwłocznie pomoc medyczną, a także jak najszybciej wezwać przełożonego.

· W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia lub przebiegu procesu pracy należy wstrzymać prace, wyłączyć urządzenia oraz zawiadomić przełożonego; jeśli wstrzymanie się od pracy nie spowoduje poprawy bezpieczeństwa należy niezwłocznie opuścić miejsce zagrożenia.

· W przypadku wybuchu pożaru należy, dbając o swoje bezpieczeństwo, podjąć próbę ugaszenia pożaru w zarodku dostępnymi środkami gaśniczymi, zgodnie z instrukcją przeciwpożarową oraz zawiadomić straż pożarną.

Ważne telefony

logo

Centrum Powiadomiania Ratunkowego

 

112

Państwowe Ratownictwo Medyczne

 

999

Straż Pożarna

 

998

Policja

 

997

+1 +2 +3 +4

Pamiętaj o stosowaniu środków ochrony indywidualnej

+5

Chcesz wiedzieć więcej?

Kup szkolenie

Zobacz również:

Subskrybuj nasz kanał na

ikona youtube

KRWOTOKI I RANY - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OPARZENIA TERMICZNE - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OCENA SYTUACJI - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

RESUSCYTACJA (RKO) DOROSŁYCH - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

logo
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium