ZADZWOŃ DO NAS
+48 785 857 856
0
suma: 0,00 zł do kasy
Instrukcja BHP - urządzenie wielofunkcyjne

Instrukcja BHP - urządzenie wielofunkcyjne

ESB-IN-C-037

ESB-IN-BW-037

 

Instrukcja BHP urzadzenie wielofunkcyjne

Urządzenia wielofunkcyjne to z sprzęty łączące w sobie funkcje kilku innych urządzeń – najczęściej drukarki, kserokopiarki, skanera czy faksu. Stanowią one nieodłączne wyposażenie każdego biura. Poprawne korzystanie z zachowaniem zasad BHP pozwoli na bezpieczną pracę użytkownika oraz zmniejszy ryzyko wypadków przy pracy.

Zapisy ogólne

Do wykonywania pracy przy eksploatacji urządzenia może być dopuszczony pracownik, który:

· jest zapoznany z instrukcją jego obsługi oraz przeszkolony z obsługi urządzenia;

· posiada aktualne szkolenie z zakresu BHP;

· posiada aktualne badania lekarskie.

Czynności przed rozpoczęciem pracy:

· Dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia;

· Zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności,

· Upewnić się czy rozpoczęcie pracy nie spowoduje zagrożeń dla osób przebywających w obrębie stanowiska pracy lub w jego bezpośrednim otoczeniu;

· sprawdzić stan techniczny urządzenia i instalacji elektrycznych (stan izolacji przewodów i kabli, wtyczek, wyłączników, gniazd, zerowanie, uziemienie), stan zabezpieczeń przeciwporażeniowych oraz przeciwpożarowych; +1

· sprawdzić czy w zasobnikach znajduje się odpowiednia ilość papieru, w razie konieczności należy go uzupełnić;

· sprawdzić stan materiałów eksploatacyjnych, a w razie konieczności wezwać autoryzowany serwis, który je uzupełni /wymieni. +2

Zasadnicze wymagania techniczne stanowiska i urządzeń:

· urządzenie wielofunkcyjne powinno być zainstalowane przez wykwalifikowany serwis;

· przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać się z dokumentacją urządzenia;

· urządzenie wielofunkcyjne powinno być ustawione w miejscu o niezbyt wysokiej temperaturze z dostępem do bezpośredniego światła słonecznego, bez kurzu oraz wibracji;

· w przypadku umieszczenia urządzenia wielofunkcyjnego w oddzielnym pomieszczeniu i ciągłej jego pracy – należy zapewnić wentylację, przynajmniej grawitacyjną;

· w pomieszczeniach, w których pracuje kilka urządzeń / kopiarek powinna być zainstalowana klimatyzacja;

· urządzenie powinno być ustawione na stabilnej powierzchni w miejscu o swobodnym dostępie,

· należy pamiętać o utrzymywanie ładu i porządku w obrębie stanowiska pracy,

· urządzenie wielofunkcyjne powinno być ustawione w pobliżu gniazdka zasilającego (łatwo dostępnego) oraz z zachowaniem minimum 10 cm wolnej przestrzeni z tyłu urządzenia. +3

Czynności podczas pracy i po jej zakończeniu:

· eksploatuj urządzenie zgodnie z jego przeznaczeniem używając podajnika automatycznego lub umieszczając kopiowane arkusze na szybie znajdującej się w urządzeniu;

· nie dopuszczaj, aby drobne metalowe przedmioty jak: spinacze, pineski, itp., zostały wciągnięte do urządzenia;

· materiały eksploatacyjne powinny być używane z dużą ostrożnością, wyłącznie oryginalne lub zalecane przez producenta;

· urządzenie wielofunkcyjne należy wyłączyć po zakończeniu pracy (o ile instrukcja obsługi nie stanowi inaczej) i uprzątnąć miejsce pracy;

· na czas długiego przestoju urządzenie należy wyłączyć z sieci.

· Każdy zaistniały wypadek przy pracy natychmiast zgłaszać swojemu bezpośredniemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek, aż do przybycia zespołu powypadkowego.

· W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do bezpiecznego wykonania zadania, należy zgłosić obawy swojemu przełożonemu,

· Po zakończonej pracy należy dokonać wizualnych oględzin stanu technicznego urządzenia, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub innych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem eksploatacji maszyny, zgłosić ten fakt przełożonemu i oznakować maszynę tabliczką np., urządzenie wyłączone z eksploatacji – nie włączać” oraz trwale wyłączyć maszynę z źródła zasilania np. poprzez odłączenie zasilania.

Czynności zabronione:

· włączanie urządzenia do sieci zasilającej, której nie sprawdzono uprzednio pod względem prawidłowości wykonania ochrony przeciwporażeniowej;

· zabronione jest mycie, czyszczenie oraz dokonywanie napraw urządzenia podłączonego do sieci; +4

- używanie urządzenia uszkodzonego;

- przemieszczanie urządzenia włączonego do sieci zasilającej;

- dokonywanie samodzielnych napraw uszkodzeń instalacji elektrycznej urządzenia bez odpowiedniego przeszkolenia i uprawnień.

· Używania urządzeń bez ich znajomości oraz bez wcześniej przeprowadzonego instruktażu stanowiskowego;

· Naprawiania samodzielnie urządzenia;

· Zastawiania sprzętami / narzędziami dróg dla pieszych, dróg transportowych, drzwi, bram, do urządzeń, które będą wykorzystywane do pracy,

· Demontaż osłon i zabezpieczeń,

· Przygniecenie lub przyciskanie innymi przedmiotami kabli zasilających.

Najczęstsze zagrożenia

· Skaleczenie (ostre krawędzie/elementy urządzenia, stosowanych narzędzi),

· Uderzenie o nieruchome przedmioty (praca z urządzeniem, wyposażeniem),

· Hałas (praca urządzenia, hałas generowany przez używane narzędzia, maszyny),

· Przeciążenie układu mięśniowo szkieletowego (praca w nieergonomicznej pozycji ciała)

· Pożar / Porażenie prądem (zwarcie instalacji, uszkodzony przewód zasilający),

· Oparzenie (gorące elementy urządzeń).

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych:

· w przypadku stwierdzenia nieprawidłowe pracy urządzenia lub innych usterek, natychmiast odłączyć urządzenie od źródła zasilania i zaniechać pracy;

· w przypadku awarii, wypadku lub sytuacji potencjalnie wypadkowej niezwłocznie zgłosić zdarzenie przełożonemu;

· jeśli na skutek zdarzenia są poszkodowani, należy udzielić im pierwszej pomocy zgodnie z instrukcją i zapewnić niezwłocznie pomoc medyczną;

· w przypadku awarii urządzeń należy wywiesić informację: „Urządzenie w naprawie – nie włączać”.

· W przypadku wybuchu pożaru należy, dbając o swoje bezpieczeństwo, podjąć próbę ugaszenia pożaru w dostępnymi środkami gaśniczymi, zgodnie z instrukcją przeciwpożarową oraz zawiadomić straż pożarną.

Zapisy końcowe

Przeglądy, naprawy i konserwacje okresowe powinny być wykonywane przez serwis techniczny zapoznany z dokumentacją urządzenia.

Ważne telefony

logo

Centrum Powiadomiania Ratunkowego

 

112

Państwowe Ratownictwo Medyczne

 

999

Straż Pożarna

 

998

Policja

 

997

+1 +2 +3 +4

W czasie pracy urządzenia nie wolno otwierać pokrywy.

+5

Chcesz wiedzieć więcej?

Kup szkolenie

Zobacz również:

Subskrybuj nasz kanał na

ikona youtube

KRWOTOKI I RANY - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OPARZENIA TERMICZNE - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OCENA SYTUACJI - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

RESUSCYTACJA (RKO) DOROSŁYCH - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

logo
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium