ZADZWOŃ DO NAS
+48 785 857 856
0
suma: 0,00 zł do kasy
Instrukcja BHP - Ręczny wózek paletowy

Instrukcja BHP - Ręczny wózek paletowy

ESB-IN-C-035

ESB-IN-BW-035

 

Ręczny wózek paletowy jest najprostszym urządzeniem, przeznaczonym do transportu towaru, ułożonego na paletach lub w skrzyniach kratowych, m.in. na terenie magazynie. Zaletą takiego urządzenia jest fakt, że nie potrzeba do jego obsługi żadnych uprawnień ani zezwoleń, poza oczywiście ukończonym szkoleniem BHP i posiadaniem aktualnych badań lekarskich potwierdzających brak przeciwskazań do wykonywania pracy.

Należy mieć na uwadze, że najprostsze nie znaczy najbezpieczniejsze. W związku z tym powstała poniższa instrukcja BHP. Zapoznając się z tym dokumentem dowiesz się na co należy przede wszystkim uważać, aby nie ulec wypadkowi.

Zapisy ogólne

Prace z ręcznym wózkiem paletowym może wykonywać pełnoletni pracownik, który:

· posiada aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania czynności na określonym stanowisku pracy;

· posiada instruktaż stanowiskowy BHP w zakresie obsługi wózków ręcznych;

· posiada aktualne szkolenie BHP;

· został zapoznany z instrukcją BHP dotyczącą ręcznych prac transportowych;

· został wyposażony w odzież oraz obuwie robocze. Środki ochrony muszą mieć wymagany certyfikat, znak bezpieczeństwa oraz deklarację zgodności z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania w Polsce.

Czynności przed rozpoczęciem pracy:

· zapoznać się z instrukcją obsługi wózka oraz zakresem prac;

· zaplanować sposób wykonywania czynności;

· przygotować drogi transportowe (wewnętrzne jak i zewnętrzne). Należy sprawdzić powierzchnię, po której wykonywany ma być transport. Powinna być równa, nieśliska, stabilna.

· sprawdzić stan techniczny wózka, stan wideł unoszących, kół i system podnoszenia. Czy nie ma widocznych wycieków oleju.

· wszystkie zauważone usterki i zagrożenia zgłaszać bezpośredniemu przełożonemu celem szybkiego ich usunięcia +1

Czynności podczas pracy

Pracownik powinien pracować zgodnie z niniejszą instrukcją oraz:

· przestrzegać utrzymania porządku na trasie przejazdu wózka; Drogi komunikacyjne powinny być niezastawione i drożne, na całej ich szerokości.

· poruszać się wyznaczonymi drogami o gładkiej i równej nawierzchni, które są prawidłowo oświetlone. Pamiętaj aby zachowywać bezpieczną odległość od osób postronnych. Należy również stale kontrolować podczas jazdy stabilność ułożonego ładunku.

· zachowywać ostrożność i obserwować otoczenie przy przejazdach przez bramy, przejściach dla pieszych.

· rozmieszczać ładunek na widłach wózka równomiernie, a następnie zabezpieczyć go zgodnie z Rys.1; w celu ochrony przed upadkiem, przemieszczeniem się. Przy tej czynności powinniśmy skorzystać z pasów transportowych, folii stretch +2

rys1

· zabezpieczyć ostre elementy w sposób zapobiegający powstawaniu urazów;

· przed rozpoczęciem przemieszczania towaru upewnić się, że widły wózka są wsunięte możliwie najdalej pod ładunek. Czynności związane z ruszeniem wózkiem oraz podnoszeniem i opuszczeniem ładunku wykonywać płynnie i precyzyjnie.

· unikać przewożenia ładunku, który wystaje poza obrys wózka/palety/kosza i nie przysłaniały pola widzenia. W wyjątkowych okolicznościach dopuszczalne jest przewożenie ładunku - w warunkach niespełnienia tych wymagań – np. towarów gabarytowych o nieregularnych kształtach, o ile praca odbywa się pod nadzorem zapewniającym bezpieczne jej wykonanie.

· ładunek układać wg zasady: najcięższe towary w dolnych warstwach, lżejsze w warstwach górnych. Zachowując przy tym również to, aby środek ciężkości znajdował się na środku palety.

· podczas transportowania towaru unikać gwałtownych ruchów, jak również gwałtownego skręcania i hamowania.

· uważać na pieszych poruszających się drogami komunikacyjnymi; +3

· przed przejazdem przez mostek przeładunkowy upewnić się, czy jest on właściwie przymocowany i zabezpieczony oraz czy jego udźwig jest odpowiedni;

· przed wjazdem wózkiem na samochód ciężarowy upewnić się, czy jest on odpowiednio zabezpieczony przed niekontrolowanym stoczeniem się; +4

· niedopuszczalne jest ręczne przemieszczanie ładunków na wózkach po terenie o nachyleniu większym niż 8% oraz na odległość większą niż 200 m

Dopuszczalna masa ładunku przemieszczanego na wózku po terenie płaskim o twardej i gładkiej nawierzchni, łącznie z masą wózka, nie może przekraczać następujących wartości:

rys2

Czynności i zasady po zakończeniu pracy:

· oczyścić wózek i odstawić w wyznaczone miejsce;

· dokładnie uporządkować stanowisko pracy;

· sprawdzić, czy pozostawione stanowisko nie stwarza jakichkolwiek zagrożeń (np. potknięcie się) i czy jest prawidłowo zabezpieczone przed osobami postronnymi.

· wszelkie uwagi dotyczące pracy wózka przekazać zmiennikowi oraz przełożonemu;

· przy pracy z elektrycznymi wózkami paletowymi należy skontrolować poziom naładowania akumulatora i w razie potrzeby podłączyć wózek do ładowania.

Czynności zabronione:

· używanie niesprawnych technicznie wózków do transportu ładunków;

· samodzielne dokonywanie napraw, przeróbek wózków;

· przekraczanie dopuszczalnej nośności wózka;

· stawanie na widłach wózka. Przechodzenie przez widły wózka skracając sobie drogę.

· przewożenie osób na wózkach oraz jazda na wózku

· przewożenie towarów niezabezpieczonych na wózku paletowym

· wkładanie kończyn pod widły wózka lub pomiędzy widły a podnoszony towar;

· pozostawianie wózków w miejscach niedozwolonych (w szczególności na ścieżkach komunikacyjnych, drogach ewakuacyjnych) oraz zastawianie nimi sprzętu gaśniczego;

· pozostawienie wózka na pochyłościach grożącym zsunięciem

· ładowanie wózków w miejscach do tego niewyznaczonych

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych:

· w przypadku stwierdzenia nieprawidłowej pracy urządzenia lub innych usterek, natychmiast odłączyć urządzenie od źródła zasilania i zaniechać pracy;

· w przypadku awarii, wypadku lub sytuacji potencjalnie wypadkowej niezwłocznie zgłosić zdarzenie przełożonemu;

· jeśli na skutek zdarzenia są poszkodowani należy udzielić im pierwszej pomocy zgodnie z instrukcją udzielania pierwszej pomocy i niezwłocznie wezwać pomoc medyczną

Zapisy końcowe

· przeglądy, naprawy i konserwacje okresowe, powinny być wykonywane przez serwis techniczny zapoznany z dokumentacją urządzenia;

· środki ochronne muszą posiadać znak CE oraz odpowiadać wewnętrznym wytycznym firmy na danym stanowisku pracy.

Ważne telefony

logo

Centrum Powiadomiania Ratunkowego

 

112

Państwowe Ratownictwo Medyczne

 

999

Straż Pożarna

 

998

Policja

 

997

+1 +2 +3 +4

Pamiętaj o stosowaniu środków ochrony indywidualnej.

+5

Chcesz wiedzieć więcej?

Kup szkolenie

Zobacz również:

Subskrybuj nasz kanał na

ikona youtube

KRWOTOKI I RANY - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OPARZENIA TERMICZNE - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OCENA SYTUACJI - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

RESUSCYTACJA (RKO) DOROSŁYCH - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

logo
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium