ZADZWOŃ DO NAS
+48 785 857 856
0
suma: 0,00 zł do kasy
Instrukcja BHP - Praca z monitorem ekranowym

Instrukcja BHP - Praca z monitorem ekranowym

ESB-IN-C-053

ESB-IN-BW-053

 

Praca przy komputerze traktowana jest zawsze jako najbezpieczniejsza profesja, tymczasem spędzając długie godziny przed monitorem można nabawić się większych problemów zdrowotnych niż pracując fizycznie.

W polskim prawie, cały czas obowiązuje rozporządzenie z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Rozporządzenie to jednak nie było nowelizowane od czasów jego wydania i nie nadąża za obecnym rozwojem technicznym, nie uwzględniając np. nowoczesnych osiągnięć technologicznych. Czasy się zmieniły, ale kanon bezpiecznych zachowań przed komputerem pozostał. Właśnie dlatego tak ważne jest przestrzegania zasad BHP przy pracy z monitorem ekranowym.

Zapisy ogólne

Do wykonywania pracy z monitorem ekranowym może być dopuszczony pracownik, który:

· jest zapoznany z instrukcjami obsługi urządzeń oraz przeszkolony z ich obsługi;

· posiada aktualne szkolenie z zakresu BHP;

· posiada aktualne badania lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania prac.

Pracownik na stanowisku pracy powinien mieć zapewnioną przestrzeń pozwalającą na umieszczenie wszystkich obsługiwanych elementów w zasięgu rąk. +1

Stanowisko pracy z monitorem ekranowym

Stanowisko pracy z monitorem ekranowym powinno być tak zaprojektowane, by spełniało minimalne wymagania bhp i ergonomii, a jego wyposażenie i sposób rozmieszczenia poszczególnych jego elementów nie powodowały nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego pracownika i jego wzroku ani nie były źródłem zagrożeń.

· Stanowiska pracy powinny być urządzane odpowiednio do rodzaju wykonywanych na nich czynności oraz do cech antropometrycznych pracowników;

· Stanowisko z monitorem ekranowym powinno być tak zaprojektowane, aby pracownik miał zapewnioną dostateczną przestrzeń pracy, umożliwiającą umieszczenie wszystkich elementów obsługiwanych ręcznie w zasięgu kończyn górnych;

· Powierzchnia blatu pod monitor, klawiaturę i dokumenty powinna być dostatecznie duża, aby umożliwiała usytuowanie tych trzech elementów możliwie w jednej linii: najbliżej operatora– klawiatura, za nią – dokumenty i najdalej monitor. Odległość oczu od ekranu powinna wynosić 40-75cm;

· Stanowisko powinno być tak usytuowane w pomieszczeniu, aby dostęp do niego był swobodny;

· Odległości między sąsiednimi monitorami powinny wynosić co najmniej 0,6 m, a między pracownikiem a tyłem sąsiedniego monitora - co najmniej 0,8 m;

· Stanowisko z komputerem nie powinno być ustawione pod oprawami oświetleniowymi, a linia obserwacji ekranu powinna być równoległa do linii okien;

· Wymagana odległość oczu pracownika od ekranu monitora powinna mieścić się w zakresie 400-750 mm, a konstrukcja stołu powinna umożliwiać dogodne ustawienie elementów wyposażenia stanowiska pracy, w tym regulację wysokości ustawienia monitora i klawiatury;

· Monitor powinien być ustawiony na wprost pracownika w odległości ok 60 cm tak, aby górna krawędź znajdowała się nieco poniżej oczu a linia patrzenia tworzyła kąt prosty z płaszczyzną ekranu;

· Fotel (krzesło) powinien posiadać możliwość regulacji wysokości siedziska oraz wysokości i kąta nachylenia oparcia względem siedziska. Samo oparcie powinno być dostosowane do naturalnej krzywizny kręgosłupa;

· Klawiatura powinna znajdować się, co najmniej 10 cm od krawędzi blatu biurka tak, aby istniała możliwość oparcia nadgarstków, co zapobiegnie nadmiernemu napięciu mięśni;

· Myszka powinna być dostosowana do wielkości dłoni. Cała dłoń od kciuka po końce palców powinna leżeć wygodnie na myszy. Podczas pracy z nie należy przyjmować statycznej, nienaturalnej pozycji, np. wyciągać lub skręcać nadgarstka czy przedramienia.

Organizacja pracy z laptopem

Kiedyś, laptopy i tablety były traktowane tylko jako gadżety. W dzisiejszych czasach wykorzystuje się je już jako podstawowe narzędzie pracy.

Tym bardziej należy pamiętać, aby:

· Tablet, laptop ustawić na podstawce w celu podniesienia jego wysokości i ustawienia kąta ok 30-45° nachylenia ekranu,

· Korzystać z zewnętrznej klawiatury i myszki,

· Ustawić ekran monitora, aby unikać odbić światła od okien i oświetlenia górnego,

· Dobrać wielkość czcionki, aby nie obciążać nadmiernie oczu.

REGULARNE BADANIE WZROKU - dofinansowanie okularów korekcyjnych

Używanie komputerów stacjonarnych, laptopów, tabletów nie pozostaje bez wpływu na stan wzroku, co powoduje, że część pracowników korzysta w pracy z okularów korekcyjnych. Regularne badanie wzroku pozwalają wychwycić sygnały o pogarszającym się widzeniu. Pracodawca jest zobowiązany do dofinansowania swoim pracownikom zakupu okularów korygujących. Dobrze, gdy wysokość dofinansowania określona jest w regulaminie wynagradzania czy innych dokumentach firmy. Potrzebę ich zakupu musi jednak potwierdzić lekarz medycy pracy.

Obowiązek dofinansowania występuje w odniesieniu do osób zatrudnionych na stanowiskach z monitorami ekranowymi, jeżeli użytkują oni te monitory w czasie pracy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy .

Czynności przed rozpoczęciem pracy:

· sprawdzić stan techniczny monitora i instalacji elektrycznych (stan izolacji przewodów i kabli, wtyczek, wyłączników, gniazd), dodatkowo zerowanie, uziemienie, stan zabezpieczeń przeciwporażeniowych i przeciwpożarowych;

· do przyłączenia monitora należy stosować gniazda ze stykiem (bolcem) uziemiającym;

· wyregulować wysokość ustawienia ekranu monitora tak, aby na ekran spoglądać z góry pod kątem w granicach od 10⁰ do 20⁰ - górna krawędź ekranu nie może być powyżej linii wzroku;

· ustalić odległość oczu od ekranu monitora tak, aby odległość wynosiła od 400 do 750 mm; +2

· zapewnić takie oświetlenie, aby nie występowały znaczące różnice między światłem monitora a oświetleniem stanowiska i aby zapewniało komfort pracy wzrokowej +3

· zapewnić swobodne dojście do stanowiska pracy, spiąć i umieścić w listwach przewody elektryczne, chroniąc je w ten sposób przed zniszczeniem i eliminując ryzyko potknięcia się o nie innych osób.

Czynności podczas pracy:

· systematycznie zmieniać pozycję ciała, od czasu do czasu wstać, przeciągnąć się, wykonać kilka ćwiczeń fizycznych;

· kilka razy w ciągu dnia przeprowadzić prostą gimnastykę rozciągając nadgarstki, dłonie, kark;

· systematycznie odrywać wzrok od ekranu i skupiać go na odległym punkcie przez kilka sekund;

· łączyć prace przy monitorze ekranowym z innymi pracami nieobciążającymi wzroku, które są wykonywane w innych pozycjach ciała;

· robienie 5-minutowej przerwy po każdej przepracowanej godzinie pracy. +4

Pracownik pracując przy komputerze ma prawo do 5 minutowej przerwy, po każdej godzinie pracy a pracodawca musi zapewnić możliwość aby pracownik mógł zmienić rodzaj wykonywanego zajęcia co godzinę. Nie jest to przerwa, która będzie odliczana od czasu pracy i nie ma wpływu na przykład na obniżenie wynagrodzenia.

Ma to zapewnić:

· Ochronę wzroku pracownika,

· Możliwość zmiany pozycji ciała (ochrona kręgosłupa).

Zasada 3 „P”:

· Pomrugaj - zapewni to oczom naturalne nawilżanie. Postaraj się świadomie regularnie mrugać oczami.

· Przerwij pracę - przynajmniej co godzinę warto oderwać się od pracy i choć na 5 min minut odpocząć od komputera.

· Popatrz w dal – jest to naturalne ćwiczenie oka. Możesz też postarać się bardziej np. usiądź prosto i kreśl oczami duże kręgi w powietrzu. Oko ludzkie zawiera wiele drobnych mięśni, które należy regularnie ćwiczyć by obniżyć kruchość naczyń włosowatych.

Co jeszcze możesz zrobić?

· Sport. Spędzaj czas na świeżym powietrzu. Aktywność fizyczna poprawia dopływ krwi do wszystkich narządów – w tym narządu wzroku.

· Oświetlenie. Światło podczas pracy musi być rozproszone (nie punktowe). Nie może razić w oczy i odbijać się od ekranu. Jeżeli przebywasz w zbyt ciemnym pomieszczeniu, musisz wytężać wzrok, który szybciej się męczy.

· Nawilżenie. Zadbaj o właściwe nawilżenie powietrza w pomieszczeniu, w którym pracujesz. Ważne jest też regularnie wietrzenie pomieszczeń zwłaszcza w sezonie grzewczym, kiedy powietrze jest suche od ogrzewania.

· Praca z komputerem. Ustaw monitor w pozycji jak najwygodniejszej dla oczu. Odległość twarzy od monitora powinna wynosić 60-70 cm, a górna krawędź ekranu powinna znajdować się poniżej poziomu oczu. Upewnij się, że czcionka jest odpowiednio duża i czytelna.

· Dieta. Zdrowo się odżywiaj. Podstawą diety powinny być różnokolorowe warzywa i owoce. Kolejnym ważnym składnikiem są ryby, zwłaszcza te bogate w kwasy tłuszczowe omega-3.

· Nawodnienie. Pij regularnie wodę, jest potrzebna do produkcji łez.

Czynności zabronione:

· dopuszczanie do eksploatacji urządzeń elektrycznych w tym monitora ekranowego bez potwierdzenia skuteczności ochrony przed możliwością porażenia prądem elektrycznym;

· dokonywanie zmian technicznych w urządzeniu przez nieuprawnione osoby;

· ciągnięcie za przewód elektryczny przy wyciąganiu wtyczki z gniazdka;

· eksploatowanie gniazd wtykowych oraz wtyczek z uszkodzoną obudową lub wkładką;

· czyszczenie pod bieżącą wodą obudowy komputera i urządzeń będących pod napięciem;

· spożywanie posiłków i napojów na stanowisku pracy;

· przekraczanie dopuszczalnych norm w odniesieniu do czasu pracy dla kobiet w ciąży i pracowników młodocianych

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych:

· w przypadku stwierdzenia nieprawidłowej pracy urządzenia lub innych usterek, natychmiast odłączyć urządzenie od źródła zasilania i zaniechać pracy;

· pracownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować pracodawcę o:- sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu (i ma prawo przerwać wtedy pracę);- wypadku przy pracy, a stanowisko pracy pozostawić bez zmian;- wystąpieniu pożaru oraz ma obowiązek stosować się do zapisów instrukcji przeciwpożarowej i w razie potrzeby zawiadomić właściwe służby.

· pracownik powinien mieć stały dostęp do apteczki pierwszej pomocy, aby w przypadku zdarzenia udzielić pomocy poszkodowanym zgodnie z instrukcją udzielania pierwszej pomocy.

Zapisy końcowe

Pracownicy zatrudnieni przy monitorach ekranowych powinni mieć zapewnioną profilaktyczną opiekę zdrowotną. Jeżeli wynik badań okulistycznych wykaże potrzebę stosowania okularów korygujących, pracodawca powinien wyposażyć pracownika w odpowiednie okulary.

Ważne telefony

logo

Centrum Powiadomiania Ratunkowego

 

112

Państwowe Ratownictwo Medyczne

 

999

Straż Pożarna

 

998

Policja

 

997

+1 +2 +3 +4

Nie naprawiaj samodzielnie urządzeń komputerowych.

+5

Chcesz wiedzieć więcej?

Kup szkolenie

Zobacz również:

Subskrybuj nasz kanał na

ikona youtube

KRWOTOKI I RANY - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OPARZENIA TERMICZNE - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OCENA SYTUACJI - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

RESUSCYTACJA (RKO) DOROSŁYCH - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

logo
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium