ZADZWOŃ DO NAS
+48 785 857 856
0
suma: 0,00 zł do kasy
Instrukcja BHP - Lodówka

Instrukcja BHP - Lodówka

ESB-IN-C-031

ESB-IN-BW-031

 

Prace przy obsłudze lodówki prowadzone zgodnie z zasadami przedstawionymi w niniejszej instrukcji pozwolą na osiągnięcie zamierzonych rezultatów pracy oraz na zachowanie bezpieczeństwa.

Zapisy ogólne

Do wykonywania pracy przy użyciu urządzenia może być dopuszczony pracownik, który jest:

· dokładnie zapoznany z instrukcją obsługi oraz przeszkolony z obsługi,

· posiada aktualne przeszkolenie z zakresu BHP,

· posiada aktualne badania lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania tego typu prac.

· Miejsce, gdzie stoi pracownik obsługujący urządzenie powinno być izolowane i nie zawilgocone.

· Posadzka w rejonie urządzenia powinna być antypoślizgowa i łatwo zmywalna.

Wymagania dotyczące usytuowania urządzenia:

· Urządzenie powinny być umieszczone w pomieszczeniu, gdzie jest zapewniona stała wentylacja.

· Urządzenie powinny być ustawione w miejscu suchym, z dala od urządzeń grzejnych i miejsc silnie nasłonecznionych (odstęp od źródła ciepła nie może być mniejsza niż 2,5 metra).

· Urządzenie nie powinno być eksploatowane w pomieszczeniach o temperaturze 28 ⁰C.

· Urządzenie należy ustawić w odległości co najmniej 25 cm od ściany.

Czynności przed rozpoczęciem pracy:

· Usunąć zbędne materiały i przedmioty utrudniające obsługiwanie lodówki.

· Do przyłączenia urządzenia należy stosować gniazda ze stykiem (bolcem) uziemniającym. +1

· Dostosować stanowisko do potrzeb pracy (odpowiednie oświetlenie i ilość miejsca potrzebna do swobodnej pracy),

· Sprawdzić stan przewodu zasilającego nie powinien leżeć w miejscu, gdzie byłby przyciskany przez przedmioty czy meble lub nadeptywany przez przechodzące osoby,

· Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać się z dokumentacją urządzenia,

· Sprawdzić stan techniczny urządzenia, +2

· Upewnić się, że urządzenie ustawione jest na stabilnej i płaskiej powierzchni,

· Upewnić się czy nie są zakryte otwory wentylacyjne,

· Sprawdzić czy drzwiczki zamykają się dokładnie, czy uszczelka znajdująca się na nich nie jest uszkodzona,

· Sprawdzić czy szklany talerz obrotowy znajduje się w środku i jest prawidłowo osadzony,

· Urządzenie może być stosowane wyłącznie w celu, do którego zostało zaprojektowane.

Czynności podczas pracy:

· stosować się do zasad i przepisów BHP dotyczących stanowiska pracy oraz obsługiwanych maszyn i urządzeń, a przed użyciem sprawdzić ich stan techniczny w ramach swoich uprawnień;

· koncentrować swoja uwagę na wykonywanych czynnościach;

· stosowanie się do oznakowania bezpieczeństwa

Czynności i zasady po zakończeniu pracy:

· Należy odłączyć urządzenie od źródła napięcia,

· Oczyścić urządzenie i jego elementy przy użyciu ciepłej wody z dodatkiem detergentu zgodnie z otrzymaną instrukcją od producenta,

· Na czas długiego postoju urządzenia, pozostawić uchylone drzwi lodówki,

· Upewnić się, że pozostawiony sprzęt na stanowisku nie stanowi zagrożenia dla otoczenia.

Czynności zabronione:

· Dokonywanie zmian technicznych w obsługiwanym urządzeniu przez obsługujących,

· Używanie niesprawnego urządzenia, +3

· Samowolne naprawianie urządzeń,

· Usuwania ochron, zabezpieczeń,

· Obsługa urządzenia przez osoby niepowołane, bez wiedzy i zgody przełożonego,

· Włączanie urządzenia do sieci bez uziemienia,

· Zabrania się przechowywania produktów zepsutych,

· Zabrania się przykrywania i zakrywania otworów wentylacyjnych,

· Stawianie urządzenia tak, by kabel zasilający lub wtyczka znalazły się w wodzie,

· Nie należy zezwalać na gromadzenie się zanieczyszczeń na uszczelkach i powierzchniach uszczelniających,

· Odszraniania parowników mechanicznie, np. przez skrobanie ostrymi przedmiotami, +4

· Nie używać górnej płyty lodówki jako powierzchni do pracy,

· Nie wolno umieszczać w lodówce produktów bezpośrednio podgrzanych przed włożeniem,

· Przewody chłodnicze agregatu nie mogą być prowadzone obok przewodów centralnego ogrzewania lub innych urządzeń grzejnych.

· Nie myj urządzenia środkami żrącymi, wydzielającymi drażniące zapachy.

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych:

· Pracownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować przełożonego o:

- sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu (i ma prawo przerwać wtedy pracę);

- wypadku przy pracy, a stanowisko pracy pozostawić bez zmian;

- wystąpieniu pożaru oraz ma obowiązek stosować się do zapisów instrukcji przeciwpożarowej i w razie potrzeby zawiadomić właściwe służby.

· Pracownik powinien mieć stały dostęp do apteczki pierwszej pomocy oraz defibrylatora przenośnego;

· Podczas zdarzenia, które generuje powstanie ofiar, należy niezwłocznie udzielić pomocy poszkodowanym zgodnie z instrukcją udzielania pierwszej pomocy;

· W przypadku nieprawidłowego działania maszyny, urządzenia lub przebiegu procesu pracy należy wstrzymać prace, wyłączyć maszyny i urządzenia oraz zawiadomić przełożonego; jeśli wstrzymanie się od pracy nie spowoduje poprawy bezpieczeństwa należy niezwłocznie opuścić miejsce zagrożenia;

· W przypadku wybuchu pożaru należy, dbając o swoje bezpieczeństwo, podjąć próbę ugaszenia pożaru w zarodku dostępnymi środkami gaśniczymi, zgodnie z instrukcją przeciwpożarową oraz zawiadomić straż pożarną.

Ważne telefony

logo

Centrum Powiadomiania Ratunkowego

 

112

Państwowe Ratownictwo Medyczne

 

999

Straż Pożarna

 

998

Policja

 

997

+1 +2 +3 +4

Nie myj urządzenia środkami żrącymi wydzielającymi drażniące zapachy

+5

Chcesz wiedzieć więcej?

Kup szkolenie

Zobacz również:

Subskrybuj nasz kanał na

ikona youtube

KRWOTOKI I RANY - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OPARZENIA TERMICZNE - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OCENA SYTUACJI - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

RESUSCYTACJA (RKO) DOROSŁYCH - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

logo
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium