ZADZWOŃ DO NAS
+48 785 857 856
0
suma: 0,00 zł do kasy
Instrukcja BHP - Gaszenia pożarów za pomocą hydrantu dn 19, 25, 33

Instrukcja BHP - Gaszenia pożarów za pomocą hydrantu dn 19, 25, 33

ESB-IN-C-022

ESB-IN-BW-022

 

Do używania hydrantów upoważnione są wszystkie osoby, które zdecydują się zwalczać pożar. Warto jednak posiadać podstawową wiedzę o ich stosowaniu, co przybliża niniejsza instrukcja.

Zasadnicze wymagania techniczne stanowiska i urządzeń:

· hydrant wewnętrzny jest urządzeniem przeznaczonym do zwalczania pożaru w budynku. Składa się ze zwijadła z dostarczaną centralnie wodą, ręcznego zaworu odcinającego sąsiadującego ze zwijadłem, węża (półsztywnego lub płasko składanego), prądownicy z zaworem zamykającym i jeżeli to konieczne, prowadnicy węża;

· hydranty wewnętrzne przeznaczone są do gaszenia pożarów grupy A ( ciał stałych)

· długość węży hydrantowych dopasowuje się tak, aby hydrant (lub kilka hydrantów) całkowicie pokrywały powierzchnię danej strefy pożarowej;

· w budynkach stosuje się następujące punkty poboru wody do celów przeciwpożarowych:

- hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym o nominalnej średnicy węża 25 mm i 33mm.

- hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym o nominalnej średnicy 52 mm.

· szafka z hydrantem powinna być zlokalizowana w miejscu widocznym, łatwo dostępnym, najlepiej w ciągu komunikacyjnym;

· szafka z hydrantem powinna być oznakowana odpowiednim znakiem przeciwpożarowym, zgodnym z PN i posiadającym certyfikat Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej

fire


· należy zapewnić szybkie otarcie szafki (w przypadku zamka patentowego kluczyk powinien być łatwo dostępny ( włożony za szybkę znajdująca się w drzwiczkach szafki hydrantowej lub do skrzyneczki umieszczonej obok hydrantu)- najlepszym rozwiązaniem jest zamek euro lub zatrzaskowy);

· Hydrant należy utrzymywać w dobrym stanie technicznym.

· Wszelkie konserwacje i przeglądy mogą być wykonywane wyłącznie przez specjalistyczny, autoryzowany serwis.

· Należy przestrzegać terminów przeglądów i konserwacji zgodnie z harmonogramem ustalonym przez serwis.

· przeglądy powinny być dokonywane co najmniej raz w roku przez odpowiednio wykwalifikowane osoby; +1

· próba ciśnieniowa węża powinna być przeprowadzana raz na 5 lat

Podstawowe zasady obsługi:

· zbić szybkę za którą znajduje się kluczyk do drzwiczek szafki hydrantowej;

· otwórz drzwi szafki hydrantu;

· wysuń bęben z wężem, odkręć maksymalnie zawór hydrantowy. Chwyć za końcówkę węża z prądownicą i rozwiń wąż na odległość około 3 m od ognia ( hydranty DN – 25 i DN – 33);

· w przypadku hydrantu DN – 52 należy rozwinąć cały wąż i dopiero wtedy odkręcić zawór hydrantowy;

· po rozwinięciu węża otwórz zawór prądownicy zgodnie ze wskazaniem strzałki i skieruj strumień wody na źródło ognia. Prądownica służy do otwierania, zamykania oraz regulacji strumienia wody na strumień zwarty i rozproszony;

· podążaj strumieniem w kierunku ognia. Operując zaworem prądownicy uzyskasz strumień zwarty lub rozproszony w zależności od potrzeby;

· działania gaśnicze należy prowadzić do momentu całkowitego ugaszenia pożaru lub przejęcia działań przez jednostki ochrony pożarowej;

· zachowaj bezpieczną odległość od ognia, aby zwiększyć skuteczność gaszenia należy prowadzić akcję gaśniczą z dwóch hydrantów jednocześnie lub dodatkowo użyć gaśnicy; +2

· hydrant po każdorazowym użyciu powinien mieć przegląd techniczny wykonany przez autoryzowaną firmę serwisową.

warning

Czynności zabronione:

· zastawianie hydrantu;

· zabrania się zamykania szafki hydrantowej w sposób uniemożliwiający szybkie otwarcie; +3

· odkręcanie zaworu „na siłę” kiedy sprawia duży opór, sprawdzić, czy zawór jest już odkręcony. Sprawdzić kierunek odkręcania oznaczonego na prądownicy;

· zabrania się kierowania silnego strumienia bezpośrednio na ludzi. Duże ciśnienie może spowodować nieszczęśliwy wypadek, dlatego do gaszenia ludzi należy ustawić strumień rozproszony lub głowy;

· kierowanie strumienia na ogień omijając źródło ognia;

· zabrania się gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem - grozi to porażeniem prądem; +4

· przed rozpoczęciem gaszenia urządzeń elektrycznych należy wyłączyć zasilanie. Wykorzystać do tego wyłącznik główny prądu lub przeciwpożarowy wyłącznik prądu

warning2


· wyłączenie wyłącznika awaryjnego maszyny/urządzenia nie zapewnia bezpieczeństwa

· wykorzystywania hydrantów do innych celów niż gaszenie pożaru;

· rozkompletowania zestawów gaśniczych umieszczonych w skrzynkach hydrantowych;

· gaszenie paliw płynnych, oleju, tłuszczu roślinnego i zwierzęcego – grozi to wybuchem;

· odchodzenie z miejsca pogorzeliska przed przyjazdem straży pożarnej lub dopóki nie będzie pewności, że ogień został całkowicie ugaszony;

· nieterminowe przeglądy techniczne hydrantu;

· używanie hydrantu do celów innych niż przeciwpożarowe;

· usuwanie elementów hydrantu np. węża lub prądownicy;

· używanie niesprawnego hydrantu.

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych:

· Pracownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować przełożonego o:

- sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu (i ma prawo przerwać wtedy pracę);

- wypadku przy pracy, a stanowisko pracy pozostawić bez zmian;

- wystąpieniu pożaru oraz ma obowiązek stosować się do zapisów instrukcji przeciwpożarowej i w razie potrzeby zawiadomić właściwe służby.

· Pracownik powinien mieć stały dostęp do apteczki pierwszej pomocy oraz defibrylatora przenośnego;

· Podczas zdarzenia, które generuje powstanie ofiar, należy niezwłocznie udzielić pomocy poszkodowanym zgodnie z instrukcją udzielania pierwszej pomocy;

· W przypadku nieprawidłowego działania maszyny, urządzenia lub przebiegu procesu pracy należy wstrzymać prace, wyłączyć maszyny i urządzenia oraz zawiadomić przełożonego; jeśli wstrzymanie się od pracy nie spowoduje poprawy bezpieczeństwa należy niezwłocznie opuścić miejsce zagrożenia;

· W przypadku wybuchu pożaru należy, dbając o swoje bezpieczeństwo, podjąć próbę ugaszenia pożaru w zarodku dostępnymi środkami gaśniczymi, zgodnie z instrukcją przeciwpożarową oraz zawiadomić straż pożarną.

Ważne telefony

logo

Centrum Powiadomiania Ratunkowego

 

112

Państwowe Ratownictwo Medyczne

 

999

Straż Pożarna

 

998

Policja

 

997

+1 +2 +3 +4

Hydrant powinien być łatwo dostępny, niezastawiony i zawsze gotowy do użycia.

+5

Chcesz wiedzieć więcej?

Kup szkolenie

Zobacz również:

Subskrybuj nasz kanał na

ikona youtube

KRWOTOKI I RANY - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OPARZENIA TERMICZNE - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OCENA SYTUACJI - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

RESUSCYTACJA (RKO) DOROSŁYCH - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

logo
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium