ZADZWOŃ DO NAS
+48 785 857 856
0
suma: 0,00 zł do kasy
Instrukcja BHP - Frytownica

Instrukcja BHP - Frytownica

ESB-IN-C-019

ESB-IN-BW-019

 

Frytownica jest urządzeniem, które służy do smażenia w głębokim tłuszczu (frytowania) produktów spożywczych. Przeznaczone jest wyłącznie do tego celu i nie może być wykorzystywane w inny sposób oraz w sposób niezgodny z instrukcją. Każde odstępstwa mogą skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem mienia.

Podczas pracy z urządzeniem należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ nadmiernie rozgrzany olej lub tłuszcz może się zapalić.

Zapisy ogólne

Do wykonywania pracy przy eksploatacji frytownicy może być dopuszczony pracownik, który jest:

· dokładnie zapoznany oraz przeszkolony z instrukcji obsługi;

· posiada aktualne orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych;

· posiada aktualne szkolenie BHP oraz badania lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy.

Zasadnicze wymagania techniczne stanowiska i urządzeń:

· urządzenie powinno mieć konstrukcję odpowiadającą co najmniej I klasie ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym;

· konstrukcja frytownicy powinna uniemożliwiać rozpryskiwanie gorącego oleju na części, które w warunkach normalnego użytkowania mają temperaturę wyższą niż 300⁰C;

· włączenie elementów grzejnych w przypadku, gdy są one wyjęte ze zbiornika powinno być uniemożliwione;

· zbiornik frytownicy powinien mieć spust umożliwiający opróżnianie go z frytury;

· zawory spustowe oraz inne elementy służące do opróżniania z gorących cieczy powinny mieć konstrukcję uniemożliwiającą ich przypadkowe otwarcie;

· urządzenie powinno posiadać wyłącznik w łatwo dostępnym miejscu;

· urządzenia lub odejmowalne części elektryczne urządzeń przeznaczone do mycia przez częściowe zanurzenie w wodzie powinny mieć zaznaczoną wyraźną linią dopuszczalną maksymalną głębokość zanurzenia oraz pisemne ostrzeżenie o następującej treści: „Nie zanurzać poniżej tej linii”;

· należy okresowo, np. maksymalnie co 3-5 dni dokonywać całkowitej wymiany oleju we frytownicy, co jest uzasadnione zarówno względami technologicznymi, zdrowotnymi, jak również przeciwpożarowymi;

· posadzka w rejonie urządzenia powinna być antypoślizgowa i łatwo zmywalna, a miejsce usytuowania urządzenia powinno chronić przed przypadkowym potrąceniem w czasie pracy; +2

· frytownica powinna mieć zaznaczony min. i maks. Poziom olej (frytury),

· stanowisko powinno posiadać sprawną instalację wentylacyjną (okap),

· używać urządzenia wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach.

Czynności przed rozpoczęciem pracy:

· sprawdzić stan wyłączników i przewodów elektrycznej instalacji zasilającej;

· usunąć zbędne materiały i przedmioty utrudniające obsługę urządzenia;

· upewnić się, że osłony elementów elektrycznych są zamocowane; +1

· sprawdzić, czy zawór spustowy tłuszczu jest zamknięty;

· sprawdzić filtr frytury (oleju);

· przygotować surowce (półprodukty) do smażenia;

· pracownik powinien używać odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej (w tym obuwia, rękawic i czepka ochronnego).

· urządzenie i przewód sieciowy należy dokładnie sprawdzić przed użyciem pod kątem oznak uszkodzenia.

Czynności podczas pracy:

· napełnić zbiornik frytownicy olejem (fryturą) do odpowiedniego poziomu;

· używane tłuszcze i oleje muszą być przeznaczone do smażenia w wysokich temperaturach;

· włączyć elementy grzejne frytownicy;

· gdy olej osiągnie właściwą temperaturę (160⁰C – 180⁰C) umieścić kosz z surowcem w zbiorniku frytownicy;

· stale nadzorować pracę frytownicy;

· po usmażeniu ostrożnie zawiesić kosz nad lustrem oleju (frytury) w celu ocieknięcia nadmiaru tłuszczu z usmażonych produktów;

· nie oddalać się od stanowiska w czasie eksploatacji urządzenia; +3

· po zakończonej pracy wyłączyć urządzenie i odłączyć od źródła napięcia;

· po całkowitym ostygnięciu tłuszczu spuścić przez zawór spustowy zużyty olej do zbiornika na zużyty olej i przekazać go do uprawnionego podmiotu odbierającego (nigdy nie wylewać do kanalizacji);

· należy regularnie usuwać resztki produktów z oleju (np. kawałki frytek, tempury);

· przed przystąpieniem do czyszczenia należy odczekać ok. 2 godziny, aby upewnić się, że urządzenie całkowicie wystygło i uniknąć oparzeń;

Czynności i zasady po zakończeniu pracy:

· dokładnie oczyścić frytownicę i jej elementy (odłączyć od zasilania, chwytając za wtyczkę, nie za przewód);

· oczyścić i zmyć posadzkę na stanowisku pracy;

· upewnić się, czy pozostawione urządzenie nie stworzy żadnych zagrożeń dla otoczenia,

· aby prawidłowo wyłączyć urządzenie po skończonej pracy, należy najpierw ustawić pokrętło termostatu w najniższej pozycji, a dopiero później wyłączyć wtyczkę z gniazda,

· na koniec dnia roboczego należy odłączyć urządzenie od zasilania (chwytać za wtyczkę, nie przewód).

Czynności zabronione:

· nie zamykać pokrywy frytownicy podczas jej pracy, ponieważ może dojść do wrzenia oleju i jego zapalenia;

· przenoszenie urządzenia, jeśli tłuszcz znajdujący się w środku jest nadal gorący;

· pokrywy używać jedynie jako osłony podczas składowania i zakładać ją dopiero po schłodzeniu oleju;

· nigdy nie wolno dolewać oleju do wody!;

· używanie do smażenia tłuszczów takich jak np.: margaryna, masło lub oliwa z oliwek – te rodzaje tłuszczów nie nadają się do smażenia we frytownicy, ponieważ już w niskich temperaturach emitują dym;

· mycie urządzenia strumieniami wody, jeżeli producent na to nie zezwolił;

· używanie urządzenia na wolnym powietrzu;

· wystawianie urządzenia na działanie wysokiej temperatury, promieni słonecznych ani wilgoci;

· zanurzanie w cieczach;

· obsługiwanie urządzenia mokrymi rękami;

· pozostawianie frytownicy bez nadzoru (w trakcie smażenia);

· obsługa urządzenia mokrymi rękami;

· nie napełniać frytownicy olejem poniżej minimalnego poziomu lub powyżej maksymalnego poziomu oleju; +4

· nie stosować starego i zużytego oleju;

· nie przeładowywać kosza z surowcem;

· nie dokonywać napraw lub konserwacji urządzenia w trakcie jego pracy;

· nie naprawiać samodzielnie uszkodzeń instalacji elektrycznej urządzenia;

· nie używać urządzenia w celach innych niż zaleca producent;

· nie używać wody lub innych cieczy w obrębie rozgrzanego oleju.

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych:

· Pracownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować przełożonego o:

- sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu (i ma prawo przerwać wtedy pracę);

- wypadku przy pracy, a stanowisko pracy pozostawić bez zmian;

- wystąpieniu pożaru oraz ma obowiązek stosować się do zapisów instrukcji przeciwpożarowej i w razie potrzeby zawiadomić właściwe służby.

· Pracownik powinien mieć stały dostęp do apteczki pierwszej pomocy oraz defibrylatora przenośnego;

· Podczas zdarzenia, które generuje powstanie ofiar, należy niezwłocznie udzielić pomocy poszkodowanym zgodnie z instrukcją udzielania pierwszej pomocy;

· W przypadku nieprawidłowego działania maszyny, urządzenia lub przebiegu procesu pracy należy wstrzymać prace, wyłączyć maszyny i urządzenia oraz zawiadomić przełożonego; jeśli wstrzymanie się od pracy nie spowoduje poprawy bezpieczeństwa należy niezwłocznie opuścić miejsce zagrożenia;

· W przypadku wybuchu pożaru należy, dbając o swoje bezpieczeństwo, podjąć próbę ugaszenia pożaru w zarodku dostępnymi środkami gaśniczymi, zgodnie z instrukcją przeciwpożarową oraz zawiadomić straż pożarną.

· Grupa pożarów F: Pożary olejów i tłuszczów w urządzeniach kuchennych, obejmują one spalanie rozgrzanych (do temp. 200-300st.C) olejów i tłuszczy wykorzystywanych w gastronomi. Tłuszcze spożywcze podczas eksploatacji mają wysoką temperaturę, co znacznie komplikuje ich gaszenie, zwłaszcza, gdy występują w większej ilości, ponieważ po ich ugaszeniu ponownie mogą zacząć się palić, gdy znów dotrze do nich tlen znajdujący się w powietrzu.

Ważne telefony

logo

Centrum Powiadomiania Ratunkowego

 

112

Państwowe Ratownictwo Medyczne

 

999

Straż Pożarna

 

998

Policja

 

997

+1 +2 +3 +4

Pamiętaj o stosowaniu środków ochrony indywidualnej.

+5

Chcesz wiedzieć więcej?

Kup szkolenie

Zobacz również:

Subskrybuj nasz kanał na

ikona youtube

KRWOTOKI I RANY - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OPARZENIA TERMICZNE - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OCENA SYTUACJI - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

RESUSCYTACJA (RKO) DOROSŁYCH - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

logo
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium