ZADZWOŃ DO NAS
+48 785 857 856
0
suma: 0,00 zł do kasy
Instrukcja BHP - Bindownica

Instrukcja BHP - Bindownica

ESB-IN-C-014

ESB-IN-BW-014

 

Prace przy obsłudze bindownicy prowadzone zgodnie z zasadami przedstawionymi w niniejszej instrukcji pozwolą na osiągnięcie zamierzonych rezultatów pracy oraz na zachowanie bezpieczeństwa

Zapisy ogólne

1. Do wykonywania pracy przy użyciu urządzenia może być dopuszczony pracownik, który jest:
· dokładnie zapoznany z instrukcją obsługi oraz przeszkolony z obsługi,

znak

· posiada aktualne przeszkolenie z zakresu BHP,
· posiada aktualne badania lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania tego typu prac,

2. Zagrożenia występujące podczas pracy:
· Pożar / Porażenie prądem (zwarcie instalacji, uszkodzony przewód zasilający),
· Uderzenie w różne części ciała (praca z urządzeniem),
· Ruchome elementy (części składowe urządzenia),
· Skaleczenie (Ostrze ramienia gilotyny),
· Stres, presja czasu (praca pod presja czasu, pośpiech),

znaki

Podstawowe czynności przed rozpoczęciem pracy:

· Przeanalizować pracę zgodnie z zasadą 3 Kroków do Bezpieczeństwa i zadać poniższe pytania:
- Czy wiem jako poprawnie i bezpiecznie wykonać tą pracę ?
- Czy mam właściwe narzędzia i środki ochrony indywidualnej ?
- Czy moja praca jest bezpieczna dla otoczenia ?
UWAGA: Jeśli odpowiedź na choćby jedno pytania brzmi NIE, zgłoś obawy współpracownikowi i przełożonemu, nie rozpoczynaj tej pracy

· Dostosować stanowisko do potrzeb pracy (odpowiednie oświetlenie i ilość miejsca potrzebna do swobodnej pracy) +1

· Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać się z dokumentacją urządzenia,

· Sprawdzić stan techniczny urządzenia,

· Upewnić się, że urządzenie ustawione jest na stabilnej powierzchni,

· Przed dziurkowaniem usunąć zszywki i inne elementy metalowe, +2

· Upewnić się, czy dźwignia otwierania grzebienia odchylona jest do tyłu,

· Wybrać grzebień o odpowiedniej średnicy,

· Wybrać odpowiedni dla rozmiaru papieru profil dziurkowania. Ustawić noże,

· By anulować ustawienie noży, pociągnąć matrycę do przodu. Zrobić próbne dziurkowanie,

· Wybrać odpowiedni dla ilości arkuszy margines grzbietu,

· Włożyć plastikowy grzebień do mechanizmu otwierającego. Pociągnąć dźwignię otwierającą do przodu w celu otwarcia grzebienia,

· Przedziurkować kilka kartek na próbę w celu sprawdzenia ustawienia prowadnicy krawędziowej,

· Nakładać przedziurkowane kartki bezpośrednio na otwarty grzebień,

Czynności podczas pracy

· Przedziurkować najpierw okładkę przednią i tylną,

· Dziurkować kartki małymi partiami, by nie powodować przeciążenia urządzenia ani użytkownika,

· Przestrzegać dopuszczalnych grubości (liczby kartek) oraz materiałów do bindowania; +3

· Nakładać przedziurkowane kartki bezpośrednio na otwarty grzebień. Zaczynać od początku dokumentu,

· Po nałożeniu wszystkich przedziurkowanych kartek na grzebień, popchnąć dźwignię grzebienia do tyłu w celu jego zamknięcia. Wyjąć oprawiony dokument,

· POPRAWIANIE OPRAWIONEGO DOKUMENTU: W dowolnym momencie można dołączyć lub usunąć kartki z dokumentu poprzez otwarcie, a następnie zamknięcie grzebienia zgodnie z podanym wcześniej opisem,

Czynności po zakończeniu pracy:

· Opróżnić pojemnik na ścinki,

· Upewnić się, że pozostawiony sprzęt na stanowisku nie stanowi zagrożenia dla otoczenia,

· Złożyć urządzenie (o ile instrukcja obsługi nie stanowi inaczej); +4

Czynności zabronione:

· Używanie niesprawnego urządzenia,

· Samowolne naprawianie urządzeń,

· Usuwania ochron, zabezpieczeń,

· Wkładania pomiędzy elementy urządzenia rąk lub innych przedmiotów,

· Obsługa urządzenia przez osoby niepowołane,

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych:

· Pracownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować przełożonego o:
- sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu (i ma prawo przerwać wtedy pracę);
- wypadku przy pracy, a stanowisko pracy pozostawić bez zmian;
- wystąpieniu pożaru oraz ma obowiązek stosować się do zapisów instrukcji przeciwpożarowej i w razie potrzeby zawiadomić właściwe służby.

·· Pracownik powinien mieć stały dostęp do apteczki pierwszej pomocy oraz defibrylatora przenośnego;

· Podczas zdarzenia, które generuje powstanie ofiar, należy niezwłocznie udzielić pomocy poszkodowanym zgodnie z instrukcją udzielania pierwszej pomocy;

· W przypadku nieprawidłowego działania maszyny, urządzenia lub przebiegu procesu pracy należy wstrzymać prace, wyłączyć maszyny i urządzenia oraz zawiadomić przełożonego; jeśli wstrzymanie się od pracy nie spowoduje poprawy bezpieczeństwa należy niezwłocznie opuścić miejsce zagrożenia;

· W przypadku wybuchu pożaru należy, dbając o swoje bezpieczeństwo, podjąć próbę ugaszenia pożaru w zarodku dostępnymi środkami gaśniczymi, zgodnie z instrukcją przeciwpożarową oraz zawiadomić straż pożarną.

Ważne telefony

logo

Centrum Powiadomiania Ratunkowego

 

112

Państwowe Ratownictwo Medyczne

 

999

Straż Pożarna

 

998

Policja

 

997

+1 +2 +3 +4

Nie wkładaj rąk ani innych niepowołanych przedmiotów pomiędzy elementy urządzenia.

+5

Chcesz wiedzieć więcej?

Kup szkolenie

Zobacz również:

Subskrybuj nasz kanał na

ikona youtube

KRWOTOKI I RANY - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OPARZENIA TERMICZNE - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OCENA SYTUACJI - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

RESUSCYTACJA (RKO) DOROSŁYCH - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

logo
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium