ZADZWOŃ DO NAS
+48 785 857 856
0
suma: 0,00 zł do kasy
Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost

Bezpieczeństwo żywności a higiena w zakładach gastronomicznych

Bezpieczeństwo żywności a higiena w zakładach gastronomicznych

Zachowanie higieny w zakładach gastronomicznych to kluczowy element dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności produktów oferowanych na sprzedaż. Niewłaściwie przechowywana, przygotowywana lub podawana żywność może prowadzić do chorób pokarmowych i innych zagrożeń dla zdrowia konsumentów. Higiena w lokalach oferujących jedzenie pozwala na zapewnienie dobrego wizerunku firmy, utrzymywanie zdrowia pracowników, przestrzeganie przepisów regulujących funkcjonowanie tego sektora gospodarki, uniknięcia strat finansowo- prawnych wynikających z ponoszenia odpowiedzialności za przygotowywane jedzenie.

Co oznacza termin bezpieczna żywność?

Bezpieczną żywnością nazywamy produkty spożywcze wolne od zanieczyszczeń lub substancji szkodliwych oraz spełniają określone standardy jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego.

Żywność określona tym mianem nie powinna zawierać bakterii, wirusów czy grzybów oraz innych mikroorganizmów, które mogą wywoływać choroby i infekcje organizmu. Takie produkty nie mogą mieć styczności ze szkodliwymi substancjami chemicznymi, do których zaliczyć można pestycydy, metale ciężkie, leki weterynaryjne wpływające pośrednio lub bezpośrednio na zdrowie osoby, która będzie spożywała takie jedzenie. Ważnym aspektem jest też forma i sposób przechowywania oraz transportowanie jedzenia. Zachowanie odpowiedniej temperatury, wilgotności i higieny zapobiega rozwojowi bakterii. Produkcja, przygotowywanie, przechowywanie i podawanie żywności powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi standardami sanitarnymi i higienicznymi, aby zapewnić minimalizację ryzyka skażenia żywności. Oprócz standardów sanitarnych firmy zajmujące się obróbką żywności, muszą przestrzegać przepisów prawa obowiązujących w danym kraju lub regionie, ujawniając skład chemiczny oferowanych produktów, stosować etykiety informujące konsumenta. Branża gastronomiczna podlega regularnym kontrolom jakości i inspekcjom sanitarnym dbającym o interes konsumenta w zakresie spożywania bezpiecznych produktów i minimalizując w ten sposób wprowadzanie na rynek skażonych produktów.

Jak higiena w zakładach gastronomicznych wpływa na bezpieczeństwo żywności?

Higiena w zakładach gastronomicznych to zbiór praktyk mających na celu czystości oraz zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa osobistego. Obejmuje ona szereg działań mających na celu zapobieganie zakażeniom, chorobom i innym zagrożeniom zdrowotnym.

Działania te obejmują praktyki w zakresie higieny osobistej, żywieniowej oraz środowiska, w którym wykonywana jest obróbka jedzenia.

Do czynników higienicznych wpływających na bezpieczne posiłki należą:

 • Przestrzeganie higieny osobistej pracowników – osoby oddelegowane do kontaktu z żywnością powinny szczególnie dbać o higienę własną. Bardzo ważne jest regularne mycie rąk. Ręce wykorzystywane przy rozmaitych czynnościach dnia codziennego są siedliskiem bakterii i wirusów mogących prowadzić do rozwoju chorób. Odpowiednia technika mycia rąk pozwala uniknąć poważnych konsekwencji zdrowotnych spożywania produktów narażonych na zanieczyszczenia. Stosowanie odpowiednich środków ochrony w postaci odzieży ochronnej przeznaczonej dla sektora gastronomicznego zapobiega przenoszeniu niepożądanych drobnoustrój z odzieży na żywność. Należy zwrócić uwagę na ogólną prezencję osoby przystępującej do pracy przy jedzeniu. Niedostateczna higiena osobista pracowników może prowadzić do skażenia żywności i ryzyka dla zdrowia konsumentów. Pracownik powinien przestrzegać wymogów dopuszczających do pracy, co potwierdza właśnie jego prezencja.
 • Zapewnienie i utrzymywanie czystości stanowisk pracy – porządek w miejscu przygotowywania jedzenia oraz regularna dezynfekcja to jeden z kluczowych elementów ograniczający rozprzestrzenianie się bakterii, wirusów i grzybów mogących skazić żywność przeznaczoną do dalszej odsprzedaży. Dotyczy to również urządzeń, powierzchni i narzędzi kuchennych, z których na co dzień korzysta się w zakładach gastronomicznych.
 • Sposób przechowywania żywności – odpowiednie warunki do przechowywania produktów w tym zapewnienie odpowiedniej temperatury, wilgotności, podział składników zapobiega zepsuciu się żywności i rozwojowi bakterii. Nieprzestrzeganie formy odpowiedniego przechowywania skutkować może poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi dla osób konsumujących taką żywność.
 • Sposób przygotowywania żywności – przestrzeganie zasad prawidłowej obróbki jedzenia poprzez odpowiednie wysmażenie czy ugotowanie produktów zapobiega rozwojowi czynników chorobotwórczych.
 • Szkolenie pracowników w zakresie higieny i wymaganie tego podczas każdej wykonywanej czynności na stanowisku pracy – pozwala na ciągłe edukowanie i uświadamianie w zakresie bezpieczeństwa pracowników.

Wszystkie przedstawione czynniki pozwalają ograniczyć wprowadzenie do obrotu żywności nienadającej się do spożycia, wpływają na wizerunek firmy i przyczyniają się do jej dalszego funkcjonowania w branży.

 

Jakie konsekwencje niesie za sobą wprowadzenie niebezpiecznej żywności?

Wprowadzenie na rynek skażonej żywności niesie za sobą poważne konsekwencje zarówno dla samego konsumenta, jak i firm produkcyjnych czy odsprzedających takie produkty. Do głównych problemów wynikających z nieprzestrzegania higieny i zasad sanitarnych można zaliczyć:

 • Choroby pokarmowe – spożycie żywności nienadającej się do konsumpcji może doprowadzić do zatruć pokarmowych, ale i innych problemów zdrowotnych takich jak zakażenie pasożytami. Ciężkie zatrucia mogą stanowić zagrożenie dla życia osoby, która spożyła taki pokarm.
 • Zagrożenie dla zdrowia publicznego – wprowadzenie do obiegu masowego skażonej żywności może doprowadzić do wybuchu chorób zakaźnych.
 • Szkoda wizerunkowa firmy – utrata reputacji w oczach konsumenta wynikająca z wprowadzenia produktów nienadających się do spożycia może w konsekwencji doprowadzić do zamknięcia działalności.
 • Konsekwencje prawne – wprowadzenie na rynek konsumenta skażonej żywności wiąże się z konsekwencjami prawnymi dla firmy odpowiedzialnej za taki stan rzeczy, szczególnie jeśli nie przestrzegały odpowiednich przepisów i standardów dotyczących bezpieczeństwa żywności. Takie przedsiębiorstwa mogą być odpowiedzialne za pokrycie kosztów leczenia osób poszkodowanych oraz za straty poniesione przez klientów.
 • Utrata produktu i straty finansowe – w przypadku wykrycia niebezpiecznej żywności, firmy mogą być zmuszone do wycofania produktów z rynku, co wiąże się z poważnymi stratami finansowymi związanymi z utratą sprzedaży i poniesionych kosztów związanych z wytworzeniem żywności, koniecznością zwrócenia produktów i poniesieniem kosztów związanych z przeprowadzeniem dochodzenia i ewentualnymi odszkodowaniami dla klientów.

W celu uniknięcia konsekwencji mających dość istotny wpływ na dalszą działalność przedsiębiorstwa firmy zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa i zasad sanitarnych. Pozwala to uniknąć wiele trudnych i nieprzyjemnych sytuacji, które mogą wpłynąć nie tylko na życie i zdrowie konsumenta, ale i osób odpowiedzialnych za pracę przy produktach przeznaczonych do masowej konsumpcji.

Jakie środki ochrony indywidualnej zwiększają bezpieczeństwo żywności w gastronomii?

Środki ochrony indywidualnej w gastronomii są niezwykle ważne nie tylko dla ochrony pracownika przed wystąpieniem niepożądanych wypadków przy pracy, ale również wspomagają ochronę żywności w kontekście przenoszenia czynników chorobotwórczych z pracownika na żywność.

Do takich środków ochrony możemy zaliczyć:

 • Rękawice ochronne – zapobiegają migracji bakterii, wirusów, grzybów oraz innych mikroorganizmów przenoszonych na dłoniach, a których namnażanie się w warunkach sprzyjających powoduje choroby, co w kontakcie z żywnością może stanowić niebezpieczeństwo. Szczególnie jest to ważne przy pracy z surowymi produktami spożywczymi, takimi jak mięso czy ryby.
 • Fartuch ochronny – oprócz ochrony ubrania pracownika przed zabrudzeniem wynikającym ze specyfiki pracy, zabezpieczają również przed niezamierzonym zanieczyszczeniu pożywienia przez kontakt z ubraniem osoby przygotowującej pokarm. Fartuch ochronny chroni także przed zabrudzeniem większej przestrzeni do przygotowywania potraw, zatrzymując pokarm przed przedostaniem się w inne miejsca.
 • Nakrycia głowy dla gastronomii np. czepek ochronny – zapobiega przypadkowemu dostaniu się do pokarmów włosów, których budowa stanowi pożywienie dla bakterii i innych drobnoustrojów.
 • Maski ochronne – są wymagane w przypadku, gdy istnieje możliwość przeniesienia czynników chorobotwórczych z dróg oddechowych na żywność.
 • Okulary ochronne - zapobiegają przenoszeniu zanieczyszczeń z zewnątrz do wnętrza kuchni oraz pomóc w utrzymaniu czystości podłóg.
 • Wyposażenie apteczek pierwszej pomocy - pracownicy z otwartymi ranami lub infekcjami powinny być zabezpieczeni za pomocą plastrów, lub opatrunków, aby zapobiec przenoszeniu drobnoustrojów do żywności.

Stosowanie środków ochrony indywidualnej ma szerokie działanie ochronne zarówno w obrębie ochrony pracownika jako osoby wykonującej pracę na rzecz wytworzenia produktu, ale także stanowią ochronę dla przygotowywanej żywności,  pozwalając zachować wysokie standardy bezpieczeństwa w zakładach gastronomicznych oraz zapewniając zdrową i bezpieczną żywności dla klientów.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium