ZADZWOŃ DO NAS
+48 785 857 856
0
suma: 0,00 zł do kasy
Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost

Plakaty BHP – nowa forma edukacji w bezpieczeństwie

Plakaty BHP – nowa forma edukacji w bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo firmy to kluczowy obszar działalności, który obejmuje szeroki zakres środków i praktyk mających na celu zapewnienie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy dla pracowników, klientów i odwiedzających. Obejmuje to zarówno bezpieczeństwo fizyczne, jak i zdrowotne, jak również ochronę majątku firmy oraz przestrzeganie przepisów i norm prawnych. Bezpieczeństwo firmy nie jest tylko obowiązkiem prawno-organizacyjnym, ale także kluczowym elementem utrzymania dobrej reputacji, zadowolenia pracowników i efektywności działania. Dlatego też należy mu poświęcić odpowiednią uwagę i inwestować w odpowiednie środki bezpieczeństwa.

Przedsiębiorstwo powinno opracować i wdrożyć jasno określoną politykę bezpieczeństwa, która określa zasady i standardy dotyczące bezpieczeństwa w miejscu pracy. Powinna ona być jasna, zrozumiała i dostępna dla wszystkich pracowników oraz regularnie aktualizowana w zależności od zmieniających się potrzeb i warunków pracy w organizacji.

Do działań firmy w zakresie utrzymania bezpiecznego środowiska pracy powinno należeć:

 • przeszkolenie pracowników z zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach, które obejmują, korzystania z powierzonych im urządzeń, identyfikacji zagrożeń w miejscu pracy oraz procedur na wypadek sytuacji kryzysowych
 • regularne przeprowadzanie inspekcji bezpieczeństwa – takie działanie pozwala na kontrolę bezpieczeństwa w zakładach pracy, identyfikuje potencjalne zagrożenia i pozwala wdrażać działania prewencyjne
 • zarządzanie ryzykiem i sytuacjami kryzysowymi przy pomocy oceny ryzyka zawodowego oraz wcielanie w życie odpowiednich środków w celu minimalizowania niebezpiecznych sytuacji, przygotowanie planu zarządzania kryzysowego
 • zapewnienie odpowiednich środków ochrony pracownikom oraz odpowiednich warunków pracy, chroniąc w ten sposób działalność przed konsekwencjami prawnymi wynikającymi z odpowiedzialności za zatrudnionego pracownika
 • monitorowania i analizowania wypadków – wyciąganie wniosków i wdrażanie usprawnień ograniczających występowanie tego typu sytuacji w przyszłości
 • współpraca z organami nadzoru takimi jak inspekcja pracy
 • budowanie kultury bezpieczeństwa – angażowanie pracowników w tworzenie bezpiecznego miejsca pracy

 

Czym jest właściwie kultura bezpieczeństwa ?

Kultura bezpieczeństwa to zbiór wartości, procedur i praktyk, które promują bezpieczne zachowania w miejscu pracy. Stanowi ona element skutecznego zarządzania bezpieczeństwem minimalizując sytuacje potencjalnie wypadkowe poprzez edukację i przekazywane wartości. Wymaga ona zaangażowania wszystkich pracowników firmy niezależnie od zajmowanego stanowiska. Budowanie kultury bezpieczeństwa jest procesem długofalowym, aby przynieść efekty potrzebuje ciągłego pielęgnowania i doskonalenia.

Wartości umacniane w przedsiębiorstwie powinny być wyraźnie komunikowane i konsekwentnie przekazywane przez liderów danego środowiska pracy. To oni powinni być swoistym przykładem w kwestii bezpieczeństwa, przestrzegając i wymagając przestrzegania procedur oraz szerzenia ich wśród pozostałych pracowników.

Ważnym aspektem szerzenia kultury bezpieczeństwa jest ciągła komunikacja o oczekiwaniach i celach wdrażanych działań. Pracownicy powinni mieć łatwy dostęp do poszerzania wiedzy w zakresie bezpieczeństwa siebie i innych w zakładzie pracy. Doskonałym sposobem zaangażowania pracowników w takie działania jest wdrażanie szkoleń, zalecenie zgłaszania sytuacji mogących generować niebezpieczeństwo i wsłuchiwanie się w ich opinię i pomysły dotyczące poprawy obszaru bezpieczeństwa. Stosowanie nagród za bezpieczne praktyki sprawia, że osoby zatrudnione nie boją się podejmować działania i chętnie biorą udział w różnych inicjatywach w obszarach bhp.

Regularne monitorowanie wskaźników bezpieczeństwa przez specjalnie do tego powołany dział pozwala analizować incydenty i wypadki, co może pomóc w identyfikowaniu obszarów wymagających poprawy i podejmowaniu odpowiednich działań korygujących. Stałe dostosowywanie procedur funkcjonujących w firmie do aktualnych przepisów prawnych i wymogów branży pozwala przedsiębiorcy uniknąć konsekwencji w trudnych sytuacjach oraz zapewnić bezpieczeństwo swojego biznesu.

 

Jak popularyzować kulturę bezpieczeństwa w firmie?

Popularyzowanie kultury bezpieczeństwa wśród pracowników wymaga stałego zaangażowania i wysiłku, ale może przynieść liczne korzyści w postaci zmniejszenia ryzyka wypadków, poprawy efektywności pracy oraz zwiększenia zaangażowania i satysfakcji pracowników. W tym celu może pomóc podejmowanie działań takich jak:

 • szkolenia i warsztaty BHP – poprawę świadomości w zakresie bezpieczeństwa mogą wspomóc tematyczne szkolenia i warsztaty zwiększające świadomość pracowników na temat zagrożeń występujących w obrębie ich stanowiska. Dzięki takim działaniom pracownik może zdobyć umiejętności stosowania procedur, podejmowania decyzji w trudnych sytuacjach, identyfikować zagrożenia, które mogą narazić jego i innych na niezdolność do wykonywania obowiązków, uczyć się stosowania środków ochrony wymaganych w jego zawodzie.
 • dawanie dobrego przykładu – to jedno z działań, które wzmacnia wiarę w przekazywane wartości i motywuje do działania. Dobry przykład przekazywany od kierownictwa pozwala chętniej stosować się do wytyczonych procedur i uczyć się dobrych nawyków.
 • spotkania mające na celu wymianę doświadczeń – możliwość oddania głosu pracownikom pozwala dostrzec zagrożenia na stanowiskach pracy, które do tej pory mogły zostać niedostrzeżone. Otwarta dyskusja i wymiana poglądów przyczynia się do podjęcia tematu bezpieczeństwa na każdym poziomie organizacji, a przedstawione pomysły mogą pozytywnie wpłynąć na zaangażowanie pracowników, pogłębiając ich wiarę w to, że każda osoba może mieć realny wpływ na bezpieczeństwo w firmie.
 • symulacje zagrożeń – organizowanie ćwiczeń reagowania w przypadku sytuacji kryzysowych pozwala przygotować pracowników na możliwość wystąpienia zagrożeń. Takie działania sprawiają, że członkowie danej organizacji mogą poczuć się pewniej, że są przygotowani na różne przypadki.
 • nagradzanie pracowników za dobre praktyki – wprowadzenie gratyfikacji może przyczynić się do zwrócenia większej uwagi na problemy zachowania bezpieczeństwa w firmie. Pracownik może poczuć się wyróżniony i chętniej będzie zwracał uwagę na przestrzeganie procedur.
 • kampanie edukacyjne – przeprowadzanie kampanii edukacyjnych o tematyce bezpieczeństwa wykorzystując do tego różne formy komunikacji takie jak: e-maile do pracowników, ulotki informacyjne, plakaty o treści edukacyjnej, filmy, broszury. Działania są istotną częścią długofalowej strategii przypominającej o zagrożeniach występujących w danym środowisku pracy.

 

Jak zwrócić uwagę pracowników na kwestię bezpieczeństwa w Twojej firmie?
Kampania edukacyjna o bezpieczeństwie w firmie może okazać się skutecznym rozwiązaniem do podniesienia świadomości pracowników na temat zagrożeń w miejscu pracy oraz promowania bezpiecznych praktyk. Aby to osiągnąć należy określić cele i założenia takiej kampanii, wybrać podejmowane tematy np. związane z ergonomią pracy czy bezpiecznym używaniem narzędzi i maszyn, wybrać sposób komunikacji z pracownikami, zaangażować liderów organizacji do promowania przedsięwzięcia, zachęcić pracowników w działanie na rzecz projektu.

Do skutecznej formy komunikacji w takich kampaniach można zaliczyć wykorzystanie plakatów o tematyce bezpieczeństwa i higieny pracy. Duże znaczenie może mieć forma ich przekazu. Sam suchy przekaz nie sprawdzi się w zwróceniu uwagi na problemy występujące w przedsiębiorstwie.

Doskonale z tej sytuacji wybrnęła firma W&W Consulting Sp. z o.o, która stworzyła plakaty dla sklepu www.bhp-shop.com, podejmując temat zagrożeń na stanowiskach pracy w humorystycznych grafikach. Na stronie sklepu możemy zobaczyć plakaty podejmujące tematykę bezpiecznych praktyk w pracy na wózkach widłowych, podczas pracy na magazynie czy przypominająca o korzystaniu ze środków ochrony indywidualnej. Plakaty są dostępne w różnych formatach, a grafika na niej umieszczona została wykonana przez znanego rysownika. Zainteresowanie taką formą edukacji w organizacjach stało się na tyle popularne, że coraz więcej firm sięga po tę formę przekazu. Dziś w największych firmach wchodząc na produkcje czy hale magazynowe, możemy zobaczyć plakaty marki bhp-shop.com, a ich wykonanie wzbudza zainteresowanie całej organizacji.

To pokazuje, że kreatywne podejście do tematyki bhp może skutecznie promować kulturę bezpieczeństwa w firmie, a kreatywna forma przedstawienia problemu skłonić pracowników do refleksji.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium