ZADZWOŃ DO NAS
+48 785 857 856
0
suma: 0,00 zł do kasy
Instrukcja BHP - kostkarka do lodu

Instrukcja BHP - kostkarka do lodu

ESB-IN-C-024

ESB-IN-BW-024

 

Instrukcja BHP kostkarka do lodu

Dziękujemy, że czytasz Instrukcje. Pozwoli Ci to lepiej zrozumieć działanie tego urządzenia i postepowanie w sytuacjach codziennej eksploatacji. Pomimo iż urządzenie wydaje się bezpieczne, posiada dodatkowe elementy zabezpieczające użytkownika, instrukcje producenta, informacje o konieczności stosowania odpowiednich środków ochrony to nadal istnieje ryzyko wypadku lub odniesienia obrażeń w trakcie pracy z urządzeniem. Dlatego zachęcam Cię do zapoznania się z informacjami poniżej oraz zachowania ostrożności i rozsądku podczas jego użytkowania.

Zapisy ogólne

Do wykonywania pracy przy obsłudze kostkarki do lodu może być dopuszczony pracownik, który:

· jest zapoznany z instrukcją obsługi oraz przeszkolony w obsłudze urządzenia;

· posiada aktualne przeszkolenie z zakresu BHP;

· posiada aktualne badania lekarskie wobec przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

· wszelkie wymagane zezwolenia na wykonywanie pracy (np. na prace szczególnie niebezpieczne).

Urządzenie mogą obsługiwać osoby sprawne fizycznie, zdolne do jego obsługi. Nie należy przeceniać swoich możliwości. Utrzymywać balans i równowagę ciała przez cały czas pracy. Umożliwia to lepszą kontrolę nad urządzeniem w nieoczekiwanych sytuacjach.

Czynności przed rozpoczęciem pracy:

· utrzymywać urządzenie w dobrym stanie technicznym. Sprawdzać przed każdą pracą czy nie posiada uszkodzeń ogólnych lub związanych z elementami ruchomymi (pęknięcia części i elementów lub wszelkie inne warunki, które mogą mieć wpływ na bezpieczne działanie urządzenia).

· przygotować niezbędne pomoce, przyrządy, narzędzia pracy oraz podłączyć urządzenie do ujęcia wody pitnej; Pod pojęciem „woda pitna” rozumiemy źródło wody, które zostało przebadanie przez Sanepid i otrzymało dopuszczenie do użytkowania.

· zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu;

· włączyć wtyczkę do gniazda z uziemieniem zapewniając łatwy dostęp do gniazdka; +1
Należy sprawdzić stan wyłączników i przewodów elektrycznej instalacji zasilającej. Jeśli widzisz, że kabel jest urwany lub izolacja na kablu jest uszkodzona, nie używaj urządzenia.

· sprawdzić czy urządzenie jest ustawione na stabilnym i równym podłożu. Bardzo ważne jest aby urządzenie zabezpieczyć przed samoistnym przemieszczaniem się podczas jego pracy. Może to spowodować np. wyrwanie wtyczki z gniazdka, urwanie rurki doprowadzającej wodę do urządzenia.

Czynności podczas pracy i po jej zakończeniu:

· utrzymywać porządek w miejscu pracy i dobre oświetlenie. Nieporządek lub złe oświetlenie może prowadzić do wypadków. Należy być przewidującym, obserwować co się robi i zachowywać rozsądek podczas używania urządzenia.

· sprawdzić jakość wytwarzanych kostek lodu – jeśli pojawią się kostki o białym zabarwieniu, natychmiast należy je roztopić, a urządzenie dokładnie umyć postępując zgodnie z instrukcją techniczno - użytkową; +2
Niestosowanie się do tego zapisu może doprowadzić do zatrucia klientów lokalu.

· sprawdzić poprawność pracy urządzenia; Jeśli usłyszysz niepokojące stuki czy hałas wydobywający się z urządzenia. Ewentualnie coś zacznie wypływać z kostkarki, lub cokolwiek innego zwróci Twoją uwagę natychmiast zatrzymaj urządzenie i powiadom Kierownika.

· po zakończeniu pracy uporządkować swoje stanowisko pracy i wyczyścić urządzenie zgodnie z instrukcją obsługi; Niedopuszczalne jest wyłączanie urządzenia przed zakończeniem jego cyklu pracy. Grozi to uszkodzeniem urządzenia.

· wyłączyć urządzenie spod napięcia; Po zakończeniu cyklu pracy przez urządzenie. Na koniec zmiany roboczej należy odłączyć urządzenie przez wyciągnięcie wtyczki z gniazdka. Zabezpieczy to przed przypadkowym włączeniem urządzenia, jak również uruchomieniem przez osoby postronne.

· sprawdzić stan obudowy, węża doprowadzającego wodę oraz zaworu odcinającego dopływ wody. Pamiętaj, żeby na zakończenie dnia roboczego sprawdzić wzrokowo stan urządzenia. Jeśli cos wzbudzi Twój niepokój poinformuj o tym Przełożonego. +3

Czynności zabronione:

· używanie przedłużaczy;

· korzystanie z wtyków pośrednich – adapterów; Używanie takich urządzeń do podłączenia kostkarki jest zabronione, ponieważ pobiera dużo prądu co może doprowadzić do przegrzewania się niedostosowanych do takiego napięcia adapterów i przedłużaczy a w konsekwencji do uszkodzenia urządzenia lub nawet pożaru. +4

· Nie wystawiać urządzenia na działania promieni słonecznych oraz nie stawiać urządzenia w pobliży źródeł ciepła.

· wystawianie urządzenia na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych; Urządzenie musi być zainstalowane w pomieszczeniu, które zapewni mu prawidłowe działanie i osłonę przed deszczem. W przeciwnym razie może działać nieprawidłowo. Natomiast zalanie urządzenia może doprowadzić do porażenia prądem i w konsekwencji nawet do utraty życia lub zdrowia.

· potrząsanie lub przesuwanie urządzenia w czasie jego pracy;

· używanie urządzenia do celów innych niż produkcja lodu;

· instalowanie urządzenia przez niewykwalifikowany personel. Może to doprowadzić do wypadku lub popsucia jeśli urządzenie zostanie źle podłączone.

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych:

· Pracownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować pracodawcę o:

· sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu (i ma prawo przerwać wtedy pracę);

· wypadku przy pracy, a stanowisko pracy pozostawić bez zmian;

· wystąpieniu pożaru oraz ma obowiązek stosować się do zapisów instrukcji przeciwpożarowej i w razie potrzeby zawiadomić właściwe służby. Jest to niezbędne do uchronienia swojego życia i zdrowia i ma wpływ na bezpieczeństwo innych pracowników.

· Pracownik powinien mieć stały dostęp do apteczki pierwszej pomocy, aby w przypadku zdarzenia udzielić pomocy poszkodowanym zgodnie z instrukcją udzielania pierwszej pomocy. Apteczka powinna znajdować się w łatwo dostępnym miejscu, które jest widoczne. Po wykorzystaniu asortymentu z apteczki należy powiadomić przełożonego o tym fakcie, żeby jak najszybciej uzupełnił brakujące elementy. W apteczce zabrania się umieszczać leków np. środków przeciwbólowych.

Zapisy końcowe

Przeglądy, naprawy i konserwacje okresowe powinny być wykonywane przez serwis techniczny zapoznany z dokumentacją urządzenia.

Ważne telefony

logo

Centrum Powiadomiania Ratunkowego

 

112

Państwowe Ratownictwo Medyczne

 

999

Straż Pożarna

 

998

Policja

 

997

+1 +2 +3 +4

Nie wolno podłączać urządzenia do wody nienadającej się do picia

+5

Chcesz wiedzieć więcej?

Kup szkolenie

Zobacz również:

Subskrybuj nasz kanał na

ikona youtube

KRWOTOKI I RANY - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OPARZENIA TERMICZNE - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OCENA SYTUACJI - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

RESUSCYTACJA (RKO) DOROSŁYCH - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

logo
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium