ZADZWOŃ DO NAS
+48 785 857 856
0
suma: 0,00 zł do kasy
Instrukcja BHP - Wyciskacz do cytrusów

Instrukcja BHP - Wyciskacz do cytrusów

ESB-IN-C-042

ESB-IN-BW-042

 

Instrukcja BHP wyciskacz do cytrusow

Zapisy ogólne

Do wykonywania pracy przy obsłudze urządzenia może być dopuszczony pracownik, który:

· jest zapoznany z instrukcją jej obsługi oraz przeszkolony z obsługi urządzenia;

· posiada aktualne szkolenie z zakresu BHP;

· ma aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych;

· ma aktualne badania lekarskie wobec przeciwwskazań na danym stanowisku;

Zasadnicze wymagania techniczne stanowiska i urządzeń:

· wyciskarka powinna być tak eksploatowana, aby nie narażać pracowników na porażenie prądem elektrycznym, przepięcia, poparzenie oraz nie powodować innych szkodliwych skutków;

· wyciskarkę należy podłączać do gniazd posiadających bolec uziemiający;

· wyciskarkę należy postawić na równym, suchym, stabilnym podłożu;

· pracując przy eksploatacji wyciskarki, pracownik powinien być wyposażony i ubrany w odzież roboczą oraz środki ochrony indywidualnej (w tym obuwie ochronne, rękawice ochronne i czepek ochronny; środki ochrony osobistej muszą posiadać wymagane certyfikaty oraz odpowiednie z polskimi normami – deklaracje zgodności);

· pracownik obsługujący wyciskarkę powinien być wypoczęty, w dobrej kondycji psychofizycznej.

· wyciskarkę należy odłączać od źródła zasilania prądem zawsze, gdy:

- użytkownik napotkał błąd urządzenia;

- nie jest używana;

- jest składana lub rozkładana;

- jest czyszczona;

- nie jest nadzorowana.

Czynności przed rozpoczęciem pracy:

· zadbaj o prawidłowe oświetlenie stanowiska pracy;

· zdejmij wszystkie folie i zabezpieczenia z urządzenia oraz dołączonych akcesoriów;

· sprawdź stan wyłączników i przewodów elektrycznej instalacji zasilającej;

· usuń z miejsca pracy zbędne materiały i przedmioty utrudniające obsługiwanie urządzenia;

· sprawdź temperaturę owoców przeznaczonych do wyciskania – nie mogą być zmrożone;

· sprawdź stan drążarki, sitka, osłony oraz rynienki ściekowej (czy nie jest zapchana);

· sprawdź czy są wszystkie osłony ochronne; +1

· nie uruchamiaj niesprawnej wyciskarki;

· poinformuj o niesprawnym urządzeniu przełożonego i/lub skontaktuj się z autoryzowanym serwisem;

· nie używaj urządzenia przy źródle ciepła lub materiałach łatwopalnych;

· nie zakrywaj dopływów powietrza w urządzeniu;

· upewnij się, że przewód zasilający nie jest uszkodzony, nie przebiega pod lub nad urządzeniem i nie dotyka gorących ani ostrych krawędzi;

Czynności podczas pracy:

· używaj urządzenie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi,

· używaj wyciskarki tylko w wyznaczonym do tego miejscu;

· obserwuj proces wyciskania owoców;

· sprawdzaj czy urządzenie nie przegrzało się podczas pracy;

· jeśli urządzenie jest gorące, wyłącz urządzenie, m.in. wyjmując przewód zasilający z gniazdka i odczekaj, aż ostygnie, a następnie ponownie uruchom urządzenie.

Czynności i zasady po zakończeniu pracy:

· odłączyć urządzenie i zdjąć akcesoria;

· uporządkować stanowisko pracy i wyczyścić urządzenie, w szczególności sitko oraz rynienkę odpływową; +2

· do czyszczenia silnika należy używać wilgotnej ściereczki, później dokładnie ją wysuszyć;

· w celu ułatwienia czyszczenia należy pamiętać o myciu elementów zdejmowanych wodą z płynem do mycia naczyń natychmiast po użyciu;

· nigdy nie wkładaj jednostki sterującej pod bieżącą wodę;

· zawsze odłączaj urządzenie od zasilania przed jego rozebraniem i czyszczeniem;

· pojemnik i akcesoria myć ciepłą wodą z dodatkiem detergentu;

· czyszczenia i konserwacji należy zawsze dokonywać w rękawiczkach ochronnych. +3

Czynności zabronione:

· zdejmowanie osłon ochronnych w czasie pracy urządzenia;

· zabronione jest dotykanie urządzenia mokrymi rękoma; +4

· stawianie urządzenia w pobliżu innych urządzeń elektrycznych, palników, kuchenek, piekarników, itp.;

· dokonywanie napraw lub konserwacji urządzenia w trakcie jego pracy;

· samodzielne naprawianie uszkodzeń instalacji elektrycznej urządzenia;

· używanie urządzenia niezgodnie z zaleceniami producenta;

· zanurzanie silnika urządzenia w wodzie;

· ciągnięcie za przewód przyłączeniowy, aby odłączyć urządzenie od sieci (zawsze należy ciągnąć za wtyczkę przewodu przyłączeniowego).

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych:

· Pracownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować przełożonego o:

- sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu (i ma prawo przerwać wtedy pracę);

- wypadku przy pracy, a stanowisko pracy pozostawić bez zmian;

- wystąpieniu pożaru oraz ma obowiązek stosować się do zapisów instrukcji przeciwpożarowej i w razie potrzeby zawiadomić właściwe służby.

· Pracownik powinien mieć stały dostęp do apteczki pierwszej pomocy oraz defibrylatora przenośnego;

· Podczas zdarzenia, które generuje powstanie ofiar, należy niezwłocznie udzielić pomocy poszkodowanym zgodnie z instrukcją udzielania pierwszej pomocy;

· W przypadku nieprawidłowego działania maszyny, urządzenia lub przebiegu procesu pracy należy wstrzymać prace, wyłączyć maszyny i urządzenia oraz zawiadomić przełożonego; jeśli wstrzymanie się od pracy nie spowoduje poprawy bezpieczeństwa należy niezwłocznie opuścić miejsce zagrożenia;

· W przypadku wybuchu pożaru należy, dbając o swoje bezpieczeństwo, podjąć próbę ugaszenia pożaru w zarodku dostępnymi środkami gaśniczymi, zgodnie z instrukcją przeciwpożarową oraz zawiadomić straż pożarną.

Ważne telefony

logo

Centrum Powiadomiania Ratunkowego

 

112

Państwowe Ratownictwo Medyczne

 

999

Straż Pożarna

 

998

Policja

 

997

+1 +2 +3 +4

Pamiętaj o stosowaniu środków ochrony indywidualnej

+5

Chcesz wiedzieć więcej?

Kup szkolenie

Zobacz również:

Subskrybuj nasz kanał na

ikona youtube

KRWOTOKI I RANY - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OPARZENIA TERMICZNE - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OCENA SYTUACJI - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

RESUSCYTACJA (RKO) DOROSŁYCH - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

logo
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium