ZADZWOŃ DO NAS
+48 785 857 856
0
suma: 0,00 zł do kasy
Instrukcja BHP - Wózek ręczny

Instrukcja BHP - Wózek ręczny

ESB-IN-C-039

ESB-IN-BW-039

 

Zapisy ogólne

Prace z ręcznym wózkiem może wykonywać pracownik, który:

· ma ukończone 18 lat;

· posiada aktualne szkolenie bhp oraz orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania czynności na stanowisku;

· został zapoznany z instrukcją bhp dotyczącą ręcznych prac transportowych;

· został zapoznany z zagrożeniami na stanowisku pracy;

· został wyposażony w odzież i obuwie robocze.;

Nawierzchnia dróg transportowych powinna być utwardzona, gładka, odporna na ścieranie, o dobrej przyczepności i nie wytwarzająca kurzu, nienasiąkliwa oraz łatwo zmywalna.

Bezpieczne przenoszenie towaru i normy dźwigania:

· Aby prawidłowo podnieść ciężar, należy jak najbliżej podejść do przedmiotu i znaleźć stabilną pozycję. Następnie ugiąć nogi w kolanach, chwycić przedmiot za uchwyty lub za postawę, podnieść go jednocześnie prostując nogi w kolanach, biodrach oraz utrzymując wyprostowany grzbiet. Nie należy pochylać głowy podczas podnoszenia ciężaru i należy unikać skrętu tułowia.

· Przed przystąpieniem do pracy zapoznaj się z obowiązującymi normami dźwigania towarów:

Praca stała:
· 12 kg przy pracy stałej;
· 3 kg dla kobiet w ciąży;
· 6 kg dla kobiet w okresie karmienia;

Praca dorywcza:
· 20 kg przy pracy dorywczej;
· 3 kg dla kobiet w ciąży;
· 10 kg dla kobiet w okresie kamienia

Praca stała:
· 30 kg pracy stałej mężczyzn

Praca dorywcza:
· 50 kg przy pracy dorywczej mężczyzn

Podstawowe czynności przed rozpoczęciem pracy

· Zapoznać się z instrukcją obsługi wózka oraz zakresem wykonywanych prac;

· Zaplanować sposób wykonywania czynności;

· Sprawdzić stan techniczny wózka;

· Zgłosić się do swojego przełożonego po odpowiednie i wyczerpujące wytyczne i wskazówki dla rozwiązania nieprzewidzianych utrudnień lub wątpliwości dotyczących bezpiecznego wykonania powierzonej pracy;

· Nie należy podejmować pracy, jeżeli ma się jakiekolwiek wątpliwości, co do jej bezpiecznego wykonania;

· Wszystkie zauważone usterki i zagrożenia zgłosić bezpośrednio przełożonemu celem ich szybkiego usunięcia. +1

Czynności podczas pracy

· Utrzymywać porządek na stanowisku oraz na trasie przejazdu wózka;

· Poruszać się tylko wyznaczonymi drogami o równej nawierzchni;

· Kompletować towar na wózku tak, aby nie wystawał poza obrys wózka;

· Ładunek należy układać według zasady: ciężkie przedmioty na dole, lżejsze u góry; +2

· Podczas transportowania przedmiotów należy unikać gwałtownych ruchów;

· Sposób ładowania oraz rozmieszczenia ładunków na wózkach i taczkach powinien zapewniać ich równowagę i stabilność podczas przemieszczania;

· Przedmioty przewożone na wózkach nie powinny wystawać poza obrys wózka i przysłaniać pola widzenia;

· W przypadku przemieszczania ładunku na wózkach po nawierzchni nierównej lub nieutwardzonej - dopuszczalna masa ładunku, łącznie z masą wózka, nie może przekraczać 60% jego wartości;

· Niedopuszczalne jest ręczne przemieszczanie ładunków na wózkach po terenie o nachyleniu większym niż 8% oraz na odległość większą niż 200 m;

· Wózki powinny zapewniać stabilność przy załadunku i rozładunku;

· Wózki przemieszczane na szynach oraz wózki kołowe przemieszczane na pochyleniach powinny posiadać sprawnie działające hamulce;

· Przestrzegać dopuszczalnej ładowności wózka;

· Przestrzegać norm transportu ręcznego dla przewożonych przedmiotów, wynoszących wraz z masą wózka: max. 450kg dla mężczyzn i max. 180kg dla kobiet

Czynności i zasady po zakończeniu pracy

· Oczyścić wózek i odstawić w wyznaczone miejsce;

· Uporządkować stanowisko pracy;

· Sprawdzić czy pozostawione stanowisko nie stwarza jakichkolwiek zagrożeń i czy jest prawidłowo zabezpieczone przed osobami postronnymi;

· Wszelkie uwagi dotyczące pracy wózka, przekazać przełożonemu;

· Osoby, które obsługują i przeprowadzają prace konserwacyjne urządzenia, muszą zapoznać się z instrukcją i zostać poinformowani o możliwych zagrożeniach.

Czynności zabronione

· Użytkowanie urządzenia po stwierdzeniu jakichkolwiek uszkodzeń;

· Przekraczanie dopuszczalnej nośności wózka;

· Używanie wózków w pomieszczeniach niedostatecznie oświetlonych;

· Używanie wózka jako stałej podstawy nośnej; +3

· Samodzielne dokonywanie napraw i przeróbek wózków;

· Przewożenie osób na wózkach;

· Nie wolno pozostawiać wózka bez nadzoru na pochyłych powierzchniach – ryzyko niekontrolowanego przemieszczenia, zranienia osób lub uszkodzenia mienia;

· Pozostawianie wózków w miejscach do tego niewyznaczonych, zastawianie dróg komunikacyjnych, dojść do wyjść ewakuacyjnych, sprzętu ochrony przeciwpożarowej ani przejazdów między regałami.

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

· Pracownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować pracodawcę o:

- sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu (i ma prawo przerwać wtedy pracę);

- wypadku przy pracy, a stanowisko pracy pozostawić bez zmian;

- wystąpieniu pożaru oraz ma obowiązek stosować się do zapisów instrukcji przeciwpożarowej i w razie potrzeby zawiadomić właściwe służby.

· Pracownik powinien mieć stały dostęp do apteczki pierwszej pomocy, aby w przypadku zdarzenia udzielić pomocy poszkodowanym zgodnie z instrukcją udzielania pierwszej pomocy; +4

· Na uszkodzonym urządzeniu należy wywiesić informację: „urządzenie w naprawie – nie uruchamiać!”.

Zapisy końcowe

Przeglądy, naprawy i konserwacje okresowe powinny być wykonywane przez serwis techniczny zapoznany z dokumentacją urządzenia.

Ważne telefony

logo

Centrum Powiadomiania Ratunkowego

 

112

Państwowe Ratownictwo Medyczne

 

999

Straż Pożarna

 

998

Policja

 

997

+1 +2 +3 +4

Pamiętaj o stosowaniu środków ochrony indywidualnej.

+5

Chcesz wiedzieć więcej?

Kup szkolenie

Zobacz również:

Subskrybuj nasz kanał na

ikona youtube

KRWOTOKI I RANY - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OPARZENIA TERMICZNE - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OCENA SYTUACJI - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

RESUSCYTACJA (RKO) DOROSŁYCH - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

logo
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium