ZADZWOŃ DO NAS
+48 785 857 856
0
suma: 0,00 zł do kasy
Instrukcja BHP - Wciągnik elektryczny

Instrukcja BHP - Wciągnik elektryczny

ESB-IN-C-041

ESB-IN-BW-041

 

Wciągniki elektryczne służą do podnoszenia i opuszczania ładunków o wadze zadeklarowanej w danych technicznych i dostosowanej do danego modelu wciągnika, jak również do poziomego przemieszczania ładunków wzdłuż dwuteowej belki jezdnej prostej lub krzywoliniowej. Znajdują zastosowanie tam, gdzie wymagana jest częsta i płynna praca z dużymi obciążeniami, przy jednoczesnym szybkim unoszeniu i prostą obsługą. Idealnie sprawdzają się w budownictwie, górnictwie oraz na powierzchniach warsztatowych, magazynowych i załadunkowych.

Zapisy ogólne

Do wykonywania pracy przy obsłudze urządzenia może być dopuszczony pracownik, który jest:

- zapoznany z instrukcją jej obsługi oraz przeszkolony w obsłudze urządzenia,

- posiada aktualne przeszkolenie z zakresu BHP,

- posiada aktualne badania lekarskie wobec przeciwskazań do pracy na danym stanowisku,

- posiada odpowiednią kategorię uprawnień UDT. +1

Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez specjalnie przeszkolone osoby o dobrej znajomości zasad bezpieczeństwa oraz zgodnie z jego przeznaczeniem.

Czynności przed rozpoczęciem pracy:

· Sprawdzić ostatni zapis w „Dzienniku obsługi”.

· Chronić przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.

· Dokonać oględzin stanu technicznego urządzenia w tym lin, zblocz i haków.

· Upewnić się, że haki poruszają się w tym samym kierunku.

· Sprawdzić, czy lina stalowa leży prawidłowo na rolce.

· Sprawdzić stan osprzętu i zawiesi.

· Uszykować miejsce pracy w celu usunięcia zbędnych elementów utrudniających lub ograniczających pracę wciągnika.

· Przed podłączeniem do sieci należy sprawdzić, czy dane na tabliczce znamionowej są zgodne z parametrami zasilania. Nieodpowiednie napięcie sieciowe może doprowadzić do nietypowego działania produktu lub obrażeń ciała.

· Gniazdko elektryczne musi znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.

· Należy zwracać uwagę, by kabel zasilający nie został zmiażdżony, załamany, uszkodzony przez ostre krawędzie ani obciążony mechanicznie. Trzeba unikać nadmiernego obciążenia termicznego kabla zasilającego na skutek kontaktu z wysoką lub niską temperaturą.

· Przewód sieciowy musi być trzymany z dala od oleju i rozpuszczalników.

Czynności podczas pracy

· Podczas pracy należy nosić odpowiednią odzież roboczą oraz środki ochrony indywidualnej (np. ochraniacze słuchu czy obuwie ochronne).

· Załączyć wyłącznik wciągnika, który podczas przerw w pracy powinien być wyłączony i zamknięty.

· Unikać szybkiego włączania i wyłączania wciągniki podczas podnoszenia i opuszczania, w celu umieścić ciężar w pozycji.

· Zachować ostrożność podczas obsługi urządzenia. Skoncentrować się całkowicie na pracy urządzenia i nie unikać rozproszenia uwagi.

· Zwracać uwagę, aby podnosić ciężar z ziemi z najniższą prędkością. Lina powinna być zawsze naprężona do momentu, gdy ciężar zostanie podniesiony.

· Sprawdzić poprawność działania wszystkich mechanizmów oraz urządzeń zabezpieczających wciągnik poprzez wykonanie próbnych ruchów. +2

· Przy podnoszeniu pierwszego ciężaru po rozpoczęciu pracy lub ciężaru bliskiego maksymalnemu udźwigowi obsługujący powinien podnieść ciężar do wysokości max. 50 cm i opuścić, nie dotykając ziemi, aby w ten sposób sprawdzić sprawność hamulca.

· Obserwować pracę urządzenia oraz otoczenie pod kątem bezpiecznego wykonania pracy.

· Na urządzenia elektryczne nie wolno wylewać płynów ani stawiać w ich pobliżu przedmiotów wypełnionych płynami. Jeśli jednak do wnętrza urządzenia dostanie się ciesz lub jakiś przedmiot, gniazdo sieciowe należy odłączyć od źródła zasilania (np. wyłączając bezpiecznik) i odłączyć przewód zasilający od tego gniazdka sieciowego. Produkt nie może być po tym eksploatowany, lecz należy oddać go do specjalistycznego warsztatu.

Czynności i zasady po zakończeniu pracy:

· Opuścić ciężar na ziemię.

· Hak wciągnika podnieść w górne położenie.

· Wyłączyć i zamknąć wyłącznik wciągnika.

· Wpisać stosowną adnotację w „Dzienniku obsługi”.

· W razie nieużywania przez dłuższy czas należy wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda elektrycznego.

· Jeśli lina stalowa jest zużyta, dokonać wymiany w specjalistycznym warsztacie.

Czynności zabronione:

· Eksploatacja wciągnika niesprawnego. +3

· Dokonywanie samodzielnych napraw urządzenia.

· Przeciąganie ciężarów wciągnikiem (odchylanie lin ze zbloczem od położenia pionowego). +4

· Samodzielne dokonywanie napraw na popsutym urządzeniu. Wszystkie usterki i awarie należy zgłaszać przełożonemu.

· Podnoszenie/przenoszenie ludzi lub zwierząt.

· Używanie wciągnika bezpośrednio po tym jak został przeniesiony z zimnego pomieszczenia do ciepłego.

· Wyciągając wtyczkę sieciową z gniazdka nie wolno ciągnąć za przewód, należy chwytać zawsze za specjalnie do tego celu przewidziane powierzchnie chwytne.

· Modyfikowanie kabla zasilającego.

· Dotykanie kabla zasilającego, który wykazuje uszkodzenia.

· Eksploatowanie wciągnika z uszkodzonym kablem zasilającym.

· Wkładanie i wyciąganie wtyczki do gniazdka mokrymi rękami.

· Nie wolno podnosić ciężarów, które przekraczają obciążenie znamionowe produktu.

· Używanie urządzenie niezgodnie z jego przeznaczeniem.

· Podnoszenie ciężarów stałych, zablokowanych ani wbudowanych.

· Ciągnięcie ciężarów z boku lub za jedną stronę. Należy unikać kołysania się ciężaru.

· Pod podniesionym ciężarem nigdy nie mogą się znajdować ani pracować osoby.

· Przeciążanie wciągnika! Używanie dóch lub więcej elektrycznych urządzeń dźwigowych, aby podnieść ten sam przedmiot.

· Niestosowanie wymaganych środków ochrony indywidualnej.

· Noszenie biżuterii, która może się zaplątać w ruchome części produktu.

· Ciężkie przedmioty mogą być podnoszone tylko w pozycji pionowej. Nie wolno używać wciągnika do ciągnięcia przedmiotów po podłodze.

· Nie należy dopuszczać do sytuacji, w której ciężkie przedmioty wiszą zbyt długo, ponieważ nadmiernie obciążają części i dodatkowo tworzą ryzyko wypadku.

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych:

· W razie pożaru należy ściśle stosować się do Instrukcji Przeciwpożarowej obowiązującej w zakładzie pracy.

· W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej pracy urządzenia lub innych usterek, odłączyć urządzenie od źródła zasilania i zaniechać pracy.

· W przypadku awarii, wypadku lub sytuacji potencjalnie wypadkowej pracownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować pracodawcę (i ma prawo przerwać wtedy pracę).

· Jeśli na skutek zdarzenia są poszkodowani należy udzielić im pierwszej pomocy zgodnie z instrukcją i zapewnić niezwłocznie pomoc medyczną.

· Na urządzeniu należy wywiesić informację: „Urządzenie w naprawie – nie włączać”.

Zapisy końcowe

· Przeglądy, naprawy i konserwacje okresowe powinny być wykonywane przez serwis techniczny zapoznany z dokumentacją urządzenia.

Ważne telefony

logo

Centrum Powiadomiania Ratunkowego

 

112

Państwowe Ratownictwo Medyczne

 

999

Straż Pożarna

 

998

Policja

 

997

+1 +2 +3 +4

Nie podnoś ciężarów przekraczających dopuszczalny udźwig wciągnika.

+5

Chcesz wiedzieć więcej?

Kup szkolenie

Zobacz również:

Subskrybuj nasz kanał na

ikona youtube

KRWOTOKI I RANY - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OPARZENIA TERMICZNE - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OCENA SYTUACJI - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

RESUSCYTACJA (RKO) DOROSŁYCH - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

logo
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium