ZADZWOŃ DO NAS
+48 785 857 856
0
suma: 0,00 zł do kasy
Instrukcja BHP - Składowania i magazynowania towarów w sklepie

Instrukcja BHP - Składowania i magazynowania towarów w sklepie

ESB-IN-C-009

ESB-IN-BW-009

 

Sposób składowania i magazynowania towarów powinien być uzależniony od ich rodzaju oraz formy sprzedaży: samoobsługowej, preselekcyjnej i tradycyjnej. Towary magazynowane w wyznaczonych pomieszczeniach i miejscach, nie będą stanowiły zagrożenia – przy zachowaniu elementarnych zasad bezpieczeństwa. Towary należy składować według zasad technologicznych i organizacyjnych, wynikających z rodzaju i właściwości produktów, ich wielkości, rodzaju opakowania i właściwości towaroznawczych.

Ogólne wymagania przed rozpoczęciem pracy pracownik ma obowiązek:

· ubrać odzież i obuwie robocze oraz korzystać z wymaganych środków ochrony indywidualnej,

· zaplanować przebieg prac magazynowych,

· sprawdzić, czy w czasie nieobecności nie zaszły w magazynie jakiekolwiek niekorzystne zmiany mające wpływ na bezpieczeństwo pracowników i innych osób,

· sprawdzić poprawność działania urządzeń i konstrukcji na magazynie.

W czasie wykonywania pracy pracownik ma obowiązek:

· dbać o porządek na stanowisku pracy,

· wykonywać prace zgodnie z zasadami bhp oraz przestrzegać procedur obrotu towarami – np. produkty wymagające niskich temperatur przechowywać w chłodniach, a produkty, które reagują z promieniami słonecznymi przetrzymywać w zacienionych miejscach,

· utrzymywać w należytym porządku i czystości narzędzia służące do pracy,

· monitorować stan elementów służących do składowania i magazynowania towarów.

Po zakończeniu pracy pracownik ma obowiązek:

· po zakończonej pracy wyłączyć energię elektryczną oraz zamknąć i zabezpieczyć magazyn przed wejściem osób niepowołanych,

· zachować ład i porządek poprzez posprzątanie stanowiska pracy,

· upewnić się, że pozostawione stanowisko nie będzie stwarzało zagrożenia.

Wymogi dla pomieszczeń magazynowych:

Pomieszczenia magazynowe powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa, stosownie do rodzaju i właściwości składowanych towarów. W przestrzeni magazynowej należy:

· zapewnić właściwe oświetlenie, które powinno być poddawane regularnym przeglądom,

· zapewnić drożność dróg transportowych,

· zapewnić odpowiednią wentylację i/lub klimatyzacja,

· upewnić się, że podłogi, ściany, regały, komory chłodnice itp. są łatwo zmywalne, odporne na zawilgocenie, nie powodują zapylenia,

· upewnić się, że regały mają odpowiednią wytrzymałość i stabilną konstrukcję oraz zostały zastosowane zabezpieczenia przed przewróceniem.

Przy składowaniu towaru należy:

· określić dla każdego rodzaju towaru miejsce, sposób i dopuszczalną wysokość składowania,

· oznaczyć dopuszczalne obciążenia podłóg, stropów i urządzeń przeznaczonych do składowania,

· zapewnić, aby masa składowanego towaru nie przekraczała dopuszczalnego obciążenia regałów lub podestów,

· zapewnić, aby masa towaru łącznie z masą urządzeń przeznaczonych do jego składowania i transportowania nie przekraczała dopuszczalnego obciążenia podłóg i stropów,

· towary należy układać w wyznaczonych, możliwie stałych miejscach,

· towary łatwo tłukące się, substancje niebezpieczne i chemiczne oraz towary o największej masie powinny być składowane na najniższych półkach regałów,

· towary, których wymiary, kształt i masa decydują o ich indywidualnym sposobie składowania, powinny być ustawiane lub układane z uwzględnieniem położenia ich środka ciężkości,

· przy składowaniu towarów w stosach należy zapewnić stateczność stosów poprzez składowanie na wysokość uzależnioną od rodzaju towarów, ich wymiarów, masy kształtów oraz wytrzymałości opakowań,

· zapewnić bezpieczne przejścia – ich szerokość w magazynach o powierzchni 15-30m2 nie powinna być mniejsza niż 0,9m, a w magazynach o powierzchni powyżej 30m2 min. 1,2m,

· przy składowaniu na paletach lub w kontenerach szerokość odstępów między regałami powinna być odpowiednia do środków transportowych,

· sklepy sprzedające nietrwałe środki spożywcze jak np. jajka, mięso itp., powinny mieć urządzenia chłodnicze do ich przechowywania,

· towary o specyficznych cechach technologicznych, niebezpiecznych i łatwopalnych jak zapałki, sól, przyprawy korzenne, tłuszcze oraz artykuły papiernicze, artykuły perfumeryjno-kosmetyczne, wyroby celuloidowe, ciecze palne itp., wymagają składowania w oddzielnych pomieszczeniach,

· Przestrzegać dopuszczalnych norm dźwigania

big

· Zachowywać prawidłową pozycję ciała podczas podnoszenia towarów

dzwiganie

Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy zabrania się:

· podnoszenie elementów o masie przekraczającej dopuszczalne normy dźwigania,

· grupowanie towarów, które oddziaływają na siebie w sposób szkodliwy lub tworzą szkodliwe zawiązki chemiczne,

· ustawianie towarów na drogach ewakuacyjnych, przejściach oraz ciągach komunikacyjnych,

· samodzielne przemieszczanie znaków informacyjnych lub ostrzegawczych,

· przekraczanie dopuszczalnej nośności półek,

· wspinanie się na regały,

· korzystanie z uszkodzonych drabin i podestów.

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

· Pracownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować przełożonego o:
- sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu (i ma prawo przerwać wtedy pracę);
- wypadku przy pracy, a stanowisko pracy pozostawić bez zmian;
- wystąpieniu pożaru oraz ma obowiązek stosować się do zapisów instrukcji przeciwpożarowej i w razie potrzeby zawiadomić właściwe służby.

· Pracownik powinien mieć stały dostęp do apteczki pierwszej pomocy oraz defibrylatora przenośnego.

· Podczas zdarzenia, które generuje powstanie ofiar, należy niezwłocznie udzielić pomocy poszkodowanym zgodnie z instrukcją udzielania pierwszej pomocy.

· W przypadku nieprawidłowego działania maszyny, urządzenia lub przebiegu procesu pracy należy wstrzymać prace, wyłączyć maszyny i urządzenia oraz zawiadomić przełożonego; jeśli wstrzymanie się od pracy nie spowoduje poprawy bezpieczeństwa należy niezwłocznie opuścić miejsce zagrożenia.

· W przypadku wybuchu pożaru należy, dbając o swoje bezpieczeństwo, podjąć próbę ugaszenia pożaru w zarodku dostępnymi środkami gaśniczymi, zgodnie z instrukcją przeciwpożarową oraz zawiadomić straż pożarną.

Ważne telefony

logo

Centrum Powiadomiania Ratunkowego

 

112

Państwowe Ratownictwo Medyczne

 

999

Straż Pożarna

 

998

Policja

 

997

+1 +2 +3 +4

Pamiętaj, składowanie towaru zgodnie z zasadami BHP zapobiega wypadkom

+5

Chcesz wiedzieć więcej?

Kup szkolenie

Zobacz również:

Subskrybuj nasz kanał na

ikona youtube

KRWOTOKI I RANY - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OPARZENIA TERMICZNE - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OCENA SYTUACJI - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

RESUSCYTACJA (RKO) DOROSŁYCH - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

logo
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium