ZADZWOŃ DO NAS
+48 785 857 856
0
suma: 0,00 zł do kasy
Instrukcja BHP - Przy maszynach produkcyjnych

Instrukcja BHP - Przy maszynach produkcyjnych

ESB-IN-C-068

ESB-IN-BW-068

 

Decydując się na pracę na produkcji, trzeba wiedzieć, jak pracować, aby sobie i innym nie stwarzać uciążliwych problemów. Jest to praca o dość wysokim stopniu ryzyka, ponieważ wszelkiego rodzaju urządzenia działają w ruchu, pod napięciem czy pod wpływem wysokich temperatur. W związku z tym, zanim rozpoczniemy pracę, trzeba w odpowiedni sposób się zabezpieczyć.

Pracownik przystępujący do realizacji wytycznych pracodawcy na hali produkcyjnej, powinien zostać poinstruowany o sposobach zachowywania się w momentach zagrożenia, poznać wszelkie drogi ewakuacji, by w sytuacji zagrożenia móc pomóc sobie i innym. Przyda się także znajomość gaśnicy oraz udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach z użyciem maszyn fabrycznych.

Sprzęt, o którym mowa w niniejszej instrukcji dotyczy wszystkich maszyn i urządzeń o napędzie mechanicznym, wykorzystywanym podczas pracy.

Zapisy ogólne

Do obsługi maszyn produkcyjnych może być dopuszczony pracownik, który:

· ma ukończone 18 lat;

· posiada aktualne szkolenie BHP;

· posiada aktualne badania lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku;

· jest zapoznany z podstawowymi zasadami BHP i PPOŻ. na terenie zakładu pracy oraz instrukcjami maszyn i linii produkcyjnej.

Wymagane środki ochrony indywidualnej:

· pracownik powinien być ubrany w odpowiednią odzież roboczą oraz wyposażony w środki ochrony indywidualnej, wymagane na stanowisku przy pracy ze sprzętem; +1

· środki ochronne muszą posiadać wymagany znak CE, certyfikaty i deklaracje zgodności;

· sprzęt musi zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, być certyfikowany znakiem CE lub posiadać dostosowanie do minimalnych wymagań.

Każdy z pracowników powinien mieć nieograniczony dostęp do środków ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz odzieży roboczej. W przypadku stałej pracy w miejscu narażenia to środki powinny być przydzielone poszczególnym pracownikom. W przypadku narażenia okresowego lub sporadycznego można wyposażyć miejsce pracy w środki do stosowania przez ogół pracowników – należy jednak zapewnić odpowiedni poziom higieny stosowania tychże środków oraz regularną kontrolę ich stanu, za pomocą dodatkowej procedury lub instrukcji.

Ergonomia na stanowisku pracy przy maszynach produkcyjnych:

Ergonomia w zakładach produkcyjnych to w uproszczeniu dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb pracownika. Poprawa ergonomii może pomóc w zminimalizowaniu zmęczenia mięśniowego oraz ograniczeniu urazów układu kostno-stawowego.

Aby stanowisko pracy było optymalne pod względem ergonomicznym, należy wziąć pod uwagę szereg czynników, z których każdy na swój sposób przyczynia się do poprawy komfortu wykonywania pracy.

REGULACJA BLATU ROBOCZEGO:

Zasady pracy przy stole roboczym:

· Narzędzia do pracy podwieszone, ciągle do dyspozycji pracownika.

· Postawienie nogi na spoczniku poprawia komfort pracy podczas pracy stojącej.

· Należy zapewnić miejsce do wsunięcia stóp jak najgłębiej przy stole roboczym.

· Nie zastawiać przestrzeni roboczej i pod stołowej.

Podział blatu roboczego:

Wykonywanie czynności obciążających pozycję ciała przy pracy wiąże się często z ryzykiem wystąpienia bólów mięśni i ścięgien oraz spadku sił fizycznych. Niewygodne i uciążliwe pozycje i ruchy ciała można ograniczyć lub całkowicie wyeliminować poprzez zapewnienie dostatecznej ilości miejsca do pracy, odpowiednich narzędzi i wyposażenia, umożliwienie zmiany pozycji ciała w trakcie pracy oraz dobre rozplanowanie przestrzeni roboczej.

Aby odciążyć ręce, ramiona, szyję i plecy, elementy wykorzystywane najczęściej powinny znajdować się z przodu blatu. Elementy używane okazjonalnie można ustawić nieco dalej, a narzędzia, po które sięgamy rzadko, umieścić na przykład na tylnej ściance stanowiska pracy. Aby dostosować wielkość blatu roboczego do potrzeb indywidualnego pracownika, tylną ściankę można wykonać z możliwością regulacji w przód i tył.

Na stanowiskach w obrębie linii produkcyjnej często wykonywane są jednostajne, powtarzalne czynności o dużym obciążeniu i krótkim takcie roboczym. Dla pracownika oznacza to przebywanie długotrwale w jednej i niezmiennej pozycji. Powinniśmy wykonywać pracę w sposób obciążający je w jak najmniejszym stopniu. Stałe obciążanie tylko jednej i tej samej partii mięśni może prowadzić do niezdolności do pracy.

Konieczne jest także uwzględnienie innych elementów, składających się na całkowity dzień pracy. Rotacja czynności w ramach wykonywanej pracy ma bardzo istotne znaczenie. Ciało człowieka nie może wykonywać tylko kilku tych samych ruchów przez cały dzień. Dzięki rotacji czynności między poszczególnymi stanowiskami pracownicy mogą zmieniać pozycję ciała i ruchów przy pracy w ciągu jednego dnia. W przypadku pracy wykonywanej w pozycji stojącej równie istotne znaczenie ma odpoczynek. Odpowiedni odpoczynek pozwala zregenerować zasoby energii do poziomu umożliwiającego kontynuowanie wykonywanej pracy

Zasady ergonomicznej pracy:

· Składuj najczęściej używane towary w najdostępniejszych miejscach, najbliżej.

· Jeśli to możliwe to przesuwaj towary, zamiast przenosić.

· Przysuń element, na który chcesz przenieść przedmiot - utwórz most, przeciągnij po nim materiał. Pamiętaj, aby niwelować różnice poziomów.

· Postaraj się o dostępność materiałów potrzebnych do pracy, podajniki powinny być ustawione w kierunku pracownika, tak aby ograniczyć wychylenia ciała.

Należy oczywiście pamiętać o:

· przerwach podczas których można usiąść,

· krótkim rozciągnięciu co ok. 2 godziny,

· odpowiednim obuwiu – płaskim,

ale także:

· rozluźnieniu barków i ramion, tak aby mięśnie nie było ciągle napięte,

· wyprostowaniu pleców,

· wciągnięciu brzucha,

· zasadzie jednej strony – jeśli wyciągasz coś spod stołu, ściągasz z półki to używaj ręki i nogi tej samej części ciała,

· popychaj materiały wewnętrzną stroną ręki, od strony małego palca,

· daj odpocząć palcowi wskazującemu

Czynności przed rozpoczęciem pracy:

· sprawdzić ogólny stan sprzętów;

· sprawdzić czy wizualny stan sprzętów nie odbiega od normy;

· dostosować stanowisko do potrzeb pracy (odpowiednie oświetlenie i ilość miejsca potrzebna do swobodnej pracy;

· każde uruchomienie maszyny, przy której odbywa się praca zespołowa, powinno być poprzedzone wyraźnym i zrozumiałym sygnałem ostrzegawczym;

· zweryfikować, czy sprzęt posiada aktualny wymagany przegląd;

· zweryfikować, czy sprzęt posiada znak CE i tabliczkę znamionową; +2

· dokładnie zapoznać się z dokumentacją wykonawczą i instrukcją obsługi urządzenia;

· przygotować niezbędny sprzęt i materiały pomocnicze;

· zapoznać się, gdzie sprzęt posiada wyłącznik awaryjny;

· zapewnić prawidłowe oświetlenie miejsca pracy;

· jeśli procesy pracy tego wymagają należy sprawdzić sprawność wentylacji;

· sprawdzić czy wszystkie osłony są założone prawidłowo;

· upewnij się, czy rozpoczęcie pracy nie spowoduje zagrożeń dla osób przebywających na stanowisku pracy lub w jego bezpośrednim otoczeniu;

· zlokalizuj miejsca stacjonowania sprzętu PPOŻ;

· zlokalizuj punkty pierwszej pomocy i sprawdź, czy jest aktualny stan (apteczka, oczomyjka, AED).

Czynności podczas pracy

· sprzęt należy obsługiwać zgodnie z jego instrukcją; +3

· do obsługi sprzętu należy posługiwać się panelem sterowania, obserwując wyświetlane komunikaty;

· należy zwracać szczególną uwagę na elementy wystające, chropowate, wirujące i składowe sprzętu;

· należy zachować szczególną ostrożność przy elementach nagrzewających się sprzętu;

· jeżeli konstrukcja tego wymaga należy stosować podesty służące bliższemu dojściu do sprzętu;

· należy dostosować parametry pracy sprzętu do warunków miejsca pracy.

Czynności i zasady po zakończeniu pracy:

· sprawdzić stan techniczny używanego sprzętu;

· wyczyścić stosowane narzędzia i sprzęt zgodnie z instrukcją producenta;

· uporządkować obszar pracy;

· wszelkie usterki należy natychmiast zgłaszać przełożonemu, a sam sprzęt należy wycofać z użytku i zablokować, tak aby nikt nie mógł go uruchomić. Należy zastosować oznaczenie „Urządzenie w naprawie”; +4

· wpisać uwagi dotyczące stanu sprzętu do książki eksploatacji (jeżeli jest prowadzona);

· poinformować przełożonego o zakończonej pracy.

Czynności zabronione:

· używanie niesprawnego lub uszkodzonego sprzętu;

· praca bez zalecanych środków ochrony indywidualnej;

· użytkowanie środków ochrony osobistej nieposiadających znaku CE;

· pośpiech przy pracach z elementami wirującymi;

· zbliżanie rąk do ostrych elementów w ruchu oraz gorących powierzchni;

· zdejmowanie osłon podczas pracy sprzętu;

· przekraczanie dopuszczalnych wartości napędu / sterowania / obciążenia wykazanych w instrukcji producenta;

· samodzielne naprawianie sprzętu bez odpowiednich kwalifikacji;

· korzystanie ze sprzętu bez stosownego upoważnienia lub/i przeszkolenia;

· stosowanie przedłużaczy z uszkodzoną izolacją;

· dopuszczania do współpracy lub wykonywania prac osób innych bez wiedzy przełożonych;

· zeskakiwanie z drabin i podestów;

· używanie sprzętów niezgodnie z ich przeznaczeniem;

· spożywania posiłków i palenia papierosów na stanowisku pracy;

· spożywania alkoholu lub substancji psychotropowych przed przystąpieniem do pracy.

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych:

· Pracownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować przełożonego o:

- sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu (i ma prawo przerwać wtedy pracę);

- wypadku przy pracy, a stanowisko pracy pozostawić bez zmian;

- wystąpieniu pożaru i w razie potrzeby zawiadomić właściwe służby ratownicze oraz stosować się do zapisów instrukcji przeciwpożarowej.

· Pracownik powinien mieć stały dostęp do apteczki pierwszej pomocy, aby w przypadku zdarzenia udzielić pomocy poszkodowanym zgodnie z instrukcją udzielania pierwszej pomocy.

Naprawy, konserwacje i czyszczenie maszyn lub urządzeń powinny być dokonywane tylko po ich wyłączeniu z ruchu i zabezpieczeniu przed przypadkowym włączeniem oraz po wywieszeniu tablicy ostrzegawczej „Uwaga nie włączać - czyszczenie”.

Ważne telefony

logo

Centrum Powiadomiania Ratunkowego

 

112

Państwowe Ratownictwo Medyczne

 

999

Straż Pożarna

 

998

Policja

 

997

+1 +2 +3 +4

Pamiętaj o stosowaniu środków ochrony indywidualnej

+5

Chcesz wiedzieć więcej?

Kup szkolenie

Zobacz również:

Subskrybuj nasz kanał na

ikona youtube

KRWOTOKI I RANY - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OPARZENIA TERMICZNE - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OCENA SYTUACJI - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

RESUSCYTACJA (RKO) DOROSŁYCH - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

logo
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium