ZADZWOŃ DO NAS
+48 785 857 856
0
suma: 0,00 zł do kasy
Instrukcja BHP - Praca z narzędziami ostrymi

Instrukcja BHP - Praca z narzędziami ostrymi

ESB-IN-C-055

ESB-IN-BW-055

 

Pomimo stale postępującej automatyzacji w procesach produkcyjnych, w każdym zakładzie nadal do jednych z najczęściej używanych narzędzi są narzędzia ręczne.

Zapisy ogólne

Do wykonywania pracy z wykorzystaniem narzędzi ręcznych może być dopuszczony pracownik, który:

· jest zapoznany z instrukcją ich obsługi;

· posiada aktualne przeszkolenie z zakresu BHP;

· posiada aktualne badania lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań do używania narzędzi ręcznych.

Najczęstszymi skutkami nieprzestrzegania zasad bhp w odniesieniu do narzędzi ręcznych negatywnymi są skaleczenia palców, dłoni, rzadziej przedramion i nadgarstków. Mówiąc o skaleczeniach należy powiedzieć, że mogą one mieć ciężkość od drobnych (płytkie przecięcie skóry), poprzez średnio ciężkie (przecięcie skóry i mięśni / ścięgien), aż do wypadków ciężkich, związanych z amputacją palców i większych części dłoni.

Zasadnicze wymagania techniczne stanowiska i urządzeń:

· przystępując do pracy, pracownik powinien być wypoczęty, trzeźwy i ubrany w odzież roboczą obowiązującą na stanowisku pracy podczas wszystkich czynności; +1

· środki ochronne muszą posiadać wymagany certyfikat, znak bezpieczeństwa oraz deklaracje zgodności z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania w Polsce.

Czynności przed rozpoczęciem pracy:

· używać rękawic roboczych do prac manualnych zapewniających pewny chwyt narzędzi ręcznych;

· przygotować niezbędne pomoce, przyrządy i narzędzia pracy;

· sprawdzić stan narzędzi i urządzeń, a w przypadku uszkodzenia lub stępienia - nie należy ich używać; +2

· usunąć wszystkie zbędne przedmioty znajdujące się w miejscu pracy;

· zapewnić odpowiednie oświetlenie miejsca pracy; +3

· upewnić się, że rozpoczęcie pracy nie spowoduje zagrożeń dla osób przebywających na tym stanowisku pracy lub w jego bezpośrednim otoczeniu.

· Założyć wszystkie ochrony przewidziane na danym stanowisku pracy oraz właściwe dla rodzaju wykonywanych czynności.

· Umyć ręce, zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk.

· Upewnić się, że wykorzystywane narzędzia jednorazowego użytku są sterylne.

· Narzędzia wielokrotnego użytku powinny zostać uprzednio umyte oraz poddane zabiegom dezynfekcji i sterylizacji.

Czynności podczas pracy:

· dbać o ład i porządek w miejscu pracy;

· przy wykonywaniu prac używać tylko właściwych dla danego zadania narzędzi, które są sprawne;

· pracować z szybkością odpowiadającą naturalnemu rytmowi pracy;

· zachować koncentrację na wykonywanej czynności;

· nigdy nie kierować ostrza w swoją lub czyjąś stronę; +4

· nie podkładać części ciała w miejsce cięcia, uderzania.

· Zaplanować kolejność wykonywanych czynności. Przygotować narzędzia oraz ułożyć je w wyznaczonym miejscu, w zasięgu wykonywania czynności z ich wykorzystaniem.

· Zabezpieczenia ostrych powierzchni narzędzi należy zdjąć bezpośrednio przed ich użyciem.

· Miejsce kontaktu z ostrym narzędziem należy zdezynfekować przy pomocy odpowiednich środków.

· Należy zabezpieczyć ostre narzędzie natychmiast po jego wykorzystaniu.

· Nie odkładać zużytych narzędzi ostrych w przypadkowych miejscach.

· Narzędzia ostre należy umieszczać bezpośrednio po użyciu w specjalnie przystosowanych do tego pojemnikach.

· Pojemniki umieszczać w pobliżu miejsc używania lub przechowywania ostrych narzędzi.

Czynności i zasady po zakończeniu pracy:

· uporządkować miejsce wykonywanej pracy;

· jeśli prace nie zostały ukończone podczas zmiany roboczej – zabezpieczyć miejsce pracy;

· zabezpieczyć, a następnie oczyścić narzędzia i sprzęt;

· odłożyć narzędzia w wyznaczonym miejscu lub pomieszczeniu.

· Usunąć odpady powstałe w czasie pracy zgodnie z instrukcją postępowania z odpadami.

· Pojemniki przeznaczone na ostre narzędzia powinny być właściwie oznakowane i zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem.

· Odpady i przedmioty jednorazowe należy zbierać natychmiast po użyciu, bezpiecznie gromadzić i segregować w miejscu ich powstania.

· Wykonać niezbędne zabiegi higieniczne.

· Zabezpieczone narzędzia wielokrotnego użytku przekazać w celu poddania ich wymaganym zabiegom mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

· Przekazać środki ochrony indywidualnej wielokrotnego użytku celem poddania ich zabiegom przywracającym właściwości ochronne.

· Wykonać zabiegi oczyszczenia powierzchni roboczych oraz sprzętu wielokrotnego użytku na stanowiskach pracy.

· Zabezpieczyć narzędzia oraz pomieszczenia pracy przed dostępem osób nieupoważnionych.

Czynności zabronione:

· spożywanie posiłków i picie napoi na stanowisku pracy;

· wykonywanie prac z użyciem niesprawnych, uszkodzonych lub niekompletnych narzędzi;

· wykonywanie prac będąc pod wpływem narkotyków, alkoholu, leków wpływających na koncentrację;

· używanie narzędzi niezgodnie z ich przeznaczeniem;

· dotykanie ostrych części narzędzi, nieosłoniętymi częściami ciała.

· Przystępowanie do pracy bez środków ochrony indywidualnej przewidzianej na stanowisku pracy. Stosowanie ostrych narzędzi bez ich uprzedniego zdezynfekowania i sterylizacji.

· Ponowne wykorzystywanie narzędzi jednorazowego użytku.

· Odkładanie ostrych narzędzi w przypadkowych miejscach.

· Ponowne zakładanie osłonek zabezpieczających na ostre narzędzia.

· Zastawianie przejść komunikacyjnych oraz ograniczanie lub utrudnianie swobodne poruszanie się pracownika na stanowisku pracy.

· Spożywanie posiłków oraz palenie tytoniu na stanowisku pracy.

· Dopuszczanie do pracy w narażeniu na zranienie ostrym narzędziem osób nieupoważnionych.

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych:

· Pracownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować przełożonego o:

- sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu (i ma prawo przerwać wtedy pracę);

- wypadku przy pracy, a stanowisko pracy pozostawić bez zmian;

- wystąpieniu pożaru oraz ma obowiązek stosować się do zapisów instrukcji przeciwpożarowej i w razie potrzeby zawiadomić właściwe służby.

· Pracownik powinien mieć stały dostęp do apteczki pierwszej pomocy oraz defibrylatora przenośnego;

· Podczas zdarzenia, które generuje powstanie ofiar, należy niezwłocznie udzielić pomocy poszkodowanym zgodnie z instrukcją udzielania pierwszej pomocy;

· W przypadku nieprawidłowego działania maszyny, urządzenia lub przebiegu procesu pracy należy wstrzymać prace, wyłączyć maszyny i urządzenia oraz zawiadomić przełożonego; jeśli wstrzymanie się od pracy nie spowoduje poprawy bezpieczeństwa należy niezwłocznie opuścić miejsce zagrożenia;

· W przypadku wybuchu pożaru należy, dbając o swoje bezpieczeństwo, podjąć próbę ugaszenia pożaru w zarodku dostępnymi środkami gaśniczymi, zgodnie z instrukcją przeciwpożarową oraz zawiadomić straż pożarną.

· Grupa pożarów F: Pożary olejów i tłuszczów w urządzeniach kuchennych, obejmują one spalanie rozgrzanych (do temp. 200-300st.C) olejów i tłuszczy wykorzystywanych w gastronomi. Tłuszcze spożywcze podczas eksploatacji mają wysoką temperaturę, co znacznie komplikuje ich gaszenie, zwłaszcza, gdy występują w większej ilości, ponieważ po ich ugaszeniu ponownie mogą zacząć się palić, gdy znów dotrze do nich tlen znajdujący się w powietrzu.

Ważne telefony

logo

Centrum Powiadomiania Ratunkowego

 

112

Państwowe Ratownictwo Medyczne

 

999

Straż Pożarna

 

998

Policja

 

997

+1 +2 +3 +4

Pamiętaj o stosowaniu środków ochrony indywidualnej.

+5

Chcesz wiedzieć więcej?

Kup szkolenie

Zobacz również:

Subskrybuj nasz kanał na

ikona youtube

KRWOTOKI I RANY - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OPARZENIA TERMICZNE - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OCENA SYTUACJI - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

RESUSCYTACJA (RKO) DOROSŁYCH - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

logo
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium