ZADZWOŃ DO NAS
+48 785 857 856
0
suma: 0,00 zł do kasy
Instrukcja BHP - Praca na drabinach

Instrukcja BHP - Praca na drabinach

ESB-IN-C-047

ESB-IN-BW-047

 

Drabina jest narzędziem pracy powszechnie spotykanym w każdej branży. Spotkamy się z nią w zakładach pracy, firmach usługowych, handlu, branży budowlanej, magazynach oraz gospodarstwach. Korzystanie z niej wymaga dobrej sprawności psychofizycznej, przygotowania odpowiedniej powierzchni, na której będzie ona stosowana. Korzystanie z niej w nieprawidłowy sposób może doprowadzić do powstawania urazów. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa opisanymi poniżej instrukcji. Mimo przeczytania poniższej instrukcji niezbędne jest również zapoznanie z oryginalną instrukcją producenta, ponieważ jest wiele rodzajów drabin. Postępowanie ze wskazówkami dla konkretnego modelu ułatwi pracę oraz zapewni bezpieczeństwo.

Zapisy ogólne

· Prace przy użyciu drabiny może wykonywać pracownik, który:

- jest dokładnie zapoznany oraz przeszkolony z instrukcji obsługi;

- posiada aktualne szkolenie z zakresu BHP;

- posiada aktualne badania lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania tego typu prac (do pracy na wysokości poniżej lub powyżej 3 m).

· Instrukcja obsługi drabiny musi być dostępna w miejscu przechowywania drabiny.

· Praca wykonywana na drabinie na wysokości powyżej 1 metra nad poziomem podłogi lub ziemi jest pracą na wysokości, przez co zalicza się ją do prac szczególnie niebezpiecznych.

Wymagane środki ochrony indywidualnej:

· przed przystąpieniem do pracy z drabiną, pracownik musi być wyposażony w ubranie robocze, odzież i mankiety rękawów nie mogą luźno zwisać, pełne obuwie ochronne z metalowym podnoskiem oraz antypoślizgową podeszwą, a także rękawice ochronne (gumowane od środka);

· przy pracy na wysokości powyżej 2 m, pracownicy zobowiązani są do stosowania szelek bezpieczeństwa z liną bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji oraz kasku ochronnego przeznaczonego do prac na wysokościach z paskiem czteropunktowym podbródkowym.

Czynności przed rozpoczęciem pracy:

· pracę na drabinie należy wykonywać w minimum dwie osoby - jedna osoba wykonuje pracę na drabinie, a druga osoba asekuruje osobę przebywającą na drabinie poprzez trzymanie drabiny (podczas wchodzenia, schodzenia i pracy na drabinie); +1

· miejsce pracy należy odpowiednio przygotować, zadbać o ład i porządek, usunąć wszelkie przedmioty o które można się potknąć;

· przed przystąpieniem do pracy należy wygrodzić obszar pracy za pomocą stałych elementów;

· prace należy zorganizować w taki sposób, aby wyeliminować lub ograniczyć wychylanie się pracownika poza obrys drabiny;

· drabiny powinny być używane wyłącznie do lekkich i krótkotrwałych prac;

· przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan techniczny środków ochrony indywidualnej;

· przed rozpoczęciem pracy na drabinie należy sprawdzić jej stan techniczny - musi ona być sprawna technicznie i posiadać widoczny certyfikat bezpieczeństwa; +2

· podczas kontroli stanu technicznego drabiny należy sprawdzić:

- stan techniczny podestu, szczebli i poręczy, elementów wspornikowych i pasów zabezpieczających;

- kompletność i właściwy stan techniczny stopek z tworzywa oraz kół;

- kompletność śrub, nitów i połączeń oraz innych elementów;

· drabinę należy ustawiać wyłącznie na podłożu równym, nieśliskim i suchym;

· przed rozstawianiem drabiny należy wziąć pod uwagę ryzyko kolizji (zabezpieczyć drzwi oraz okna w miejscu pracy jeśli to możliwe);

· należy usunąć z drabiny czynniki, które mogą stwarzać zagrożenie np. błoto, śnieg itp.;

· przed wejściem na drabinę należy napiąć pasy zabezpieczające przed rozsunięciem się części drabiny, zamocować listwy rozpychające lub listwy zabezpieczające oraz górny podest; +3

· zapoznać się z oznaczeniami widocznymi na drabinie;

· drabinę rozstawną zabezpieczyć mechanizmem blokującym;

· dobrać odpowiednią drabinę do rodzaju wykonywanej pracy;

· w przypadku drabiny przystawnej należy użyć stabilizatora znajdującego się u jej dołu;

· oznakowanie strefy niebezpiecznej w przypadku zagrożenia upadkiem przedmiotów z wysokości;

· odsunąć przedmioty, na które można potencjalnie upaść z drabiny;

· w przypadku korzystania z drabiny na zewnątrz, należy upewnić się, że panujące warunki atmosferyczne nie stanowią zagrożenia (np. mocny wiatr, opady);

Czynności podczas pracy:

· należy zachować szczególną ostrożność, a czynności wykonywać uważnie i z rozwagą;

· w przypadku stosowania drabin dostawnych, ich górna krawędź musi wystawać co najmniej 75 cm ponad krawędź poziomu wyjściowego, a jej kąt nachylenia powinien wynosić od 65˚ do 70˚;

· na drabinę można wchodzić i schodzić tylko przodem do niej; +4

· przebywać na drabinie przodem do niej;

· wykorzystywane narzędzia należy odpowiednio zabezpieczyć przed niekontrolowanym upadkiem;

· sprzęt wnoszony na drabinę podczas pracy powinien być lekki i łatwy do przenoszenia;

· w trakcie poruszania się na drabinie należy stosować trzypunktowe podparcie;

· należy unikać prac powodujących obciążenie boczne (wykonywanie prac z drabiny bokiem do powierzchni roboczej) oraz prac powodujących boczne obciążenie drabiny wolnostojącej (np. wiercenie bokiem do drabiny w twardych materiałach).

· stosować się do oznaczeń widocznych na drabinie;

· w przypadku wykorzystywania drabiny wieloczęściowej łączonej lub wysuwanej, nie wolno dopuścić do przemieszczania się różnych części względem siebie;

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych:

· w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub innych usterek, natychmiast wycofać drabinę z użycia;

· na czas pomiędzy wystąpieniem usterki a naprawą drabiny, należy ją oznakować naklejką ostrzegawczą „UWAGA, DRABINA NIESPRAWNA”, a po dokonaniu naprawy należy zdjąć z drabiny oznakowanie oraz przekazać informację pozostałym pracownikom o naprawieniu sprzętu;

· w przypadku awarii, wypadku lub sytuacji potencjalnie wypadkowej należy niezwłocznie to zgłosić przełożonemu;

· wszelkie naprawy powinien wykonywać jedynie autoryzowany serwis;

· jeśli na skutek zdarzenia są poszkodowani , należy udzielić im pierwszej pomocy zgodnie z instrukcją i niezwłocznie wezwać pomoc medyczną.

Czynności zabronione:

· używanie drabiny niesprawnej, uszkodzonej lub niezgodnie z jej przeznaczeniem;

· przekraczanie dopuszczalnej nośności i kątów nachylenia drabiny;

· rozstawianie drabin bezpośrednio lub w pobliżu drzwi bez ich zabezpieczenia;

· transportowanie drabin o długości powyżej 4 m przez jedną osobę;

· dokonywanie samodzielnych napraw i zmian konstrukcyjnych drabiny;

· stawanie na trzech najwyżej usytuowanych szczeblach /stopniach drabiny przestawnej i rozstawnej;

· stawanie na dwóch najwyżej usytuowanych szczeblach/stopniach drabiny wolnostojącej bez platformy lub poręczy;

· stawanie na czterech najwyżej usytuowanych szczeblach /stopniach drabiny wolnostojącej z drabiną rozsuwaną na jej szczycie;

· wchodzenie na drabinę przez więcej niż jedną osobę jednocześnie;

· schodzenie z drabiny tyłem;

· pozostawianie rozłożonej drabiny bez nadzoru;

· używanie drabiny na zewnątrz w trudnych warunkach atmosferycznych;

· używanie drabiny jako pomostu;

· ustawianie jakichkolwiek przedmiotów w miejscu wejścia i zejścia z drabiny;

· stosowanie niesprawdzonych, niesprawnych lub uszkodzonych środków ochrony indywidualnej;

· wyznaczanie do pracy pracowników nieposiadających aktualnego orzeczenia lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy na danej wysokości;

· trzymanie w rękach przedmiotów podczas wchodzenia i schodzenia po drabinie. Zaleca się korzystanie z pasów narzędziowych;

· przebywanie okrakiem na szczycie drabiny rozstawnej;

· wykonywanie pracy na drabinie stojąc bokiem do niej;

· stosować drobiny jako drogi stałego transportu;

· opierać drabiny przystawnej o śliskie płaszczyzny;

· opierać drabiny przystawnej o obiekty lekkie, wywrotne, nie zapewniające stabilności;

· wykonywać prac w bezpośrednim sąsiedztwie napowietrznej linii energetycznej;

· rozstawiać drabin na ruchomym podłożu;

Czynności i zasady po zakończeniu pracy:

· oczyścić drabinę z zabrudzeń;

· złożyć drabinę zgodnie z zaleceniami producenta oraz odłożyć ją w bezpieczne miejsce;

· zabezpieczyć drabinę przed przypadkowym upadkiem;

· transportować drabinę w miejsce jej składowania tak, aby nie doprowadzić do jej uszkodzenia.

Ważne telefony

logo

Centrum Powiadomiania Ratunkowego

 

112

Państwowe Ratownictwo Medyczne

 

999

Straż Pożarna

 

998

Policja

 

997

+1 +2 +3 +4

Pamiętaj o stosowaniu środków ochrony indywidualnej

+5

Chcesz wiedzieć więcej?

Kup szkolenie

Zobacz również:

Subskrybuj nasz kanał na

ikona youtube

KRWOTOKI I RANY - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OPARZENIA TERMICZNE - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OCENA SYTUACJI - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

RESUSCYTACJA (RKO) DOROSŁYCH - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

logo
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium