ZADZWOŃ DO NAS
+48 785 857 856
0
suma: 0,00 zł do kasy
Instrukcja BHP - Obsługi środków ochrony indywidualnej

Instrukcja BHP - Obsługi środków ochrony indywidualnej

ESB-IN-C-072

ESB-IN-BW-072

 

Środki ochrony indywidualnej to wszelkie środki noszone lub trzymane przez pracownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w środowisku pracy, w tym również wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu. Środki ochrony indywidualnej i obowiązek ich noszenia są jednym z obowiązków pracownika w miejscu pracy.

Jako środki ochrony indywidualnej zaliczamy między innymi: obuwie ochronne, hełmy, okulary, szelki, amortyzatory oraz kombinezony. Nie zalicza się do nich zwykłej odzieży roboczej, przedmiotów służących do samoobrony, wyposażenia używanego przez sportowców czy służby tj. wojsko, policja .

Środki ochrony indywidualnej są niezbędne, gdy nie da się uniknąć ani wyeliminować zagrożeń poprzez poprawę organizacji robót oraz zastosowanie środków ochrony zbiorowej. Ostateczną decyzję o wdrożeniu środków ochrony indywidualnej podejmuje pracodawca i on odpowiada za sprawność funkcjonowania i ich użycie oraz regularną kontrolę stanu środków ochrony indywidualnej.

Zapisy ogólne

· Do wykonywania pracy dopuszcza się pracownika, który:

- posiada aktualne przeszkolenie z zakresu bhp;

- posiada aktualne badania lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku;

- został pouczony o sposobie użytkowania określonego środka ochrony indywidualnej.

· Przystępując do pracy pracownik powinien być wypoczęty, trzeźwy i ubrany w odzież roboczą obowiązującą na stanowisku pracy podczas wykonywania wszystkich czynności.

· Środki ochronne muszą posiadać wymagany certyfikat, znak bezpieczeństwa oraz deklaracje zgodności z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania w Polsce

Czynności przed rozpoczęciem pracy:

· zapoznać się ze sposobem stosowania środków ochrony indywidualnej w warunkach konkretnego zagrożenia;

· dokonać przeglądu środków ochrony indywidualnej przed użyciem;

· ubrać niezbędne środki ochrony indywidualnej, aby sprawdzić ich działanie;

· dopasować środki ochrony indywidualnej do użytkownika poprzez regulację;

· podstawowymi, obowiązkowymi środkami ochrony indywidualnej każdego pracownika są: odzież robocza i obuwie ochronne;

· należy odpowiednio dobrać rodzaj środków ochrony indywidualnej do prowadzonych prac, uwzględniając między innymi prace: +1

- na wysokości do 2 m: wymagana asekuracja;

- na wysokości powyżej 2 m: wymagany kask ochronny z paskiem podbródkowym, szelki bezpieczeństwa oraz kamizelka ostrzegawcza;

Prace przy urządzeniach mechanicznych (DTR): należy dobrać odpowiednio do rodzaju prowadzonych prac: okulary ochronne, ochronniki słuchu, maseczka ochronna oraz rękawice ochronne.

Udostępnione pracownikom środki ochrony indywidualnej powinny:

· być odpowiednie do istniejącego zagrożenia, przy czym same z siebie nie mogą powodować zwiększonego zagrożenia;

· uwzględniać warunki istniejące w danym miejscu pracy;

· uwzględniać wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika;

· być odpowiednio dopasowane do użytkownika (po wykonaniu niezbędnych regulacji).

Jeśli w miejscy pracy występuje więcej niż jedno zagrożenie i konieczne jest jednoczesne stosowanie kilku środków ochrony indywidualnej, to środki te powinny dać się dopasować względem siebie bez zmniejszenia ich właściwości ochronnych.

Czynności podczas pracy

Do obowiązków pracownika użytkującego środki ochrony indywidualnej należy:

· stosowanie się do instrukcji obsługi danego środka ochrony indywidualnej;

· stosowanie środków ochrony indywidualnej przez cały czas wykonywania prac w danych warunkach;

· stosowanie się do poleceń przełożonych związanych z przydziałem środków ochrony indywidualnej;

· stosowanie się do instrukcji bhp/instrukcji stanowiskowych.

Czynności i zasady po zakończeniu pracy:

Po zakończeniu pracy z danymi środkami ochrony indywidualnej należy:

· jeżeli uległy one zabrudzeniu, wyczyścić je zgodnie z zaleceniami producenta;

· sprawdzić ich stan, a w przypadku uszkodzeń lub nieprawidłowego działania zgłosić przełożonemu i wyłączyć je z użytkowania do czasu naprawy;+2

· odpowiednio zabezpieczyć oraz odłożyć je do wyznaczonego miejsca składowania.

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych:

· jeśli podczas prowadzenia prac dojdzie do nieprawidłowego działania środków ochrony indywidualnej, należy niezwłocznie przerwać pracę, poinformować przełożonego i wymienić je na sprawne;

· jeśli podczas prowadzenia prac dojdzie do wypadku, należy niezwłocznie powiadomić przełożonego;

· jeśli na skutek zdarzenia są poszkodowani należy udzielić im pierwszej pomocy zgodnie z instrukcją i zapewnić niezwłocznie pomoc medyczną.+3

Czynności zabronione:

· zabrania się używania środków ochrony indywidualnej z widocznymi uszkodzeniami lub brakującymi elementami w konstrukcji;+4

· samodzielnie naprawianie użytkowanych środków;

· stosowanie środków ochrony indywidualnej w sposób inny niż zalecany przez producenta.

Ważne telefony

logo

Centrum Powiadomiania Ratunkowego

 

112

Państwowe Ratownictwo Medyczne

 

999

Straż Pożarna

 

998

Policja

 

997

+1 +2 +3 +4

Pamiętaj o stosowaniu środków ochrony indywidualnej

+5

Chcesz wiedzieć więcej?

Kup szkolenie

Zobacz również:

Subskrybuj nasz kanał na

ikona youtube

KRWOTOKI I RANY - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OPARZENIA TERMICZNE - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OCENA SYTUACJI - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

RESUSCYTACJA (RKO) DOROSŁYCH - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

logo
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium