ZADZWOŃ DO NAS
+48 785 857 856
0
suma: 0,00 zł do kasy
Instrukcja BHP - Obsługi kuchenki mikrofalowej

Instrukcja BHP - Obsługi kuchenki mikrofalowej

ESB-IN-C-027

ESB-IN-BW-027

 

Prace przy obsłudze kuchenki mikrofalowej prowadzone zgodnie z zasadami przedstawionymi w niniejszej instrukcji pozwolą na osiągnięcie zamierzonych rezultatów pracy oraz na zachowanie bezpieczeństwa.

Zapisy ogólne

Do wykonywania pracy przy użyciu urządzenia może być dopuszczony pracownik, który jest:

· dokładnie zapoznany z instrukcją obsługi oraz przeszkolony z obsługi

· posiada aktualne przeszkolenie z zakresu BHP,

· posiada aktualne badania lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania tego typu prac.

· urządzenie zasilane prądem elektrycznym powinny mieć konstrukcję odpowiadającą co najmniej I klasie ochrony przed porażeniem elektrycznym

· stanowisko pracy powinno być izolowane i niezawilgocone, a posadzka antypoślizgowa i łatwo zmywalna

Czynności przed rozpoczęciem pracy:

· Przeanalizować pracę zgodnie z zasadą 3 Kroków do Bezpieczeństwa i zadać poniższe pytania:

- Czy wiem jako poprawnie i bezpiecznie wykonać tą pracę?

- Czy mam właściwe narzędzia i środki ochrony indywidualnej?

- Czy moja praca jest bezpieczna dla otoczenia?

UWAGA: Jeśli odpowiedź na choćby jedno pytania brzmi NIE, zgłoś obawy współpracownikowi i przełożonemu, nie rozpoczynaj tej pracy.

· Dostosować stanowisko do potrzeb pracy (odpowiednie oświetlenie i ilość miejsca potrzebna do swobodnej pracy),

· Kuchenka mikrofalowa nie powinna być ustawiona w pobliżu grzejników i innych źródeł ciepła,

· Sprawdzić stan przewodu zasilającego nie powinien leżeć w miejscu, gdzie byłby przyciskany przez przedmioty czy meble lub nadeptywany przez przechodzące osoby,

· Urządzenie powinno być ustawione w suchym pomieszczeniu,

· Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać się z dokumentacją urządzenia,

· Podłączyć kochankę mikrofalową do gniazda z uziemieniem,+1

· Sprawdzić stan techniczny urządzenia,

· Upewnić się, że urządzenie ustawione jest na stabilnej i płaskiej powierzchni,

· Upewnić się czy nie są zakryte otwory wentylacyjne,

· Sprawdzić czy drzwiczki zamykają się dokładnie, czy uszczelka znajdująca się na nich nie jest uszkodzona,

· Sprawdzić czy szklany talerz obrotowy znajduje się w środku i jest prawidłowo osadzony,

· Sprawdzić czy otwarcie drzwiczek kuchenki nie jest zablokowane przez inne przedmioty,

· Należy wykluczyć stosowania naczyć metalowych, zamkniętych słoików a także naczyń emaliowanych, naczynia muszą być przeznaczone do kontaktu z żywnościa, nietoksyczne i oznaczone certyfikatem BPA Free +2

· Przygotować produkty do podgrzania:

- Nie należy gotować lub podgrzewać całych jaj – mogą eksplodować

- Nie należy używać kuchenki mikrofalowej do smażenia oleju

- Produkty szczelnie przykryte skórką lub błoną należy przed gotowaniem nakłuć, by zapobiec ich pęknięciu

Czynności podczas pracy:

· Podczas przyrządzania potrwa w kuchence (rozmrażania lub podgrzewania), należy przestrzegać kolejności działań – na początku ustawić wymaganą moc, a potem czas przewidziany na daną czynność,

· Sprawdź czy włożone naczynie/a nie stykają się ze ściankami kuchenki, wszystkie produkty podane obórce termicznej powinny znajdować się na talerzu,

· Sprawdź czy prawidłowo są zamknięte drzwiczki,

· Do wyjmowania potraw z kuchenki mikrofalowej należy używać rękawic termoodpornych, stosowanych do pracy w kuchni,

· Jeżeli dojdzie do zapalenia się materiału wewnątrz lub na zewnątrz kuchenki albo pojawi się dym, należy drzwiczki urządzenia pozostawić zamknięte i wyłączyć zasilanie

Czynności i zasady po zakończeniu pracy:

· Należy odłączyć urządzenie od źródła napięcia,

· Oczyścić urządzenie i jego elementy przy użyciu ciepłej wody z dodatkiem detergentu zgodnie z otrzymaną instrukcją od producenta, podstawkę pod talerz obrotowy, talerz szklany obrotowy lub ruszt można myć w sposób tradycyjny np. w zmywarce

· Upewnić się, że pozostawiony sprzęt na stanowisku nie stanowi zagrożenia dla otoczenia.

Czynności zabronione:

· Dokonywanie zmian technicznych w obsługiwanym urządzeniu przez obsługujących,

· Używanie niesprawnego urządzenia, +3

· Używanie urządzenia polanego cieczą,

· Samowolne naprawianie urządzeń,

· Usuwania ochron, zabezpieczeń,

· Obsługa urządzenia przez osoby niepowołane, bez wiedzy i zgody przełożonego,

· Włączanie urządzenia do sieci bez uziemienia,

· Pozostawienie pracującej kuchenki po wyjęciu przygotowanych potraw,

· Włączaniu pustej kuchenki, +4

· Stawianie urządzenia tak, by kabel zasilający lub wtyczka znalazły się w wodzie,

· Nie należy zezwalać na gromadzenie się zanieczyszczeń na uszczelkach i powierzchniach uszczelniających,

· Nie należy obciążać drzwi po ich otwarciu np. zezwalać na opieranie się,

· Nie należy w kuchence suszyć ubrań, gazet lub innych materiałów – mogą się zapalić, +5

· Nie należy używać produktów papierowych z odzysku- mogą zawierać zanieczyszczenia powodujące iskrzenie lub wybuch ognia,

· Przebywanie w zbyt bliskiej odległości od pracującego urządzenia,

· Podgrzewanie potraw w foli aluminiowej.

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych:

· Pracownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować przełożonego o:

- sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu (i ma prawo przerwać wtedy pracę);

- wypadku przy pracy, a stanowisko pracy pozostawić bez zmian;

- wystąpieniu pożaru oraz ma obowiązek stosować się do zapisów instrukcji przeciwpożarowej i w razie potrzeby zawiadomić właściwe służby.

· Pracownik powinien mieć stały dostęp do apteczki pierwszej pomocy oraz defibrylatora przenośnego;

· Podczas zdarzenia, które generuje powstanie ofiar, należy niezwłocznie udzielić pomocy poszkodowanym zgodnie z instrukcją udzielania pierwszej pomocy;

· W przypadku nieprawidłowego działania maszyny, urządzenia lub przebiegu procesu pracy należy wstrzymać prace, wyłączyć maszyny i urządzenia oraz zawiadomić przełożonego; jeśli wstrzymanie się od pracy nie spowoduje poprawy bezpieczeństwa należy niezwłocznie opuścić miejsce zagrożenia;

· W przypadku wybuchu pożaru należy, dbając o swoje bezpieczeństwo, podjąć próbę ugaszenia pożaru w zarodku dostępnymi środkami gaśniczymi, zgodnie z instrukcją przeciwpożarową oraz zawiadomić straż pożarną.

Ważne telefony

logo

Centrum Powiadomiania Ratunkowego

 

112

Państwowe Ratownictwo Medyczne

 

999

Straż Pożarna

 

998

Policja

 

997

+1 +2 +3 +4

Pamiętaj o stosowaniu środków ochrony indywidualnej

+5

Chcesz wiedzieć więcej?

Kup szkolenie

Zobacz również:

Subskrybuj nasz kanał na

ikona youtube

KRWOTOKI I RANY - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OPARZENIA TERMICZNE - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OCENA SYTUACJI - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

RESUSCYTACJA (RKO) DOROSŁYCH - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

logo
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium