ZADZWOŃ DO NAS
+48 785 857 856
0
suma: 0,00 zł do kasy
Instrukcja BHP - Obsługi kserokopiarki

Instrukcja BHP - Obsługi kserokopiarki

ESB-IN-C-026

ESB-IN-BW-026

 

Prace przy obsłudze kserokopiarki prowadzone zgodnie z zasadami przedstawionymi w niniejszej instrukcji pozwolą na osiągnięcie zamierzonych rezultatów pracy oraz na zachowanie bezpieczeństwa.

Ogólne wymagania w stosunku do pracownika:

· Posiadanie aktualnego szkolenia BHP

· Zapoznanie się z instrukcją obsługi urządzenia

Ogólne wymagania w stosunku pomieszczeń i urządzenia:

· Kserokopiarka powinna być zainstalowana przez uprawnione osoby.

· Przewód zasilający powinien być podłączony do gniazda z bolcem uziemiającym.

· Kserokopiarka powinna być ustawiona w miejscu o niezbyt wysokiej temperaturze, bez kurzu, wibracji i bezpośredniego światła słonecznego.

· W przypadku umieszczenia kserokopiarki w oddzielnym pomieszczeniu i ciągłej jej pracy należy zapewnić przynajmniej grawitacyjną wentylację pomieszczenia.

· W pomieszczeniach, w których pracuje kilka kserokopiarek powinna być zainstalowana wentylacja mechaniczna. + 2

· Kserokopiarka powinna być ustawiona z zachowaniem minimum 10 cm wolnej przestrzeni z tyłu kopiarki oraz w pobliżu gniazdka zasilającego.

· Nie wolno uruchamiać niesprawnej kserokopiarki.

Przed rozpoczęciem pracy pracownik ma obowiązek:

· Do obsługi kserokopiarki może być skierowany pracownik, który został dokładnie zapoznany z instrukcją obsługi kserokopiarki. +1

· Pracownik zobowiązany jest sprawdzić czy urządzenie znajduje się w stanie pełnej sprawności, a w szczególności:

- przewód zasilający nie może być przyciśnięty lub przygnieciony przedmiotami lub meblami;

- instalacja elektryczna powinna być w dobrym stanie;

- osłony i zabezpieczenia powinny być na właściwych miejscach i w dobrym stanie.

W czasie wykonywania pracy pracownik ma obowiązek:

· Kopiowanie dokumentów oraz używanie materiałów eksploatacyjnych z ostrożnością, wyłącznie oryginalnych lub zalecanych przez producenta,

· Obsługiwanie tylko zgodnie z instrukcją obsługi zawartą w dokumentacji producenta, nie stwarzając zagrożeń przez jej niewłaściwe użytkowanie.

· Należy obserwować wskaźniki kontrolne, a przy wszelkich zakłóceniach i uszkodzeniach należy przerwać pracę

Po zakończeniu pracy pracownik ma obowiązek:

· Kserokopiarkę należy wyłączyć po zakończeniu pracy lub gdy zabraknie napięcia w sieci podczas pracy. + 3

· Kserokopiarkę można wyłączyć z sieci tylko wtedy, gdy nie odbywa się drukowanie.

· Usuwać zużyty papier ze stanowiska pracy do pojemników przeznaczonych do tego celu.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy zabrania się:

· W czasie pracy kserokopiarki nie wolno otwierać pokrywy. +4

· Nie można dopuszczać, aby drobne metalowe przedmioty takie jak: spinacze, pineski itp. - zostały wciągnięte do kserokopiarki.

· Nie można manipulować w urządzeniu w wypadku zepsucia, otwierania, dokonywania napraw itp.

· Nie wolno dopuszczać do pracy przy kserokopiarce osób postronnych bez zgody przełożonego.

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

· Pracownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować przełożonego o:

- sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu (i ma prawo przerwać wtedy pracę);

- wypadku przy pracy, a stanowisko pracy pozostawić bez zmian;

- wystąpieniu pożaru oraz ma obowiązek stosować się do zapisów instrukcji przeciwpożarowej i w razie potrzeby zawiadomić właściwe służby.

· Pracownik powinien mieć stały dostęp do apteczki pierwszej pomocy oraz defibrylatora przenośnego;

· Podczas zdarzenia, które generuje powstanie ofiar, należy niezwłocznie udzielić pomocy poszkodowanym zgodnie z instrukcją udzielania pierwszej pomocy;

· W przypadku nieprawidłowego działania maszyny, urządzenia lub przebiegu procesu pracy należy wstrzymać prace, wyłączyć maszyny i urządzenia oraz zawiadomić przełożonego; jeśli wstrzymanie się od pracy nie spowoduje poprawy bezpieczeństwa należy niezwłocznie opuścić miejsce zagrożenia;

· W przypadku wybuchu pożaru należy, dbając o swoje bezpieczeństwo, podjąć próbę ugaszenia pożaru w zarodku dostępnymi środkami gaśniczymi, zgodnie z instrukcją przeciwpożarową oraz zawiadomić straż pożarną.

Ważne telefony

logo

Centrum Powiadomiania Ratunkowego

 

112

Państwowe Ratownictwo Medyczne

 

999

Straż Pożarna

 

998

Policja

 

997

+1 +2 +3 +4

W czasie pracy kserokopiarki nie wolno otwierać pokrywy

+5

Chcesz wiedzieć więcej?

Kup szkolenie

Zobacz również:

Subskrybuj nasz kanał na

ikona youtube

KRWOTOKI I RANY - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OPARZENIA TERMICZNE - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OCENA SYTUACJI - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

RESUSCYTACJA (RKO) DOROSŁYCH - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

logo
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium