ZADZWOŃ DO NAS
+48 785 857 856
0
suma: 0,00 zł do kasy
Instrukcja BHP - Obsługa gaśnicy śniegowej

Instrukcja BHP - Obsługa gaśnicy śniegowej

ESB-IN-C-064

ESB-IN-BW-064

 

Gaśnice śniegowe przeznaczone są do gaszenia pożarów z grup B i C oraz urządzeń działających pod napięciem do 1000V. Największą zaleta gaśnic śniegowych CO2 jest brak zanieczyszczenia podczas gaszenia pożarów. Gaśnic śniegowych możemy używać do unieszkodliwiania pożaru w: pomieszczeniach technicznych takich jak rozdzielnie elektryczne, magazynach cieszy palnych, laboratoriach, kotłowniach czy lakierniach. Środkiem gaśniczym w gaśnicy śniegowej jest skroplony dwutlenek węgla, który rozprężając się adiabatycznie oziębia się do około -78 °C i zestala w formę tak zwanego suchego lodu.

Opis grup pożarów:

B- pożary cieczy palnych i materiałów topiących się: benzyna, aceton, alkohol, lakier, eter.
C - pożary gazów palnych: metan, acetylen, propan, wodór, gaz miejski.

Pożar to samoistny proces palenia się (w miejscu i czasie do tego nieprzeznaczonym), rozprzestrzeniający się w sposób niekontrolowany, powodujący zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, a także zwierząt oraz przyczyniający się do strat materialnych.

Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

Zapisy ogólne

· Gaśnica śniegowa jest przenośną butlą stalową, w której środkiem gaśniczym jest skroplony dwutlenek węgla. Służy do gaszenia pożarów w początkowym stadium: grupy B (cieczy), C (gazów) oraz urządzeń elektrycznych do 1000V przy zachowaniu minimum 1 m odstępu.

· Umiejętność obsługi gaśnicy śniegowej powinien posiadać każdy pracownik, który przeszedł przeszkolenie przeciwpożarowe wstępne i stanowiskowe. +1

· Pracownik obsługujący gaśnicę powinien być ubrany w odzież roboczą Gaśnice śniegowe nie nadają się do gaszenia ludzi ze względu na niską temperaturę skroplonego dwutlenku węgla, która mogłaby spowodować odmrożenia i groźne uszkodzenia ciała.

Ze względu również na niską temperaturę krytyczną skroplonego dwutlenku węgla (31,4oC), gaśnica śniegowa nie może być przechowywana w pomieszczeniach, gdzie panuje wysoka temperatura oraz powinna być chroniona przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

· temperatura krytyczna to taka powyżej której znika różnica gęstości między stanem gazowym a ciekłym substancji, co powoduje, że niemożliwe jest skroplenie gazu pomimo wzrostu ciśnienia, czyli gaśnica nie działa prawidłowo.

Podstawowe parametry techniczne gaśnicy:

· gaśnica śniegowa PN-92/M-51079/01-05: różne wielkości, malowane na czerwono;

· butla o nadciśnieniu próbnym 30 MPa;

· ładunek gaśnicy: gazowy dwutlenek węgla (CO2);

· zakres temperatury gaszenia: -50oC do +30oC (223oK do 303oK);

· gaśnice występują jako przenośne do 20 kg i przewoźne jako agregaty do 120 kg masy;

· możliwość wielokrotnego napełnienia.

Zasadnicze wymagania techniczne stanowiska i urządzeń:

· gaśnica powinna być umieszczona w miejscu łatwo dostępnym i dobrze widocznym; +2

· gaśnica powinna być przeglądana co najmniej raz w roku przez odpowiednio wykwalifikowane osoby;

· do gaśnicy powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m, a odległość od stanowiska pracy nie powinna przekraczać 30 m;

· miejsce umieszczenia gaśnicy należy oznakować zgodnie z PN-92/N-01256/01.

Podstawowe zasady obsługi:

Przed użyciem gaśnicy, należy pamiętać, że najważniejsze aby nie narażać na niebezpieczeństwo operatora gaśnicy. Należy wziąć pod uwagę:

· aby wszystkie pożary zwalczać ze strony wietrznej, aby uniknąć np. zadymienia, poparzenia płomieniami lub od promieniowania cieplnego.

· konieczność zapewnienia sobie drogi ucieczki, w przypadku zmiany kierunku wiatru lub zwiększenia rozmiaru i zasięgu płomienia.

W celu uruchomienia gaśnicy należy:

· pochwycić gaśnicę z wieszaka;

· sprawdzić stan techniczny butli i zerwać plombę;

· podbiec z gaśnicą śniegową do ognia;

· uchwycić dyszę za rękojeść i skierować rurę skośnie w dół na ogień;

· odkręcić zawór do końca w lewo lub nacisnąć dźwignię zaworu w dół;

· skierować strumień dwutlenku węgla w środek ognia, gdy zaś pali się płaszczyzna pionowa – gasić od dołu do góry, odpychając płomień od siebie, wtedy ciekły dwutlenek węgla znajdujący się w gaśnicy wypływa pod ciśnieniem własnej pary, gwałtownie rozpręża się i dzięki temu natychmiast paruje, ponadto ochładza się i częściowo zestala przyjmując postać śniegu;

· podczas gaszenia nie należy przerywać działania gaśnicy przez zakręcanie zaworu, gdyż może to spowodować zestalenie się dwutlenku węgla w dyszy wylotowej i unieruchomić gaśnicę do czasu jej odmrożenia;

· po zakończonym gaszeniu butlę należy odstawić do ponownego napełnienia.

Czynności zabronione:

· trzymanie gaśnicy w pobliżu źródeł ciepła;

· zabrania się używania gaśnicy śniegowej do gaszenia palącej się odzieży na ludziach; +4

· używanie niesprawnej gaśnicy lub gaśnicy bez odpowiedniego przeglądu;

· dokonywanie przeróbek, napraw i konserwacji gaśnicy przez osoby bez odpowiednich kwalifikacji.

Konserwacja gaśnic:

· Gaśnice należy poddawać przeglądom technicznym i konserwacji zgodnie z zasadami określonymi w:

- Polskich Normach dotyczących urządzeń i gaśnic,

- Właściwej dokumentacji technicznej Producenta

- Instrukcji Obsługi.

· Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgony z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej niż raz w roku. Jeżeli gaśnica jest użytkowana w warunkach dużej wilgoci, w atmosferze agresywnych chemicznie par itp. zaleca się częstsze przeglądy.

Konserwację gaśnicy należy przeprowadzić także, gdy:

· Gaśnice wyposażone w manometr – kiedy wskazuje on na spadek lub wzrost ciśnienia,

· Gaśnice, które były w jakikolwiek sposób uruchamiane, np. na próbę,

· Gaśnice, w których zerwano plomby umieszczone przez producenta lub konserwatora,

· Gaśnice, które mają ślady uszkodzenia mechanicznego (skrzywiony zawór, rozbity manometr, przecięty lub przedziurawiony wąż, wgniecenie korpusu) lub korozji,

· Gaśnice, które nie mają czytelnej kontrolki z terminem ważności badań.

Zapisy końcowe

· Wszelkie konserwacje, przeglądy i napełnianie gaśnic mogą być wykonywane wyłącznie przez specjalistyczny, autoryzowany serwis w odpowiednich terminach. +3

· Należy przestrzegać terminów przeglądów i konserwacji zgodnie z harmonogramem ustalonym przez serwis.

· Stosować wyłącznie środki gaśnicze i części zamienne autoryzowane przez producenta gaśnicy.

· Należy unikać styczności z rozprężonym dwutlenkiem węgla wydobywającym się z rury wylotowej gaśnicy ze względu na niską temperaturę.

Ważne telefony

logo

Centrum Powiadomiania Ratunkowego

 

112

Państwowe Ratownictwo Medyczne

 

999

Straż Pożarna

 

998

Policja

 

997

+1 +2 +3 +4

Pamiętaj o stosowaniu środków ochrony indywidualnej

+5

Chcesz wiedzieć więcej?

Kup szkolenie

Zobacz również:

Subskrybuj nasz kanał na

ikona youtube

KRWOTOKI I RANY - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OPARZENIA TERMICZNE - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OCENA SYTUACJI - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

RESUSCYTACJA (RKO) DOROSŁYCH - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

logo
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium