ZADZWOŃ DO NAS
+48 785 857 856
0
suma: 0,00 zł do kasy
Instrukcja BHP - Obsługa gaśnicy proszkowej

Instrukcja BHP - Obsługa gaśnicy proszkowej

ESB-IN-C-063

ESB-IN-BW-063

 

Gaśnice proszkowe są podstawowymi, podręcznymi urządzeniami zabezpieczającymi przed pożarem. Służą do gaszenia pożarów ciał stałych (ABC), cieczy i gazów (BC) oraz pożarów D (gaśnice o specjalnym wykonaniu).

Zaletą gaśnicy proszkowej jest szybkie gaszenie płomienia, możliwość bezpiecznego gaszenia urządzeń pod napięciem elektrycznym oraz możliwość stosowania przy ujemnych temperaturach.

Opis grup pożarów:
A – pożary ciał stałych np. drewno, papier
B- pożary cieczy palnych i materiałów topiących się: benzyna, aceton, alkohol, lakier, eter.
C - pożary gazów palnych: metan, acetylen, propan, wodór, gaz miejski.

Pożar to samoistny proces palenia się (w miejscu i czasie do tego nieprzeznaczonym), rozprzestrzeniający się w sposób niekontrolowany, powodujący zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, a także zwierząt oraz przyczyniający się do strat materialnych.

Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

Zapisy ogólne

· Gaśnica proszkowa zawierająca proszek gaśniczy i czynnik napędowy są przeznaczona do gaszenia pożarów w początkowym stadium grupy A (ciał stałych), B (cieczy), C (gazów) oraz urządzeń elektrycznych do 1000V przy zachowaniu minimum 1 m odstępu.

· Każdy pracownik, który przeszedł wstępne i stanowiskowe przeszkolenie przeciwpożarowe powinien posiadać umiejętność obsługi gaśnicy. +1

Gaśnica proszkowa zastosowanie :

Gaśnice proszkowe mogą służyć jako podręczny środek gaśniczy i być na wyposażeniu biur, hal, magazynów i wielu innych miejsc użyteczności publicznej. Zaletą gaśnicy proszkowej jest dostępność, cena i skuteczność gaszenia.

· Gaśnicami napełnionymi proszkami fosforanowymi (ABC) można gasić pożary cieczy, ciał stałych oraz gazów,

· Proszki węglanowe (BC) są skuteczne tylko przy pożarach cieczy i gazów,

· Gaszenie cieczy – strumień proszku powinien być kierowany pod małym kątem do powierzchni cieczy na podstawę płomienia od strony, z której zaczynamy gaszenie,

· Gaszenie ciał stałych – proszek ABC powinien być kierowany bezpośrednio na pożar i musi pokryć całą powierzchnię materiałów objętych spalaniem,

· Strumień gaśniczy proszku nie przewodzi prądu i nie powoduje zwarć w gaszonych urządzeniach pod napięciem,

· Obecnie jedynie gaśnice proszkowe mogą być dopuszczone do gaszenia pożarów grupy C zgodnie z normą PN-EN 3-7

Podstawowe parametry techniczne gaśnicy:

· butla malowana na czerwono, w różnych wielkościach (PN-92/M-51079);

· zakres temperatury gaszenia: od -20⁰C do +60⁰C (253⁰K do 333⁰K), butla powinna być odporna na wstrząsy;

· środek gaśniczy: proszek ABC o granulacji do 40 mikronów;

· czynnik napędowy: sprężony dwutlenek węgla lub azot;

· występują jako przenośne (do 20 kg masy) i przewoźne agregaty proszkowe;

· możliwość wielokrotnego napełniania.

Zasadnicze wymagania techniczne stanowiska i urządzeń:

· gaśnica powinna być umieszczona w miejscu łatwo dostępnym i widocznym; +2

· gaśnica powinna być przeglądana co najmniej raz w roku przez odpowiednio wykwalifikowane osoby;

· do gaśnicy powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m, a odległość dojścia do niej nie powinna przekraczać 30 m;

· miejsce umieszczenia gaśnicy należy oznakować zgodnie z normą PN-92/N-01256/01.

Podstawowe zasady obsługi:

Przed użyciem gaśnicy, należy pamiętać, że najważniejsze aby nie narażać na niebezpieczeństwo operatora gaśnicy. Należy wziąć pod uwagę:

· aby wszystkie pożary zwalczać ze strony wietrznej, aby uniknąć np. zadymienia, poparzenia płomieniami lub od promieniowania cieplnego.

· konieczność zapewnienia sobie drogi ucieczki, w przypadku zmiany kierunku wiatru lub zwiększenia rozmiaru i zasięgu płomienia.

W celu uruchomienia gaśnicy należy:

- pochwycić gaśnicę z wieszaka;

- sprawdzić na manometrze czy ciśnienie jest prawidłowe;

- skierować gaśnicę na źródło ognia (stać około 1 m od płomieni);

- zerwać plombę;

- wyjąć zawleczkę;

- nacisnąć dźwignię uruchamiającą;

- po upływie 5 sek. skierować strumień na ogień i gasić proszkiem gaśniczym wyrzucanym na skutek działania gazu znajdującego się w butli.

· Dozwolone jest gaszenie urządzeń elektrycznych max. do 1000V przy zachowaniu odstępu od ognia minimum 1m. +3

Po zakończeniu gaszenia gaśnicę należy przekazać wyspecjalizowanej firmie do ponownego napełnienia środkiem gaśniczym.

Czynności zabronione:

· przechowywanie gaśnicy w pobliżu źródeł ciepła;

· używanie niesprawnej gaśnicy lub gaśnicy bez odpowiedniego przeglądu;

· używanie gaśnicy niezgodnie z przeznaczeniem;

· dokonywanie przeróbek, napraw i konserwacji gaśnicy przez osoby bez odpowiednich kwalifikacji.

Konserwacja gaśnic:

· Gaśnice należy poddawać przeglądom technicznym i konserwacji zgodnie z zasadami określonymi w:

- Polskich Normach dotyczących urządzeń i gaśnic,

- Właściwej dokumentacji technicznej Producenta

- Instrukcji Obsługi.

· Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgony z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej niż raz w roku. Jeżeli gaśnica jest użytkowana w warunkach dużej wilgoci, w atmosferze agresywnych chemicznie par itp. zaleca się częstsze przeglądy.

Konserwację gaśnicy należy przeprowadzić także, gdy:

· Gaśnice wyposażone w manometr – kiedy wskazuje on na spadek lub wzrost ciśnienia,

· Gaśnice, które były w jakikolwiek sposób uruchamiane, np. na próbę,

· Gaśnice, w których zerwano plomby umieszczone przez producenta lub konserwatora,

· Gaśnice, które mają ślady uszkodzenia mechanicznego (skrzywiony zawór, rozbity manometr, przecięty lub przedziurawiony wąż, wgniecenie korpusu) lub korozji,

· Gaśnice, które nie mają czytelnej kontrolki z terminem ważności badań.

Zapisy końcowe

· Gaśnice proszkowe należy utrzymywać w dobrym stanie technicznym.
· Wszelkie konserwacje, przeglądy i napełnianie gaśnic mogą być wykonywane wyłącznie przez specjalistyczny, autoryzowany serwis. +4
· Należy przestrzegać terminów przeglądów i konserwacji zgodnie z harmonogramem ustalonym przez serwis.
· Numery alarmowe: Straż Pożarna 998
· Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112

Ważne telefony

logo

Centrum Powiadomiania Ratunkowego

 

112

Państwowe Ratownictwo Medyczne

 

999

Straż Pożarna

 

998

Policja

 

997

+1 +2 +3 +4

Pamiętaj o stosowaniu środków ochrony indywidualnej

+5

Chcesz wiedzieć więcej?

Kup szkolenie

Zobacz również:

Subskrybuj nasz kanał na

ikona youtube

KRWOTOKI I RANY - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OPARZENIA TERMICZNE - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OCENA SYTUACJI - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

RESUSCYTACJA (RKO) DOROSŁYCH - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

logo
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium