ZADZWOŃ DO NAS
+48 785 857 856
0
suma: 0,00 zł do kasy
Instrukcja BHP - Niszczarka do dokumentów

Instrukcja BHP - Niszczarka do dokumentów

ESB-IN-C-034

ESB-IN-BW-034

 

Prace przy obsłudze niszczarki do dokumentów prowadzone zgodnie z zasadami przedstawionymi w niniejszej instrukcji pozwolą na osiągnięcie zamierzonych rezultatów pracy oraz na zachowanie bezpieczeństwa. Zagrożenia występujące podczas pracy:

· Pożar / Porażenie prądem (zwarcie instalacji, uszkodzony przewód zasilający),

· Uderzenie w różne części ciała (praca z urządzeniem),

· Ruchome elementy (części składowe urządzenia),

· Skaleczenie (ostrza robocze niszczarki),

· Stres, presja czasu (praca pod presja czasu, pośpiech).

Zapisy ogólne

Do wykonywania pracy przy użyciu urządzenia może być dopuszczony pracownik, który jest:

· dokładnie zapoznany z instrukcją obsługi oraz przeszkolony z obsługi,

· posiada aktualne przeszkolenie z zakresu BHP,

· posiada aktualne badania lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania tego typu prac.

Czynności przed rozpoczęciem pracy:

· Dostosować stanowisko do potrzeb pracy (odpowiednie oświetlenie i ilość miejsca potrzebna do swobodnej pracy),

· Niszczarka dokumentów nie powinna być ustawiona w pobliżu grzejników i innych źródeł ciepła,

· Przewód zasilający nie powinien leżeć w miejscu, gdzie byłby przyciskany przez przedmioty czy meble lub nadeptywany przez przechodzące osoby,

· Urządzenie powinno być ustawione w suchym pomieszczeniu,

· Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać się z dokumentacją urządzenia,

· Podłączyć niszczarkę do gniazda z uziemieniem, +1

· Sprawdzić stan techniczny urządzenia,

· Sprawdzić pojemnik na ścinki papieru,

· Sprawdzić działanie czujników i lapek kontrolnych niszczarki,

· Upewnić się, że urządzenie ustawione jest na stabilnej powierzchni,

· Przed niszczeniem dokumentów usunąć zszywki i inne elementy metalowe twarde (jeśli zaleca producent), które mogą spowodować uszkodzenie niszczarki, +2

· Przygotować dokumenty odpowiadające rozmiarowi wlotu urządzenia.

Czynności podczas pracy:

· Włożyć papier do otworu wlotowego,

· Ilość jednorazowo wkładanych do niszczenia dokumentów nie może być większa niż przewiduje to instrukcja fabryczna, urządzenie może się zablokować, +3

· W czasie pracy niszczarki nie wolno popychać niszczonych dokumentów ręką lub jakimikolwiek przedmiotami,

· W celu odblokowania niszczarki należy przycisnąć klawisz cofania “R” (reverse),

· W przypadku zablokowania dokumentów i braku przycisku “R” nie wolno usuwać przyczyny blokady bez wyłączenia urządzenia z sieci!. Należy wyłączyć urządzenie spod napięcia i wyciągnąć zablokowane kartki,

·· Podczas pracy przy niszczarce należy uważać na luźno zwisające elementy garderoby celem uniknięcia ich wciągniecią przez urządzenie, +4

· Przy długotrwałej pracy niszczarki, czujnik zabezpieczający przed przegrzaniem automatycznie przerywa pracę urządzenia, należy wtedy odczekać do ponownego jej uruchomienia,

· Przy wyjmowaniu przewodu zasilającego z gniazda wtyczkowego, należy zawsze chwytać za wtyczkę,

· Wtyczkę przewodu zasilającego nie należy wyjmować ani wkładać do gniazda wtyczkowego wilgotnymi rękoma,

· Po zakończonej pracy należy wyłączyć urządzenie wyłącznikiem lub w sposób wskazany przez producenta,

· Pocięte papiery należy składować w wyznaczonym miejscu lub pojemniku.

Czynności i zasady po zakończeniu pracy:

· Należy wyłączyć niszczarkę,

· Opróżnić pojemnik na ścinki papieru,

· Upewnić się, że pozostawiony sprzęt na stanowisku nie stanowi zagrożenia dla otoczenia.

Czynności zabronione:

· Dokonywanie zmian technicznych w obsługiwanym urządzeniu przez obsługujących,

· Używanie niesprawnego urządzenia,

· Używanie urządzenia polanego cieczą,

· Samowolne naprawianie urządzeń,

· Usuwania ochron, zabezpieczeń,

· Obsługa urządzenia przez osoby niepowołane, bez wiedzy i zgody przełożonego,

· Używanie płynów łatwopalnych do czyszczenia sprzętu lub w jego okolicy, może dojść do przypadkowego samozapłonu,

· Używanie niszczarki do innych zadań niż niszczenie kartek np.: toreb plastikowych, klisz, taśm samoprzylepnych,

· metalowych i drewnianych kart, materiałów mających tendencje do zawijania się.

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych:

· Pracownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować przełożonego o:

- sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu (i ma prawo przerwać wtedy pracę);

- wypadku przy pracy, a stanowisko pracy pozostawić bez zmian;

- wystąpieniu pożaru oraz ma obowiązek stosować się do zapisów instrukcji przeciwpożarowej i w razie potrzeby zawiadomić właściwe służby.

· Pracownik powinien mieć stały dostęp do apteczki pierwszej pomocy oraz defibrylatora przenośnego;

· Podczas zdarzenia, które generuje powstanie ofiar, należy niezwłocznie udzielić pomocy poszkodowanym zgodnie z instrukcją udzielania pierwszej pomocy;

· W przypadku nieprawidłowego działania maszyny, urządzenia lub przebiegu procesu pracy należy wstrzymać prace, wyłączyć maszyny i urządzenia oraz zawiadomić przełożonego; jeśli wstrzymanie się od pracy nie spowoduje poprawy bezpieczeństwa należy niezwłocznie opuścić miejsce zagrożenia;

· W przypadku wybuchu pożaru należy, dbając o swoje bezpieczeństwo, podjąć próbę ugaszenia pożaru w zarodku dostępnymi środkami gaśniczymi, zgodnie z instrukcją przeciwpożarową oraz zawiadomić straż pożarną.

Ważne telefony

logo

Centrum Powiadomiania Ratunkowego

 

112

Państwowe Ratownictwo Medyczne

 

999

Straż Pożarna

 

998

Policja

 

997

+1 +2 +3 +4

Nie wkładaj rąk ani innych zbędnych przedmiotów pomiędzy ruchome elementy urządzenia.

+5

Chcesz wiedzieć więcej?

Kup szkolenie

Zobacz również:

Subskrybuj nasz kanał na

ikona youtube

KRWOTOKI I RANY - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OPARZENIA TERMICZNE - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OCENA SYTUACJI - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

RESUSCYTACJA (RKO) DOROSŁYCH - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

logo
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium