ZADZWOŃ DO NAS
+48 785 857 856
0
suma: 0,00 zł do kasy
Instrukcja BHP - Laminator

Instrukcja BHP - Laminator

ESB-IN-C-030

ESB-IN-BW-030

 

Instrukcja BHP laminator

Laminator jest pospolitym urządzeniem, jednak jego nieprawidłowe użycie może powodować poparzenia lub spięcia i zagrożenie pożarowe.

Zapisy ogólne

Do samodzielnej pracy przy obsłudze laminatora może przystąpić pracownik, który uzyskał dopuszczenie do pracy przez bezpośredniego przełożonego oraz posiada:

· ważne szkolenie BHP i instruktaż stanowiskowy,

· szkolenie w zakresie ochrony PPOŻ,

· ważne badania lekarskie bez przeciwwskazań do wykonywania zawodu, potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza medycyny pracy,

· został zapoznany z instrukcją obsługi urządzenia,

Czynności przed rozpoczęciem pracy:

· należy zapoznać się z instrukcją obsługi laminatora i eksploatować go zgodnie z zaleceniem producenta,

· przed rozpoczęciem użytkowania laminatora sprawdzić stan techniczny iw razie jakiejkolwiek niesprawności urządzenia należy przerwać pracę i powiadomić osobę wyznaczoną do nadzorowania urządzenia,

· przed rozpoczęciem pracy przygotować sprzęt i materiały, sprawdzić stan przewodów elektrycznych, wtyczki oraz gniazda elektrycznego,

· sprawdzić działanie termoregulatora oraz ustawić termoregulator na żądaną temperaturę,

· Ustawić laminator na równym stabilnym podłożu, +2

Czynności podczas pracy:

· obsługiwać laminator zgodnie z instrukcją eksploatacyjną

· urządzenie powinno być usytuowane blisko źródła prądu, tak by była możliwość łatwego i szybkiego odłączenia go od zasilania

· należy uważać, aby w trakcie eksploatacji nie doszło do przypadkowego rozlania płynów na urządzenie

· koncentrować uwagę na wykonywanej czynności oraz uważać na gorące części laminatora +1

· wkładać laminowane elementy pojedynczo,

· w razie dostrzeżenia objawów nieprawidłowej pracy należy urządzenie odłączyć z zasilania

· przystąpić do pracy, po usunięciu usterek, tylko przy sprawnym urządzeniu

· zabezpieczyć urządzenie przed przypadkowym włączeniem

· należy wkładać prawidłową stroną folię do urządzenia

Czynności i zasady po zakończeniu pracy:

· przełączyć urządzenie w stan spoczynku i schłodzenia lub odłączyć go od źródła zasilania wyłącznikiem głównym lub poprzez wyjęcie wtyczki z gniazdka; +3

· miejsce pracy utrzymywać w należytym porządku i czystości

· odłączyć urządzenie od zasilania i poczekać aż laminator wystygnie

· upewnić się, że pozostawione urządzenie nie będzie źródłem zagrożeń dla otoczenia,

Czynności zabronione:

· zabrania się dotykania ręką nagrzewających się metalowych elementów; +4

· obsługiwania laminatora niezgodnie z instrukcją obsługi urządzenia

· eksploatowania niesprawnego lub uszkodzonego urządzenia

· nie wolno naprawiać laminatora we własnym zakresie w razie uszkodzenia należy korzystać z usług autoryzowanego serwisu

· dotykania nagrzewających się elementów laminatora

· dopuszczania do prac przy laminatorze osób postronnych bez zgody przełożonego

· laminować spiętych, zszytych i pozaginanych kartek

· wprowadzać do części roboczej laminatora niededykowanych materiałów

· układać na laminatorze materiałów łatwopalnych

· zatykania otworów wentylacyjne laminatora

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych:

· Pracownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować przełożonego o:

- sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu (i ma prawo przerwać wtedy pracę);

- wypadku przy pracy, a stanowisko pracy pozostawić bez zmian;

- wystąpieniu pożaru oraz ma obowiązek stosować się do zapisów instrukcji przeciwpożarowej i w razie potrzeby zawiadomić właściwe służby.

· Pracownik powinien mieć stały dostęp do apteczki pierwszej pomocy oraz defibrylatora przenośnego;

· Podczas zdarzenia, które generuje powstanie ofiar, należy niezwłocznie udzielić pomocy poszkodowanym zgodnie z instrukcją udzielania pierwszej pomocy;

· W przypadku nieprawidłowego działania maszyny, urządzenia lub przebiegu procesu pracy należy wstrzymać prace, wyłączyć maszyny i urządzenia oraz zawiadomić przełożonego; jeśli wstrzymanie się od pracy nie spowoduje poprawy bezpieczeństwa należy niezwłocznie opuścić miejsce zagrożenia;

· W przypadku wybuchu pożaru należy, dbając o swoje bezpieczeństwo, podjąć próbę ugaszenia pożaru w zarodku dostępnymi środkami gaśniczymi, zgodnie z instrukcją przeciwpożarową oraz zawiadomić straż pożarną.

Ważne telefony

logo

Centrum Powiadomiania Ratunkowego

 

112

Państwowe Ratownictwo Medyczne

 

999

Straż Pożarna

 

998

Policja

 

997

+1 +2 +3 +4

Nie wkładaj do laminatora materiałów innych niż te, które są dozwolone przez producenta

+5

Chcesz wiedzieć więcej?

Kup szkolenie

Zobacz również:

Subskrybuj nasz kanał na

ikona youtube

KRWOTOKI I RANY - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OPARZENIA TERMICZNE - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OCENA SYTUACJI - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

RESUSCYTACJA (RKO) DOROSŁYCH - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

logo
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium