ZADZWOŃ DO NAS
+48 785 857 856
0
suma: 0,00 zł do kasy
Instrukcja BHP - Lada grzewcza

Instrukcja BHP - Lada grzewcza

ESB-IN-C-029

ESB-IN-BW-029

 

Dziękujemy, że czytasz Instrukcje. Pozwoli Ci to lepiej zrozumieć działanie tego urządzenia i postepowanie w sytuacjach codziennej eksploatacji jak również w sytuacjach trudnych i nietypowych. Zapobiegnie również przypadkowemu unieruchomieniu urządzenia. I zapobiegnie sytuacjom potencjalnie wypadkowym jak również ochroni Cię przed popełnieniem błędów podczas obsługi urządzenia.

Ogólne wymagania w stosunku do pracownika:

Prace przy eksploatacji lady grzewczej może wykonywać pracownik, który:

· jest zapoznany z instrukcją jej obsługi oraz przeszkolony w obsłudze urządzenia;

· posiada aktualne przeszkolenie z zakresu BHP;

· posiada aktualne badania lekarskie.

Ogólne wymagania w stosunku do stanowiska i urządzenia:

· urządzenie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem; Używanie urządzenia w innym celu niż zostało skonstruowane może doprowadzić do jego popsucia lub uszkodzenia.

· urządzenie może uruchamiać i obsługiwać wyłącznie osoba upoważniona przez kierującego pracownikami; Osoba obsługująca musi przed rozpoczęciem pracy odbyć szkolenie stanowiskowe, które pozwoli jej poznać urządzenie.

· urządzenie powinno być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych oraz przypadkowym włączeniem; Dodatkowe zabezpieczenie przed włączeniem może uchronić pracownika lub inna osobę przed zainicjowaniem sytuacji niebezpiecznej lub wypadkiem.

· należy rygorystycznie przestrzegać zaleceń producenta w odniesieniu do sposobu użytkowania, konserwacji i terminów przeglądów technicznych; Zachowanie wszelkiego rodzaju terminów jest niezbędne do długotrwałego i bezawaryjnego działania urządzenia.

· podłoga w rejonie urządzenia powinna być antypoślizgowa i utrzymywana w czystości; Jest to niezbędne do zachowania bezpieczeństwa swojego i współpracowników, ponieważ np. może zapobiec ona wywróceniu się pracownika i ewentualnemu zalaniu się wyciągniętymi z lady produktami.

· na zapleczu kuchennym powinna znajdować się apteczka z niezbędnymi środkami stosowanymi przy oparzeniach. +2 Apteczki Pierwszej Pomocy, która powinna znajdować się w łatwo dostępnym miejscu, które jest widoczne. Po wykorzystaniu elementów z apteczki należy powiadomić przełożonego o tym fakcie, żeby jak najszybciej uzupełnił brakujące elementy. W apteczce nie znajdziesz środków przeciwbólowych.

Czynności przed rozpoczęciem pracy:

· pracując przy eksploatacji lady grzewczej pracownik powinien być wyposażony w odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej, w tym obuwie ochronne, rękawice ochronne, czepek ochronny i używać ich każdorazowo podczas pracy; SOI są niezbędne do pełnego zabezpieczenia się na wszelaki sposób przed ewentualnym wypadkiem przy pracy.

· środki ochronne muszą posiadać wymagany certyfikat, znak bezpieczeństwa oraz deklaracje zgodności z normami obowiązującymi w Polsce oraz odpowiadać wewnętrznym wytycznymi firmy na danym stanowisku pracy; Należy używać i korzystać tylko ze SOI produkowanych przez renomowane firmy, bo tylko one zapewniają pełna ochronę.

· sprawdzić stan wyłączników i przewodów elektrycznej instalacji zasilającej; Zabronione jest korzystanie z urządzenia gdy ono jest niesprawne. W szczególności jeśli stan włączników i wyłączników nie jest dobry. Może to doprowadzić do sytuacji potencjalnie niebezpiecznej lub wypadkowej.

· prawidłowo oświetlić całe stanowisko pracy; Zwróć uwagę, żeby lampa była tak ustawiona aby osoba pracująca przy urządzeniu nie rzucała cienia i nie zasłaniała sobie źródła światła.

· usunąć zbędne materiały i przedmioty utrudniające obsługiwanie lady grzewczej. +1

Czynności podczas pracy:

· włączyć zasilanie przyciskiem;

· pokrętłem regulatora temperatury ustawić temperaturę w zakresie 30°C do 65°C;

· przystępując do mycia i czyszczenia lady należy:

- poczekać, aż urządzenie ostygnie do temperatury pokojowej; W przeciwnym wypadku możemy się poparzyć.

- wyjąć z wnętrza lady zastawę stołową itp.;

- wyjąć z komory wszystkie półki, zaczepy półek, a w razie konieczności zdemontować również nośniki półek; Ułatwi to nam i przyspieszy mycie urządzenia.

- używać miękkiej ściereczki nasączonej wodą i delikatnym detergentem, po umyciu wytrzeć do sucha, ewentualnie zabezpieczyć odpowiednim preparatem zalecanym przez producenta;

· ponowną pracę z urządzeniem można rozpocząć po jego nagrzaniu. W przeciwnym razie urządzenie może nie działać prawidłowo

Czynności i zasady po zakończeniu pracy:

· po zakończeniu pracy odłączyć urządzenie od sieci zasilającej przez ustawienie wyłączników i pokręteł regulatorów temperatury w pozycji „0” ; +3 Jest to konieczne nie tylko ze względów bezpieczeństwa, ale również ze względów ekonomicznych. Urządzenie, które będzie działać podczas gdy lokal jest zamknięty może spowodować np. pożar.

Czynności zabronione:

· włączanie urządzenia do sieci zasilającej, której nie sprawdzono pod względem prawidłowości wykonania ochrony przeciwporażeniowej; Może to doprowadzić do przegrzania się instalacji elektrycznej a w efekcie końcowym do pożaru.

· mycie, czyszczenie oraz dokonywanie wszelkich napraw urządzenia podłączonego do sieci; +4 Należy pamiętać, żeby wszelkiego rodzaju naprawy i regulacje przeprowadzać po odłączeniu urządzenia od sieci elektrycznej. Uchroni nas to przed porażeniem prądem.

· używanie uszkodzonego urządzenia;

· przemieszczanie urządzenia włączonego do sieci zasilającej;

· samodzielnego naprawiania uszkodzeń instalacji elektrycznej urządzenia bez odpowiedniego przeszkolenia i uprawnień kwalifikacyjnych. Pamiętaj, żeby do wszelkiego rodzaju napraw wzywać fachowca z odpowiednimi uprawnieniami. Pozwoli to na szybkie i trwałe naprawienie urządzenia jak również urządzenie nie straci gwarancji producenta.

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych:

· Pracownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować przełożonego o:

- sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu (i ma prawo przerwać wtedy pracę);

- wypadku przy pracy, a stanowisko pracy pozostawić bez zmian;

- wystąpieniu pożaru oraz ma obowiązek stosować się do zapisów instrukcji przeciwpożarowej i w razie potrzeby zawiadomić właściwe służby.

· Pracownik powinien mieć stały dostęp do apteczki pierwszej pomocy oraz defibrylatora przenośnego;

· Podczas zdarzenia, które generuje powstanie ofiar, należy niezwłocznie udzielić pomocy poszkodowanym zgodnie z instrukcją udzielania pierwszej pomocy;

· W przypadku nieprawidłowego działania maszyny, urządzenia lub przebiegu procesu pracy należy wstrzymać prace, wyłączyć maszyny i urządzenia oraz zawiadomić przełożonego; jeśli wstrzymanie się od pracy nie spowoduje poprawy bezpieczeństwa należy niezwłocznie opuścić miejsce zagrożenia;

· W przypadku wybuchu pożaru należy, dbając o swoje bezpieczeństwo, podjąć próbę ugaszenia pożaru w zarodku dostępnymi środkami gaśniczymi, zgodnie z instrukcją przeciwpożarową oraz zawiadomić straż pożarną.

Ważne telefony

logo

Centrum Powiadomiania Ratunkowego

 

112

Państwowe Ratownictwo Medyczne

 

999

Straż Pożarna

 

998

Policja

 

997

+1 +2 +3 +4

Pamiętaj o stosowaniu środków ochrony indywidualnej.

+5

Chcesz wiedzieć więcej?

Kup szkolenie

Zobacz również:

Subskrybuj nasz kanał na

ikona youtube

KRWOTOKI I RANY - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OPARZENIA TERMICZNE - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OCENA SYTUACJI - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

RESUSCYTACJA (RKO) DOROSŁYCH - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

logo
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium