ZADZWOŃ DO NAS
+48 785 857 856
0
suma: 0,00 zł do kasy
Instrukcja BHP - Lada chłodnicza

Instrukcja BHP - Lada chłodnicza

ESB-IN-C-028

ESB-IN-BW-028

 

Instrukcja BHP lada chlodnicza

Dziękujemy, że czytasz Instrukcje. Pozwoli Ci to lepiej zrozumieć działanie tego urządzenia i postepowanie w sytuacjach codziennej eksploatacji jak również w sytuacjach trudnych i nietypowych. Zapobiegnie również przypadkowemu unieruchomieniu urządzenia. I zapobiegnie sytuacjom potencjalnie wypadkowym jak również ochroni Cię przed popełnieniem błędów podczas obsługi urządzenia.

Zapisy ogólne

Do wykonywania pracy przy eksploatacji lady chłodniczej może być dopuszczony pracownik, który:

· jest zapoznany z instrukcją jej obsługi oraz przeszkolony w obsłudze urządzenia;

· posiada aktualne przeszkolenie z zakresu BHP;

· posiada aktualne badania lekarskie wobec przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

Czynności przed rozpoczęciem pracy:

· przygotować niezbędne pomoce, przyrządy, narzędzia pracy oraz podłączyć urządzenie; Prawidłowe podłączenie do prądu jest bardzo ważne ze względu na zachowanie bezpieczeństwa. Urządzenie podłączone np. przez przewód z uszkodzoną izolacją może doprowadzić przez iskrzenie do porażenia prądem lub do pożaru.

· zweryfikować czystość lady i jej otoczenia; Czystość urządzenia jest jednym z podstawowych obowiązków pracownika obsługującego urządzenie. W przypadku uchybień może to doprowadzić do zatrucia klientów

· zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu. Jest to niezbędne, żeby urządzenie funkcjonowało poprawnie i nie zostało uszkodzone w fazie rozruchu.

Czynności podczas pracy:

· zwracać uwagę by towar był rozłożony w sposób niezasłaniający szczelin nawiewu i ssania zimnego powietrza; .Bardzo ważna jest wentylacja i obieg powietrza, ponieważ to on zapewnia prawidłowe działanie urządzenia i odpowiednie utrzymywanie temperatury. Co w konsekwencji zapobiega popsuciu towaru w ladzie. +1

· po zakończeniu pracy sprawdzić, czy drzwi są szczelnie zamknięte; Jeśli drzwi nie zostaną zamknięte wtedy lada nie będzie szczelna i nie będzie mogła utrzymać zadanej temperatury. Natomiast silnik i termostat będą działały cały czas aby dążyć do zachowania odpowiedniej temperatury co w konsekwencji doprowadzi do nadmiernego zużycia prądu i przegrzania silnika.

· podczas mycia uważać, aby woda nie dostała się do części elektrycznych i kratek wentylacyjnych;

Zabronione jest używanie nadmiernej ilości wody podczas mycia, aby nie zalać połączeń elektrycznych. Może to doprowadzić do zwarcia w instalacji elektrycznej. +2

· wnętrze, elementy wyposażenia i ściany zewnętrzne myć ciepłą wodą z dodatkiem środka myjącego; Podczas mycia należy zwrócić szczególna uwagę na to czy środki czyszczące posiadają odpowiednie dopuszczenia i atesty. W przeciwnym wypadku zabronione jest ich używanie, ponieważ czyścimy powierzchnie, które maja kontakt z żywnością.

· po myciu dokładnie wszystko wytrzeć;

· w przypadku pozostawiania niepracującej chłodziarki wyjąć wtyczkę z gniazdka, umyć urządzeń Zapobiegnie to przypadkowemu włączeniu urządzenia. Dodatkowo zapobiegnie uszkodzeniu urządzenia w przypadku skoku napięcia w sieci elektrycznej. +3

Czynności i zasady po zakończeniu pracy:

· Wyłączyć urządzenie oraz upewnienie się czy pozostawione urządzenie nie będzie źródłem zagrożeń dla otoczenia

· Zachować ład i porządek poprzez posprzątanie stanowiska pracy;

Czynności zabronione:

· palenie tytoniu oraz spożywanie posiłków na stanowisku pracy; Zgodnie z regulaminem palenie tytoniu jest dozwolone tylko w miejscach do tego przeznaczonych zwanych palarniami. Natomiast spożywanie posiłków odbywa się tylko w wyznaczonym pomieszczeniu podczas ściśle określonej czasowo przerwy.

· uderzanie w sterownik i włączniki;

· używanie szorstkich środków lub ostrych przedmiotów do czyszczenia; Zapobiegnie to uszkodzeniom powierzchni i pozwoli zachować urządzenie w dobrym stanie.

· używanie urządzeń czyszczących za pomocą pary; Działanie wysokiej temperatury może popsuć urządzenie zwłaszcza gdy gorąca para będzie skierowana bezpośrednio na elementy urządzenia o minusowej temperaturze.

· mycie chłodziarki podłączonej do sieci elektrycznej; Zabronione jest, ponieważ przypadkowe przebicie prądu połączone z wodą może doprowadzić do wypadku a nawet śmierci Pracownika.

· operowanie otwartym płomieniem lub innym źródłem ognia we wnętrzu chłodziarki; Takie działanie może popsuć urządzenie, ponieważ nagłe zmiany temperatury popsują np. termostat urządzenia.

· używanie urządzeń elektrycznych we wnętrzu chłodziarki; +4

· zasłanianie otworów wentylacyjnych skraplacza agregatu chłodniczego. Brak należytego przewietrzania i dostępu powietrza do urządzenia może doprowadzić do jego uszkodzenia.

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych:

· Pracownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować przełożonego o:

- sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu (i ma prawo przerwać wtedy pracę);
- wypadku przy pracy, a stanowisko pracy pozostawić bez zmian;
- wystąpieniu pożaru oraz ma obowiązek stosować się do zapisów instrukcji przeciwpożarowej i w razie potrzeby zawiadomić właściwe służby.

· Pracownik powinien mieć stały dostęp do apteczki pierwszej pomocy oraz defibrylatora przenośnego;

· Podczas zdarzenia, które generuje powstanie ofiar, należy niezwłocznie udzielić pomocy poszkodowanym zgodnie z instrukcją udzielania pierwszej pomocy;

· W przypadku nieprawidłowego działania maszyny, urządzenia lub przebiegu procesu pracy należy wstrzymać prace, wyłączyć maszyny i urządzenia oraz zawiadomić przełożonego; jeśli wstrzymanie się od pracy nie spowoduje poprawy bezpieczeństwa należy niezwłocznie opuścić miejsce zagrożenia;

· W przypadku wybuchu pożaru należy, dbając o swoje bezpieczeństwo, podjąć próbę ugaszenia pożaru w zarodku dostępnymi środkami gaśniczymi, zgodnie z instrukcją przeciwpożarową oraz zawiadomić straż pożarną.

Ważne telefony

logo

Centrum Powiadomiania Ratunkowego

 

112

Państwowe Ratownictwo Medyczne

 

999

Straż Pożarna

 

998

Policja

 

997

+1 +2 +3 +4

Nie przechowuj w chłodziarce materiałów ani pojemników „spray” zawierających składniki łatwopalne

+5

Chcesz wiedzieć więcej?

Kup szkolenie

Zobacz również:

Subskrybuj nasz kanał na

ikona youtube

KRWOTOKI I RANY - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OPARZENIA TERMICZNE - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OCENA SYTUACJI - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

RESUSCYTACJA (RKO) DOROSŁYCH - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

logo
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium