ZADZWOŃ DO NAS
+48 785 857 856
0
suma: 0,00 zł do kasy
Instrukcja BHP - Krajalnica do wędlin i nabiału

Instrukcja BHP - Krajalnica do wędlin i nabiału

ESB-IN-C-025

ESB-IN-BW-025

 

Krajalnica posiada ostrza tnące, które mogą stanowić duże zagrożenie dla osób obsługujących to urządzenie, jeżeli praca będzie wykonywana nienależycie lub pracownik nie zachowa odpowiedniej.

Zapisy ogólne

Do wykonywania pracy przy eksploatacji krajalnicy może być dopuszczony pracownik, który:

· jest dokładnie zapoznany z instrukcją urządzenia oraz przeszkolony w jej obsłudze;

· ma aktualne orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych;

· posiada aktualne szkolenie z zakresu BHP;

· posiada aktualne badania lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy przy użyciu krajalnicy

· nie jest pod wpływem alkoholu, ani podobnie działającego środka.

Czynności przed rozpoczęciem pracy:

· sprawdzić stan wyłączników i przewodów elektrycznej instalacji zasilającej; Jeśli widzisz, że kabel jest urwany lub izolacja na kablu jest rozcięta nie używaj urządzenia.

· prawidłowo oświetlić całe stanowisko pracy – minimum 300 lx; +1
Maszyna powinna być tak ustawiona, aby światło oświetlało cały blat roboczy urządzenia. Najlepiej gdy światło jest tak ustawione, aby osoba wykonująca zadania nie zasłaniała go ani nie rzucała cienia na blat roboczy.

· usunąć zbędne materiały i przedmioty utrudniające obsługiwanie krajalnicy; Pamiętaj, żeby w czasie pracy zachowywać czystość i ład na blacie. Ułatwi to prace jak również zapobiegnie potencjalnym wypadkom spowodowanym przez np. ograniczenie ruchów pracownika.

· sprawdzić czy tarcza tnąca jest dostatecznie zaostrzona i prawidłowo zamocowana; +2
Przed każdym użyciem urządzenia upewnij się, że jego elementy ruchome (szczególnie ostrza) są należycie założone i zabezpieczone przed poluzowaniem lub odkręceniem.

· pracując przy eksploatacji krajalnicy pracownik powinien być wyposażony i używać odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej, w tym obuwia ochronnego, rękawic ochronnych i czepka ochronnego

Czynności podczas pracy:

· przygotować na stanowisku pracy popychacz oraz ustawić osłonę krajalnicy w sposób zapobiegający narażeniu pracownika na skaleczenie przez tarczę tnącą; +3 Pamiętaj, żeby zawsze podczas pracy używać urządzeń zabezpieczających pracownika przed uszkodzeniem ciała. Należy używać wszystkich i włączać wszystkie elementy zabezpieczające przed urazem. W przeciwnym razie pracownik obsługujący urządzenie naraża się na utratę zdrowia, a nawet życia.

· pokrętłem ustalić wymaganą grubość krojenia, następnie włączyć urządzenie; Przed włączeniem urządzenia upewnij się, że przestrzeń robocza jest wolna od zbędnych elementów. Nic nie zostanie wciągnięte przez maszynę. Twoje ręce znajdują się w bezpiecznej odległości od maszyny i nie są narażone na urazy.

· produkt umieścić na podajniku, dosunąć do tarczy tnącej tłoczkiem; Pamiętaj, żeby zawsze dociskać produkt za pomocą tłoczka a nie ręki.

· usuwać ze stołu resztki produktów tylko przy wyłączonym urządzeniu, zachowując szczególną ostrożność;

Czynności i zasady po zakończeniu pracy:

· po zakończeniu pracy pracownik powinien odłączyć urządzenie od źródła napięcia; +4
Jeśli urządzenie nie zostanie odłączone może dojść do jego uruchomienia przez osobę postronną, która np., nie zauważy iż pracownik czyści maszynę w bezpośredniej bliskości części tnącej.

· dokładnie oczyścić całą krajalnicę i jej elementy;

· oczyścić i zmyć posadzkę na stanowisku pracy; Pamiętaj, aby podczas mycia i po jego zakończeniu oznaczyć miejsce oznaczyć pachołkami „mokra i śliska część podłoga”.

· upewnić się czy pozostawione urządzenie nie stworzy żadnych zagrożeń dla otoczenia. Po zakończeniu pracy rozejrzyj się po stanowisku czy wszystko zostało sprzątnięte i należycie zabezpieczone.

Czynności zabronione

· mycie urządzenia strumieniami wody; Nigdy nie myj urządzeń podłączonych do źródła prądu bieżąca wodą, ponieważ może to doprowadzić do zwarcia i uszkodzenia urządzenia.

· dokonywanie napraw lub konserwacji krajalnicy w trakcie jej pracy; Jeśli chcesz coś wyregulować lub zmienić nastawy w krajalnicy pamiętaj, żeby odłączyć ją od źródła prądu i zachowaj szczególna ostrożność.

· naprawianie samodzielnie uszkodzeń instalacji elektrycznej urządzenia bez odpowiedniego przeszkolenia i uprawnień kwalifikacyjnych;

· obsługiwanie urządzenia bez elementów zabezpieczających; Pamiętaj, że osłony, które zostały zastosowane w urządzeniu służą twojemu bezpieczeństwu i nawet jeśli łatwiej i szybciej pracuje się bez tych elementów to nie demontuj ich, ponieważ możesz ulec wypadkowi.

· używanie krajalnicy w sytuacji uszkodzenia lub braku osłony czy popychacza.

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych:

· Pracownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować przełożonego o:

- sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu (i ma prawo przerwać wtedy pracę);

- wypadku przy pracy, a stanowisko pracy pozostawić bez zmian;

- wystąpieniu pożaru oraz ma obowiązek stosować się do zapisów instrukcji przeciwpożarowej i w razie potrzeby zawiadomić właściwe służby.

· Pracownik powinien mieć stały dostęp do apteczki pierwszej pomocy oraz defibrylatora przenośnego;

· Podczas zdarzenia, które generuje powstanie ofiar, należy niezwłocznie udzielić pomocy poszkodowanym zgodnie z instrukcją udzielania pierwszej pomocy;

· W przypadku nieprawidłowego działania maszyny, urządzenia lub przebiegu procesu pracy należy wstrzymać prace, wyłączyć maszyny i urządzenia oraz zawiadomić przełożonego; jeśli wstrzymanie się od pracy nie spowoduje poprawy bezpieczeństwa należy niezwłocznie opuścić miejsce zagrożenia;

· W przypadku wybuchu pożaru należy, dbając o swoje bezpieczeństwo, podjąć próbę ugaszenia pożaru w zarodku dostępnymi środkami gaśniczymi, zgodnie z instrukcją przeciwpożarową oraz zawiadomić straż pożarną.

Ważne telefony

logo

Centrum Powiadomiania Ratunkowego

 

112

Państwowe Ratownictwo Medyczne

 

999

Straż Pożarna

 

998

Policja

 

997

+1 +2 +3 +4

Pamiętaj o stosowaniu środków ochrony indywidualnej.

+5

Chcesz wiedzieć więcej?

Kup szkolenie

Zobacz również:

Subskrybuj nasz kanał na

ikona youtube

KRWOTOKI I RANY - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OPARZENIA TERMICZNE - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OCENA SYTUACJI - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

RESUSCYTACJA (RKO) DOROSŁYCH - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

logo
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium