ZADZWOŃ DO NAS
+48 785 857 856
0
suma: 0,00 zł do kasy
Instrukcja BHP - Kasa fiskalna

Instrukcja BHP - Kasa fiskalna

ESB-IN-C-023

ESB-IN-BW-023

 

Instrukcja BHP kasa fiskalna

Poprzez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju, na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem i za odpowiednim wynagrodzeniem. Niniejsza instrukcja określa podstawowe obowiązki pracownika, których spełnianie podczas wykonywania pracy jest niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa. Kasa fiskalna jest urządzeniem przeznaczonym do fiskalizowania placówek handlowo-usługowych. Spełnia wymagania w zakresie dopuszczalnych poziomów emisji zaburzeń elektromagnetycznych dla klasy A. W środowisku mieszkalnym może to powodować powstawanie zakłóceń radioelektrycznych. W takich przypadkach, jego użytkownik zobowiązany jest do zastosowania odpowiednich środków zaradczych. Stanowisko pracy z kasą fiskalną powinno być zorganizowane, aby spełniało wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zapisy ogólne

Do wykonywania pracy z urządzeniem może być dopuszczony pracownik, który:

· jest pełnoletni, zapoznany z instrukcją obsługi;

· przeszkolony z obsługi urządzenia;

· posiada odpowiednie kwalifikacje;

· posiada aktualne szkolenie z zakresu BHP;

· jest wypoczęty, trzeźwy, w pełni sprawny umysłowo i fizycznie,

· posiada aktualne badania lekarskie wobec przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

Czynności przed rozpoczęciem pracy:

· obowiązkiem każdego pracownika jest przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

· sprawdzić kompletność wyposażenia technicznego, ustawienie kasy, obecność papieru w mechanizmie drukującym kasy +1

· skonfigurować urządzenie zgodnie z zapotrzebowaniem kasjera;

· włączyć do sieci zasilającej w energię elektryczną;

· nacisnąć przycisk zasilania kasy;

· sprawdzenie działania kasy poprzez wyświetlenie na niej dowolnej informacji;

· przed wymianą papieru należy obowiązkowo dotknąć dłońmi uziemionej części metalowej.

Czynności podczas pracy i po jej zakończeniu:

· uruchomić urządzenie zgodnie z instrukcja obsługi;

· upewnić się czy data i godzina zegara kasy są prawidłowe, przed rozpoczęciem sprzedaży na kasie;

· każdą transakcję należy zakończyć wydrukowaniem paragonu, który należy wręczyć kupującemu; +2

· w razie potrzeby dokonać wymiany rolek papieru w mechanizmie drukującym kasy;

· przyjąć lub zwrócić opakowania,

· wykonać raport zmianowy na koniec pracy;

· po zakończeniu pracy wyłączyć urządzenie oraz sprzęt stanowiskowy zasilany energią eklektyczną;

· wytrzeć urządzenie z kurzu, najlepiej ścierką z micro fibry, po powierzchni lady i kasy fiskalnej.

Czynności zabronione:

· dopuszczanie do eksploatacji urządzeń elektrycznych (w tym kasy fiskalnej) bez potwierdzenia skuteczności ochrony przed możliwością porażenia prądem elektrycznym;

· dopuszczanie do pracy przy urządzeniu osoby nieupoważnione;

· dokonywanie zmian technicznych w obsługiwanym urządzeniu;

· stawianie w pobliżu urządzenia butelek lub pojemników z płynami;

· pociąganie za przewód elektryczny przy wyciąganiu wtyczki z gniazda;

· zabrania się eksploatacji gniazd wtykowych oraz wtyczek z uszkodzoną obudową lub wkładką; +3

· spożywanie posiłków i napojów nad pracującym urządzeniem;

· naruszania plomb zabezpieczających kasę fiskalną przed jej otwarciem przez osoby niepowołane;

· wysuwanie papieru z komory mechanizmu drukującego, podczas włączonej kasy fiskalnej;

· magazynowania przedmiotów łatwopalnych na stanowisku pracy obok kasy fiskalnej;

· samodzielnego naprawiania urządzenia;

· czyszczenia obudowy urządzenia na mokro podczas pracy kasy fiskalnej;

· używania do czyszczenia urządzenia silnej chemii lub rozpuszczalników,

Nie należy dotykać głowicy drukującej i jej bezpośrednich okolic, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo poparzenia. Głowica mechanizmu drukującego i jej okolic podczas drukowania mogą szybko nagrzać się do wysokiej temperatury.

Należy zachować ostrożność podczas czynności wymiany papieru oraz obrywania wydrukowanego paragonu, ponieważ okolice mechanizmu drukującego zawierają ostre, metalowe krawędzie.

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych:

· w przypadku stwierdzenia nieprawidłowej pracy urządzenia lub innych usterek, natychmiast odłączyć urządzenie od źródła zasilania i zaniechać pracy; +4

· pracownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować pracodawcę o:

- sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu (i ma prawo przerwać wtedy pracę);

- wypadku przy pracy, a stanowisko pracy pozostawić bez zmian;

- wystąpieniu pożaru oraz ma obowiązek stosować się do zapisów instrukcji przeciwpożarowej i w razie potrzeby zawiadomić właściwe służby;

· pracownik powinien mieć stały dostęp do apteczki pierwszej pomocy, aby w przypadku zdarzenia udzielić pomocy poszkodowanym zgodnie z instrukcją udzielania pierwszej pomocy.

Zapisy końcowe

Przeglądy, naprawy i konserwacje okresowe powinny być wykonywane przez serwis techniczny zapoznany z dokumentacją urządzenia.

Ważne telefony

logo

Centrum Powiadomiania Ratunkowego

 

112

Państwowe Ratownictwo Medyczne

 

999

Straż Pożarna

 

998

Policja

 

997

+1 +2 +3 +4

Nie wolno czyścić pod bieżącą wodą obudowy urządzenia będącego pod napięciem

+5

Chcesz wiedzieć więcej?

Kup szkolenie

Zobacz również:

Subskrybuj nasz kanał na

ikona youtube

KRWOTOKI I RANY - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OPARZENIA TERMICZNE - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OCENA SYTUACJI - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

RESUSCYTACJA (RKO) DOROSŁYCH - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

logo
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium