ZADZWOŃ DO NAS
+48 785 857 856
0
suma: 0,00 zł do kasy
Instrukcja BHP - Grill

Instrukcja BHP - Grill

ESB-IN-C-021

ESB-IN-BW-021

 

Grill elektryczny służy do podgrzewania kanapek pomiędzy dwoma powierzchniami roboczymi/grzejnymi. Urządzenie potrzebuje dużo mocy elektrycznej, a jej powierzchnie robocze nagrzewają się nawet do 230OC. Wystudzenie nagrzanych powierzchni zabiera kilkadziesiąt minut, dlatego też należy dokładnie zaplanować okres pracy i okres wychładzania grilla, aby móc dokonać czyszczenia powierzchni już wychłodzonych.

Ogólne wymagania w stosunku do pracownika:

Do obsługi grilla może być dopuszczony pracownik, który:

· ma ukończone 18 lat;

· posiada aktualne szkolenie BHP;

· posiada aktualne badania lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy;

· został zapoznany z instrukcją obsługi oraz jest przeszkolony z użycia urządzenia;

· został poinformowany o czynnościach zabronionych.

Czynności przed rozpoczęciem pracy:

· zapoznać się z wyznaczonymi zadaniami i zaplanować metody bezpiecznego ich wykonania;

· zapoznać się z kartą charakterystyki preparatów chemicznych stosowanych do czyszczenia grilla; +2

· sprawdzić czy instalacja wentylacyjna (okap) działa sprawnie;

· przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej należy się upewnić, że jest ona zgodna z danymi podanymi na tabliczce znamionowej urządzenia, a gniazdko elektryczne odpowiada wtyczce urządzenia również pod względem przekazywanej mocy;

· włączyć urządzenie i odczekać wskazany przez producenta czas nagrzewania;

· sprawdzić czy osłony elementów elektrycznych pod napięciem nie są mechanicznie uszkodzone;
wyposażyć miejsce wykonywania pracy w niezbędne półprodukty

Czynności podczas pracy:

· w czasie obsługi grilla stosować się do zapisów instrukcji obsługi producenta;

· po włączeniu grilla do sieci należy włączyć zasilanie przez ustawienie pokrętła lub naciśnięcie przycisku, następnie należy wybrać temperaturę nagrzania powierzchni roboczych;

· nie wolno sprawdzać dłońmi lub innymi częściami ciała stopnia nagrzania powierzchni roboczych.

· podczas grillowania potraw nie wolno nachylać się zbyt blisko grilla;

· do przewracania potraw należy używać odpowiednich przyborów kuchennych, które trzymają dłonie w bezpiecznej odległości od gorących powierzchni. +3

· podczas otwarcia górnej części roboczej, cały czas jedną ręką należy trzymać górną część za uchwyt termoodporny przeznaczony do tego celu, ponieważ istnieje zagrożenie, że nagrzana górna część grilla opadnie na dłoń użytkownika

Czynności i zasady po zakończeniu pracy:

· zamknąć pokrywę urządzenia i odłączyć od sieci elektrycznej;

· po wystudzeniu urządzenia dokonać jego czyszczenia dopuszczonymi przez producenta preparatami chemicznymi;

· używając preparatów chemicznych należy używać rękawic oraz gogli ochronnych; +4

· zwracać uwagę na unoszące się opary stosowanych preparatów chemicznych oraz odpryskujące zwęglone resztki pokarmu w trakcie czyszczenia powierzchni szczotką.

· dokonać wizualnych oględzin stanu technicznego urządzenia, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub innych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem eksploatacji urządzenia, zgłosić ten fakt przełożonemu i oznakować urządzenie tabliczką np. „zakaz uruchamiania maszyny - grozi to wypadkiem” oraz trwale odłączyć urządzenie od źródła zasilania;

· uporządkować obszar pracy

Czynności zabronione:

· używanie urządzenia po stwierdzeniu jakichkolwiek uszkodzeń;

· samodzielne naprawianie uszkodzeń urządzenia;

· używanie urządzenia w celach innych niż zaleca producent;

· oddalanie się od stanowiska w czasie eksploatacji urządzenia;

· wykonywanie pracy bez wymaganych środków ochrony indywidualnej;

· używanie niesprawnego urządzenia;

· dotykanie nagrzanych części grilla;

· usuwanie i modyfikowanie elementów urządzenia;

· wykonywanie prac bez nakrycia głowy (z rozpuszczonymi włosami), w luźnej odzieży roboczej oraz w biżuterii;

· czyszczenie grilla gorącego powyżej 40oC operowanie dwiema dłońmi między nagrzanymi powierzchniami roboczymi

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych:

· Pracownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować przełożonego o:

- sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu (i ma prawo przerwać wtedy pracę);

- wypadku przy pracy, a stanowisko pracy pozostawić bez zmian;

- wystąpieniu pożaru oraz ma obowiązek stosować się do zapisów instrukcji przeciwpożarowej i w razie potrzeby zawiadomić właściwe służby.

· Pracownik powinien mieć stały dostęp do apteczki pierwszej pomocy oraz defibrylatora przenośnego;

· Podczas zdarzenia, które generuje powstanie ofiar, należy niezwłocznie udzielić pomocy poszkodowanym zgodnie z instrukcją udzielania pierwszej pomocy;

· W przypadku nieprawidłowego działania maszyny, urządzenia lub przebiegu procesu pracy należy wstrzymać prace, wyłączyć maszyny i urządzenia oraz zawiadomić przełożonego; jeśli wstrzymanie się od pracy nie spowoduje poprawy bezpieczeństwa należy niezwłocznie opuścić miejsce zagrożenia;

· W przypadku wybuchu pożaru należy, dbając o swoje bezpieczeństwo, podjąć próbę ugaszenia pożaru w zarodku dostępnymi środkami gaśniczymi, zgodnie z instrukcją przeciwpożarową oraz zawiadomić straż pożarną.

Ważne telefony

logo

Centrum Powiadomiania Ratunkowego

 

112

Państwowe Ratownictwo Medyczne

 

999

Straż Pożarna

 

998

Policja

 

997

+1 +2 +3 +4

Pamiętaj o stosowaniu środków ochrony indywidualnej

+5

Chcesz wiedzieć więcej?

Kup szkolenie

Zobacz również:

Subskrybuj nasz kanał na

ikona youtube

KRWOTOKI I RANY - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OPARZENIA TERMICZNE - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OCENA SYTUACJI - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

RESUSCYTACJA (RKO) DOROSŁYCH - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

logo
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium