ZADZWOŃ DO NAS
+48 785 857 856
0
suma: 0,00 zł do kasy
Instrukcja BHP - Ergonomia stanowisk pracy

Instrukcja BHP - Ergonomia stanowisk pracy

ESB-IN-C-073

ESB-IN-BW-073

 

Ergonomia jest to nauka, która zajmuje się dostosowaniem stanowiska pracy do ludzkiego organizmu. Jest ona niezbędna, aby zapobiec wystąpieniu potencjalnych chorób zawodowych u pracowników. Poprawa warunków pracy pozwala na zwiększenie wydajności pracy oraz zmniejszenie wypadkowości.

W pierwszej kolejności przedsiębiorstwa powinny skupić się na prawidłowej organizacji stanowisk pracy, czyli dostosować miejsce pracy do psychofizjologicznych cech pracownika i rodzaju wykonanych czynności, a także na zakupie odpowiednich maszyn i urządzeń, zaprojektowanych w sposób ergonomiczny, nie obciążających organizmu człowieka. Niewłaściwa pozycja ciała, zła przestrzeń robocza oraz nieprawidłowo dobrane narzędzia lub metody skutkują stałą lub częściową utratą zdrowia, a tym samym niezdolnością do pracy. Takie zjawisko generuje dodatkowe koszty, a także negatywnie wpływa na reputacje przedsiębiorstwa.

Najważniejszą zasadą ergonomii jest zachowanie układu człowiek-maszyna-środowisko. Brak jednego z elementów powoduje, że cały układ jest niesprawny.

Zapisy ogólne

Stanowisko pracy, w tym urządzenia i meble biurowe powinny być tak wykonane i eksploatowane, aby nie narażały pracowników na czynniki szkodliwe i uciążliwe w procesie pracy i nie stwarzały innych zagrożeń.

Do pracy może być skierowany pracownik, który:

· zna przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy;

· przeszedł instruktaż stanowiskowy;

· dba o należyty stan urządzeń komputerowych, sprzętu i innego wyposażenia stanowiska oraz porządek i ład w miejscu pracy;

· posiada aktualne badania lekarskie z uwzględnieniem badania wzroku potwierdzone przez lekarza zaświadczeniem lekarskim.

Czynności przed rozpoczęciem pracy:

· Zapewnić ład i porządek na stanowisku pracy, usunąć zbędne przedmioty z biurka.

· Zapoznać się z dokumentacją dostępnych na stanowiskach urządzeń. +1

· Sprawdzić stan techniczny urządzeń i instalacji elektrycznych (izolację przewodów i kabli elektrycznych, wtyczek, gniazdek).

· Przygotować stanowisko pracy do wykonywania powierzonych zadań.

· Przewietrzyć pomieszczenie, jeżeli zachodzi potrzeba.

· Włączyć odpowiednie natężenie oświetlenia.

· Sprawdzić czy siedzisko jest dostatecznie stabilne, czy posiada pięciopodporową podstawę z kółkami jezdnymi.

· Przystosować biurko i fotel do wymiarów swojego ciała:

- oparcie fotela musi dotykać łopatek i przylegać do lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Jego pochylenie powinno znajdować się w zakresie 5° do przodu i 30° do tyłu,

- wysokość siedziska musi się znajdować w zakresie 40-50 cm (licząc od podłogi);

- krzesło musi obracać się wokół osi pionowej 360°,

- naturalne położenie kończyn górnych przy obsłudze klawiatury, z zachowaniem co najmniej kąta prostego między ramieniem i przedramieniem.

· Wyregulować krzesło, aby w kolanach i biodrach możliwe było przyjęcie kąta około 90°-110°. Podłokietniki powinny znajdować się na tej samej wysokości co blat.

· Ustawić komputer i monitor lub inne narzędzia pracy we właściwej pozycji celem ich eksploatacji zgodnie z zasadami ergonomii zachowując odległości i wysokość urządzeń, nie powodując napięć fizycznych organizmu, dodatkowo unikać olśnienia (aby ograniczyć odbicie światła, najlepiej ustawić ekran bokiem od okna).

· Ustawić monitor tak, aby znajdował się na wysokości oczu – odległość między twarzą użytkownika, a ekranem powinna mieścić się w zakresie 40-75 cm.

· Ustawić klawiaturę, aby znajdowała się na wysokości łokci. Między klawiaturą, a przednią krawędzią stołu powinna być zachowana odległość nie mniejsza niż 10 cm. Klawiatura musi mieć możliwość regulacji kąta nachylenia w zakresie 0 do 15°.

· Ustawić elementy wyposażenia w odpowiedniej odległości od siebie, co jest w zasięgu kończyn górnych, bez konieczności przyjmowania wymuszonej pozycji.

· Usunąć zbędne przedmioty znajdujące się pod biurkiem.

· W przypadku gdy wysokość krzesła uniemożliwia płaskie, spoczynkowe ustawienie stóp na podłodze, należy to zgłosić przełożonemu, aby zakupić podnóżek. Podnóżek powinien mieć kąt pochylenia w zakresie 0° do 15°, a jego wysokość powinna być dostosowana do potrzeb wynikających z cech antropometrycznych pracownika.

· W przypadku pracy o charakterze stojącym, wysokość blatu musi znajdować się mniej więcej na wysokości łokci. Najlepszym rozwiązaniem jest regulowany blat roboczy, który umożliwi dostosowanie wysokości do indywidualnych uwarunkowań.

· Krzesło warsztatowe musi być mobilne, czyli posiadać układ jezdny, a także możliwość regulacji, które umożliwią dostosowanie do indywidualnych proporcji ciała użytkownika.

Czynności podczas pracy

· Korzystać z drabinki, jeżeli istnieje konieczność zdejmowania przedmiotów z półek wysoko usytuowanych.

· Kontrolować i w miarę potrzeby zmieniać pozycję ciała.

· trzymać ręce z dala od obracających się narzędzi roboczych;

· Przy zmianie stanowiska pracy, dostosować ponownie parametry stanowiska do swoich uwarunkowań fizycznych.

· Robić krótkie, częste przerwy oraz zmieniać pozycję ciała, od czasu do czasu należy przeciągnąć się lub wykonać kilka prostych ćwiczeń fizycznych. +2

· Często odrywać wzrok od pracy i skupiać go na odległym punkcie, na przykład co 10 minut przez 30 sekund.

· Nadzorować dźwięk podczas wciskania palców w klawiaturę. Istnieje ryzyko, że użytkownik używa zbyt dużej siły podczas naciskania w klawisze, powodując efekt uderzenia.

· Nie krzyżować nóg będąc w pozycji siedzącej.

· Po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego zrobić co najmniej 5 – minutową przerwę, aby odciążyć wzrok od światła niebieskiego.

Ergonomia pracy przy obsłudze monitorów ekranowych, w tym laptopów

· Użytkownik musi być wyposażony w osobną klawiaturę.

· Monitor ekranowy musi posiadać możliwość regulacji, aby pochylenie ekranu wynosiło co najmniej 20^o do tyłu i 5^o do przodu oraz obrót wokół własnej osi co najmniej o 120^odo 60^ow obu kierunkach.

· Jeśli przy pracy istnieje konieczność korzystania z dokumentów, stanowisko pracy należy wyposażyć w uchwyt na dokument, posiadający regulację ustawienia wysokości, pochylenia oraz odległości od pracownika. Uchwyt na dokument powinien znajdować się przed pracownikiem - między ekranem monitora i klawiaturą - lub w innym miejscu - w pozycji minimalizującej uciążliwe ruchy głowy i oczu.

· Wysokość stołu, a także siedziska musi zapewnić odpowiedni kąt obserwacji ekranu monitora w zakresie 20^0do 50^o w dół (licząc od linii poziomej na wysokości oczu pracownika do linii poprowadzonej od jego oczu do środka ekranu), przy czym górna krawędź ekranu monitora nie powinna znajdować się powyżej oczu pracownika.

Czynności i zasady po zakończeniu pracy:

· Uporządkować stanowisko pracy.

· Zamknąć otwarte okna.

· Wyłączyć spod napięcia sprzęt elektryczny i oświetlenie.

· Sprawdzić, czy pozostawione stanowisko pracy nie stwarza jakichkolwiek zagrożeń, a urządzenia są prawidłowo zabezpieczone przed uruchomieniem przez osoby postronne. +3

· Sprawdzić czy na stanowisku pracy nie zostały żadne dokumenty zawierające dane wrażliwe.

Czynności zabronione:

· Eksploatacja urządzeń elektrycznych, jeśli istnieje możliwość porażenia prądem elektrycznym (itp. uszkodzony przewód elektryczny).

· Dokonywanie zmian i napraw w obsługiwanych urządzeniach.

· Ciągnięcie za przewód elektryczny przy wyciąganiu wtyczki z gniazdka.

· Czyszczenie na mokro urządzeń będących pod napięciem.

· Używanie płyt i programów niewiadomego pochodzenia. +4

· Spożywanie posiłków, płynów oraz palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych na stanowisku pracy.

· Wchodzenie na krzesła, stoły, parapety okienne itp.

· Tarasowanie przejść i tras ewakuacyjnych.

· Ustawianie narzędzi pracy (stołów roboczych, maszyn i urządzeń) w sposób narażający pracownika na przyjmowanie nienaturalnych pozycji ciała.

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych:

· Pracownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować przełożonego o:

- sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu (i ma prawo przerwać wtedy pracę),

- wypadku przy pracy, a stanowisko pracy pozostawić bez zmian,

- wystąpieniu pożaru oraz ma obowiązek stosować się do zapisów instrukcji przeciwpożarowej i w razie potrzeby zawiadomić właściwe służby.

· Pracownik powinien mieć stały dostęp do apteczki pierwszej pomocy, aby w przypadku zdarzenia udzielić pomocy poszkodowanym zgodnie z instrukcją udzielania pierwszej pomocy.

Najczęstsze zagrożenia

Nie zachowanie ergonomii może być przyczyną powstania negatywnych skutków zdrowotnych:

· nadmierne obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego,

· przeciążenie narządu wzroku,

· zaburzenia krążenia obwodowego,

· chroniczne przeciążenie mięśni i ścięgien (tzw.RSI ang. Repetitive Strain Injury), zespół cieśni nadgarstka - objawia się początkowo sporadycznym drętwieniem i bólem palców,

· obciążenie percepcyjne i emocjonalne.

Ważne telefony

logo

Centrum Powiadomiania Ratunkowego

 

112

Państwowe Ratownictwo Medyczne

 

999

Straż Pożarna

 

998

Policja

 

997

+1 +2 +3 +4

Pamiętaj o stosowaniu środków ochrony indywidualnej

+5

Chcesz wiedzieć więcej?

Kup szkolenie

Zobacz również:

Subskrybuj nasz kanał na

ikona youtube

KRWOTOKI I RANY - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OPARZENIA TERMICZNE - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OCENA SYTUACJI - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

RESUSCYTACJA (RKO) DOROSŁYCH - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

logo
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium