ZADZWOŃ DO NAS
+48 785 857 856
0
suma: 0,00 zł do kasy
Instrukcja BHP - Czajnik elektryczny

Instrukcja BHP - Czajnik elektryczny

ESB-IN-C-016

ESB-IN-BW-016

 

Instrukcja BHP obsługi czajnika elektrycznego wydaje się dokumentem zbędnym i banalnym. W rzeczywistości jednak jest niezbędna głównie z tego powodu, że tego typu sprzęt jest powszechnie wykorzystywany w większości miejsc pracy. Jednocześnie jest też zasilany elektrycznie, co powoduje potencjalne ryzyko porażenia prądem. Instrukcja BHP obsługi czajnika elektrycznego powinna być umieszczona w każdym pomieszczeniu socjalnym, w którym korzysta się z takiego sprzętu AGD, a także w kuchniach i innych pomieszczeniach gastronomicznych. Sporządzenie szczegółowego wykazu czynności obowiązkowych i zakazanych wynika zarówno z ogólnych przepisów BHP, jak i z niefrasobliwości oraz często bezmyślnego postępowania użytkowników.

Korzystanie ze wspólnego sprzętu AGD dostępnego w pomieszczeniach socjalnych zazwyczaj oznacza brak poczucia indywidualnej odpowiedzialności. Im większe jest grono użytkowników, tym bardziej prawdopodobny staje się fakt, że przypadkowe uszkodzenie zostanie ukryte, zbagatelizowane i pominięte milczeniem. Instrukcja BHP obsługi czajnika elektrycznego narzuca obowiązek takiego zgłoszenia, a w przypadku jego niespełnienia – stwarza możliwość dochodzenia i wyciągnięcia konsekwencji. Pomimo stosunkowo niewielkich rozmiarów i pozornie małego ryzyka, przetarty przewód zasilający może doprowadzić do śmiertelnego w skutkach porażenia prądem. Instrukcja BHP obsługi czajnika elektrycznego wskazuje też sytuacje, w których użytkowanie takiego sprzętu niesie za sobą szczególne zagrożenia. chodzić po domu, a jego podstawka stale podłączona jest do prądu.

Zapisy ogólne

· Pracownik obsługujący czajnik elektryczny powinien posiadać aktualne szkolenie BHP badania lekarskie oraz być zapoznany z instrukcją obsługi.

· Urządzenia grzejne zasilane prądem elektrycznym powinny mieć konstrukcję odpowiadającą co najmniej I klasie ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

Czynności przed rozpoczęciem pracy:

· sprawdzić czy czajnik (obudowa i pokrywa) nie jest uszkodzony oraz czy widnieje oznakowanie minimalnego i maksymalnego poziomu wody;

· przed podłączeniem do gniazda wtykowego, sprawdzić stan przewodu zasilającego i wtyczki;

· upewnić się, że gniazdo wtykowe posiada kołek uziemiający, jeżeli nie – NIE WOLNO WŁĄCZAĆ CZAJNIKA;+1

· jeżeli producent nie określił rodzaju podgrzewanej cieczy - w czajniku można podgrzewać tylko i wyłącznie wodę;+2

· czajnik powinien być postawiony na podstawce ze stykami;

· kabel zasilający nie powinien dotykać gorących powierzchni;

· podstawa i kabel zasilający nie mogą być wilgotne, zamoczone, ani znajdować się w wodzie czy mokrym miejscu.

Czynności podczas pracy:

· stosować się do minimalnego oraz maksymalnego dozwolonego poziomu napełnienia wodą urządzenia;

· włączyć urządzenie poprzez włączenie wtyczki do gniazda wtykowego i włączenie zasilania przełącznikiem na czajniku;

· w trakcie podgrzewania wody należy obserwować czajnik i nie dotykać go do czasu jego automatycznego wyłączenia się;

· po automatycznym wyłączeniu się, należy odczekać chwilę przed zdjęciem czajnika z podstawki;

· czajnik należy przemieszczać w pozycji pionowej do miejsca nalewania wrzątku do naczyń;

· droga przemieszczania się nie powinna być zastawiona;

· należy zachować szczególną ostrożność podczas przelewania wody do naczyń np. szklanek oraz w trakcie przemieszczania oraz podawania naczyń z gorącymi napojami;+3

· czajnik należy odstawiać na podstawkę przeznaczoną do tego celu;

Czynności i zasady po zakończeniu pracy:

· po zakończeniu pracy wyłączyć urządzenie - tj. odłączyć wtyczkę kabla zasilającego z gniazda ciągnąć za wtyczkę (nie za kabel);

· na koniec należy upewnić się, czy pozostawione urządzenie nie stworzy żadnych zagrożeń dla otoczenia

Czynności zabronione:

· używanie niesprawnego urządzenia;

· dokonywanie samodzielnych napraw urządzenia lub jego konserwacji;

· wyczyścić stosowane narzędzia urządzenia wg karty konserwacji urządzeń;

· czyszczenie czajnika bez odłączenia go od sieci elektrycznej;

· dotykanie czajnika podczas pracy;

· narażanie urządzenia na wilgoć;

· otwieranie pokrywy oraz dolewanie wody do czajnika podczas jego pracy;

· obsługiwanie urządzenia i jego elementów mokrymi rękoma.

· Czajnika można używać tylko i wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

· Bezwzględny zakaz gotowania w urządzeniu płynów innych niż woda.

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych:

· Pracownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować przełożonego o:+4

- sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu (i ma prawo przerwać wtedy pracę);

- wypadku przy pracy, a stanowisko pracy pozostawić bez zmian;

- wystąpieniu pożaru oraz ma obowiązek stosować się do zapisów instrukcji przeciwpożarowej i w razie potrzeby zawiadomić właściwe służby.

· Pracownik powinien mieć stały dostęp do apteczki pierwszej pomocy oraz defibrylatora przenośnego;

· Podczas zdarzenia, które generuje powstanie ofiar, należy niezwłocznie udzielić pomocy poszkodowanym zgodnie z instrukcją udzielania pierwszej pomocy;

· W przypadku nieprawidłowego działania maszyny, urządzenia lub przebiegu procesu pracy należy wstrzymać prace, wyłączyć maszyny i urządzenia oraz zawiadomić przełożonego; jeśli wstrzymanie się od pracy nie spowoduje poprawy bezpieczeństwa należy niezwłocznie opuścić miejsce zagrożenia;

· W przypadku wybuchu pożaru należy, dbając o swoje bezpieczeństwo, podjąć próbę ugaszenia pożaru w zarodku dostępnymi środkami gaśniczymi, zgodnie z instrukcją przeciwpożarową oraz zawiadomić straż pożarną.

Ważne telefony

logo

Centrum Powiadomiania Ratunkowego

 

112

Państwowe Ratownictwo Medyczne

 

999

Straż Pożarna

 

998

Policja

 

997

+1 +2 +3 +4

Pamiętaj o stosowaniu środków ochrony indywidualnej

+5

Chcesz wiedzieć więcej?

Kup szkolenie

Zobacz również:

Subskrybuj nasz kanał na

ikona youtube

KRWOTOKI I RANY - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OPARZENIA TERMICZNE - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OCENA SYTUACJI - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

RESUSCYTACJA (RKO) DOROSŁYCH - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

logo
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium