ZADZWOŃ DO NAS
+48 785 857 856
0
suma: 0,00 zł do kasy
Instrukcja BHP - Blender

Instrukcja BHP - Blender

ESB-IN-C-015

ESB-IN-BW-15

 

Urządzenie może być używane do rozdrabniana, blendowania, kruszenia, siekania, mieszania. Przeznaczone jest przede wszystkim do użytku w produkcji jedzenia i napoi, np. przyrządzania zup, koktajli, sosów, drinków.

Rozróżniamy dwa rodzaje blenderów: ręczny i stacjonarny.

· Blender ręczny – jest to niewielkich rozmiarów urządzenie elektroniczne, które nie posiada własnego kielicha. Blender jest poręczny, lekki i umożliwia bezpośrednie miksowanie w garnkach lub miskach, a nie tylko w specjalnych pojemnikach. Istnieją również blendery ręcznie z dodatkowymi funkcjami, mają wtedy rożnie końcówki, np. do ubijania piany, pojemnik z tarczami do cięcia i siekania, nóż do mieszania i kruszenia lodu. Podczas użytkowania jest wymagany wysiłek pracownika (praca kończyn górnych).

blender1

· Blender stacjonarny (kielichowy) - jest to urządzenie posiadające większe rozmiary i wyposażone w swój pojemnik (kielich), w którym składniki są rozdrabniane lub miksowane. Blendery kielichowe charakteryzują się większą mocą, dzięki czemu możliwe jest rozdrobnienie twardych produktów. Jedną z największych zalet tego typu urządzenia jest samodzielna praca urządzenia, czyli bez wysiłku osoby obsługującej.

blender2

Magazyn wysokiego składowania to taki magazyn, gdzie minimalna wysokość, na której przechowujemy materiały jest większa od 7 metrów lub też sam budynek posiada wysokość co najmniej 12 metrów i jego przestrzeń wypełniona jest do maksymalnej wysokości regałami do składowania.

Zapisy ogólne

Do wykonywania pracy przy eksploatacji blendera może być dopuszczony pracownik, który:

· jest zapoznany z instrukcją obsługi urządzenia,

· jest przeszkolony z obsługi urządzenia lub odbył instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z obsługą możliwe zagrożenia były zrozumiałe,

· posiada aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych,

· posiada aktualne szkolenie BHP.

Należy chronić środowisko naturalne, używając urządzenia w sposób oszczędzający zasoby naturalne i prawidłowo utylizując materiały nadające się do recyklingu.

Urządzenie należy odłączać od źródła zasilania prądem, gdy:

· nie jest używane,

· nie jest nadzorowane,

· jest składane lub rozkładane,

· jest czyszczone,

· użytkownik zbliża się do obracających się części,

· użytkownik napotkał błąd urządzenia.

Zasadnicze wymagania techniczne stanowiska pracy i obsługiwanego urządzenia:

· pracując przy eksploatacji blendera pracownik powinien być wyposażony w odzież roboczą oraz środki ochrony indywidualnej takie jak: obuwie ochronne, rękawice ochronne i czepek ochronny, posiadające wymagane certyfikaty i deklaracje zgodności z polskimi normami,

· pracownik przystępując do pracy powinien być wypoczęty i trzeźwy.

Podstawowe czynności przed rozpoczęciem pracy:

Niewłaściwe użycie wtyczki może skutkować porażeniem. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące uziemienia lub instalacji elektrycznej, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem lub wykwalifikowanym serwisantem.

Temperatura składników używanych do miksowania nie powinna być wyższa niż 60°.
Pamietaj, przed rozpoczęciem pracy:

· zdejmij wszystkie folie i zabezpieczenia z urządzenia oraz dołączonych akcesoriów,

· sprawdź czy w urządzeniu nie występują uszkodzenia pod kątem: właściwego zamocowania stopy blendera, wyszczerbień, poprawności zamocowania i wykonania uszczelek. Jeżeli zauważysz jakieś uszkodzenia, nie uruchamiaj urządzenia, skontaktuj się z wykwalifikowanym pracownikiem serwisu lub poinformuj przełożonego,

· urządzenie musi być postawione na płaskiej, sztywnej i równej powierzchni, takiej, aby utrzymało swój ciężar oraz ciężar z miksowanymi produktami,

· nie używaj urządzenia przy źródle ciepła, źródle wysokiego poziomu wilgoci lub materiałów łatwopalnych,

· dla poprawnego działania, blender musi mieć zapewniony dopływ powietrza. Nie zakrywaj dopływów powietrza w urządzeniu,

· upewnij się, że przewód zasilający nie jest uszkodzony, nie przebiega pod lub nad urządzeniem i nie dotyka gorących ani ostrych krawędzi,

· gniado zasilające musi być łatwo dostępne, aby w przypadku zagrożenia łatwo i szybko odłączyć wtyczkę od zasilania,

· usuń ze stanowiska zbędne materiały i przedmioty utrudniające pracę,

· załóż na urządzenie odpowiednie tarcze rozdrabniające (zadbaj o prawidłowe zamocowanie akcesoriów, przykładowo usłyszysz dźwięki kliknięcia), +1

· sprawdź czy urządzenie posiada wszystkie osłony ochronne i są one w dobrym stanie technicznym,

· zadbaj o prawidłowe oświetlenie stanowiska pracy.

· pamiętaj, ostrza rozdrabniacza są bardzo ostre, zachowaj ostrożność.

Czynności podczas pracy:

Pracownik ma obowiązek:

· używać urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi,

· przygotować produkty spożywcze potrzebne do wykonania pracy, na przykład pokroić duże produkty na mniejsze kawałki,

· włożyć składniki do zamontowanego pojemnika bez przekraczania maksymalnego poziomu,

· jeśli urządzenie nie ma pojemnika, produkty poddawane obróbce należy umieścić w wysokim naczyniu, nie przekraczając połowy napełnienia, aby zabezpieczyć przed wydostaniem się cząstek poddawanego obróbce produktu, +2

· jeśli urządzenie jest wyposażone w pojemnik - zablokować jego pokrywę,

· założyć pojemnik blendera na silnik, obrócić do momentu zablokowania lub zanurzyć końcówkę z nożami tnącymi w produkcie,

· ustawić odpowiednią częstotliwość obrotów, włączyć urządzenie i rozdrabniać do momentu uzyskania oczekiwanego efektu,

· regulować moc i prędkość blendera przy użyciu przycisku regulacji prędkości,

· nadzorować urządzenie podczas jego pracy;

· ostrymi akcesoriami blendera takimi jak np. noże pojemnika blendera należy posługiwać się z zachowaniem szczególnej ostrożności;

· trzymać ręce w bezpiecznej odległości od ruchomych i ostrych części urządzenia;

· przed wyjęciem blendera z pojemnika poczekać, aż noże się całkowicie zatrzymają.

Czynności i zasady po zakończeniu pracy:

· czyszczenie wykonuj po każdorazowym użyciu, tak szybko jak to możliwe, aby zapobiec osadzeniu się resztek wewnątrz kubka oraz na ostrzach w końcówce miksującej,

· nigdy nie wkładaj jednostki sterującej pod bieżącą wodę!

· zawsze odłączaj urządzenie od zasilania przed jego rozebraniem i czyszczeniem,

· podzespołów blendera nie można czyścić w zmywarce ponieważ może to uszkodzić kubek i miskę do przetwarzania, ze względu na panujące podczas mycia zmywarki temperatury,

· do czyszczenia silnika używaj wilgotnej ściereczki, później dokładnie ją wysusz,

· pojemnik i akcesoria myj ciepłą wodą z dodatkiem detergentu, pamiętając o używaniu środków ochrony indywidualnej.

Czynności zabronione:

· pracowanie bez założonych ochronnych osłon fabrycznych,

· zdejmowanie osłon ochronnych w czasie pracy urządzenia,

· dotykanie urządzenia mokrymi rękoma,

· stawianie urządzenia w pobliżu innych urządzeń elektrycznych (palników, kuchenek, piekarników, itp.). Silne rozgrzanie może spowodować zapalenie się urządzenia i innych elementów,

· dotykanie rękoma noży rozdrabniających w czasie pracy maszyny, +3

· dokonywanie napraw lub konserwacji urządzenia w trakcie jego pracy,

· zanurzanie silnika, przewodu i wtyczki w wodzie,

· samodzielne naprawianie uszkodzeń instalacji elektrycznej urządzenia,

· ciągnięcie za przewód przyłączeniowy, aby odłączyć urządzenie od sieci. Zawsze ciągnąć za wtyczkę przewodu przyłączeniowego,

· Stawianie urządzenia przy źródle ciepła, źródle wysokiego poziomu wilgoci lub materiałów łatwopalnych,

· uruchamianie blendera bez wsadu. Nie należy uruchamiać urządzenia bez zamontowanej końcówki rozdrabniającej, końcówki do ubijania lub powyżej oznaczenia MAX na kubku miksującym,

· używanie substancji żrących lub odświeżaczy w urządzeniu,

· uruchamianie urządzenia nie zanurzonego w kubku bez wsadu, ponieważ może ulec przegrzaniu,

· wkładanie zespołu silnika do wody lub innego płynu. W szczególności nie używaj urządzenia w łazience lub na zewnątrz pomieszczeń (chyba, że producent na to zezwala).

· dotykanie ostrzy urządzenia, nawet kiedy zostało ono zdjęte do czyszczenia, ponieważ noże są bardzo ostre i wciąż niebezpieczne.

· wkładanie twardych przedmiotów (łyżeczka, łopatka, itp.) do kubka podczas pracy urządzenia i w sytuacji kiedy urządzenie jest podłączone do gniazda zasilania,

· mycie noży bezpośrednio ręką. Do mycia metalowych części zwłaszcza ostrych noży używaj miękkiej szczoteczki.

· uruchamianie urządzenia, jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający lub wtyczkę. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez serwis lub osobę do tego uprawnioną, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych:

Pracownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować pracodawcę o:

- sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu (i ma prawo przerwać wtedy pracę);

- wypadku przy pracy, a stanowisko pracy pozostawić bez zmian; +4

- wystąpieniu pożaru oraz ma obowiązek stosować się do zapisów instrukcji przeciwpożarowej i w razie potrzeby zawiadomić właściwe służby.

W przypadku nieprawidłowego działania maszyny, urządzenia lub przebiegu procesu pracy należy wstrzymać prace, wyłączyć maszyny i urządzenia oraz zawiadomić przełożonego.

Pracownik powinien mieć stały dostęp do apteczki pierwszej pomocy, aby w przypadku zdarzenia udzielić pomocy poszkodowanym zgodnie z instrukcją udzielania pierwszej pomocy.

Ważne telefony

logo

Centrum Powiadomiania Ratunkowego

 

112

Państwowe Ratownictwo Medyczne

 

999

Straż Pożarna

 

998

Policja

 

997

+1 +2 +3 +4

Pamiętaj o stosowaniu środków ochrony indywidualnej.

+5

Chcesz wiedzieć więcej?

Kup szkolenie

Zobacz również:

Subskrybuj nasz kanał na

ikona youtube

KRWOTOKI I RANY - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OPARZENIA TERMICZNE - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OCENA SYTUACJI - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

RESUSCYTACJA (RKO) DOROSŁYCH - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

logo
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium